مربی تیم ملی شیرجه ایران با اظهار خشنودی از رایزنی های صورت گرفته برای اعزام شیرجه روها به اردوهای برون مرزی گفت: چین مهد شیرجه است و با برگزاری اردو تدارکاتی در این کشور روح شیرجه ایران دوباره احیا می شود.

مربی تیم ملی شیرجه ایران با اظهار خشنودی از رایزنی های صورت گرفته برای اعزام شیرجه روها به اردوهای برون مرزی گفت: چین مهد شیرجه است و با برگزاری اردو تدارکاتی در این کشور روح شیرجه ایران دوباره احیا می شود.

اعضای فدراسیون