پیروزی قاطع واترپولیست های ایران در 2 بازی ابتدایی مسابقات فینا ترافی نه تنها هواداران این رشته ورزشی بلکه سایر هموطنان را به قهرمانی این تیم در این دوره از بازی ها امیدوار کرده است.

واترپلو توسعه جهانی - تهران

پیروزی قاطع واترپولیست های ایران در ۲ بازی ابتدایی مسابقات فینا ترافی نه تنها هواداران این رشته ورزشی بلکه سایر هموطنان را به قهرمانی این تیم در این دوره از بازی ها امیدوار کرده است.

اخبار فدراسیون

اعضای فدراسیون