روز تکوین آیه ‏های رسالت، روز تجلّی رحمت الهی، عید پیامبری رسول خدا (ص) مبارک باد.

روز تکوین آیه ‏های رسالت، روز تجلّی رحمت الهی، عید پیامبری رسول خدا (ص) مبارک باد.

اعضای کمیته فنی شنا با هدف ویرایش نهایی تقویم ورزشی سال 1395 و ارائه گزارش برنامه های تیم ملی شنا روز سه شنبه (21 اردیبهشت 1395) در محل فدراسیون شنا تشکیل جلسه می دهند.

اعضای کمیته فنی شنا با هدف ویرایش نهایی تقویم ورزشی سال ۱۳۹۵ و ارائه گزارش برنامه های تیم ملی شنا روز سه شنبه (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵) در محل فدراسیون شنا تشکیل جلسه می دهند.

اخبار فدراسیون