فدراسیون شنا از پسران 10 تا 14 سال مستعد شنا دعوت کرد تا از شنبه (ششم شهریور 1395) به مدت دو هفته ابتدا در استخر قهرمانی آزادی و پس از آن استخر 9دی شیرودی تست استعدایابی دهند و برای ادامه روند تمرینی ثبت‌نام کنند.

فدراسیون شنا از پسران ۱۰ تا ۱۴ سال مستعد شنا دعوت کرد تا از شنبه (ششم شهریور ۱۳۹۵) به مدت دو هفته ابتدا در استخر قهرمانی آزادی و پس از آن استخر ۹دی شیرودی تست استعدایابی دهند و برای ادامه روند تمرینی ثبت‌نام کنند.

اخبار فدراسیون

اعضای فدراسیون

آموزش

زمان پاسخگویی کمیته آموزش فدراسیون به تماس های تلفنی: ۱۰ الی ۱۲ شنبه تا چهارشنبه
شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۸۲۳۱۰۴