پدر 92 ساله شیرجه ایران و اولین مدال آور این رشته در کشور همچنان در تب و تاب گذران زندگی پشت میز کارمندی فدراسیون شنا است.

گفت و گو با تقی عسگری

پدر ۹۲ ساله شیرجه ایران و اولین مدال آور این رشته در کشور همچنان در تب و تاب گذران زندگی پشت میز کارمندی فدراسیون شنا است.

اعضای فدراسیون

آموزش

زمان پاسخگویی کمیته آموزش فدراسیون به تماس های تلفنی: ۱۰ الی ۱۲ شنبه تا چهارشنبه
شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۸۲۳۱۰۴