مسابقات شنای موزون کشور 25 الی 27 اسفند 1395 در چهار رده سنی دختران به میزبانی استان تهران استخر قهرمانی آزادی برگزار می‌شود.

مسابقات شنای موزون کشور ۲۵ الی ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ در چهار رده سنی دختران به میزبانی استان تهران استخر قهرمانی آزادی برگزار می‌شود.

اخبار فدراسیون

اعضای فدراسیون

آموزش

زمان پاسخگویی کمیته آموزش فدراسیون به تماس های تلفنی: ۱۰ الی ۱۲ شنبه تا چهارشنبه
شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۸۲۳۱۰۴