کمیته فنی واترپلو دستورالعمل اجرائی مسابقات واترپلو زیر 19 سال کشور جام یادواره شهدای غواص (انتخابی تیم ملی زیر 20سال) به میزبانی هیات شنای استان زنجان را اعلام کرد.

انتخابی تیم ملی جوانان/

کمیته فنی واترپلو دستورالعمل اجرائی مسابقات واترپلو زیر ۱۹ سال کشور جام یادواره شهدای غواص (انتخابی تیم ملی زیر ۲۰سال) به میزبانی هیات شنای استان زنجان را اعلام کرد.