جمال چاوشی فر کاپیتان تیم ملی شنا در آخرین روز از مسابقات شنای قهرمانی مجارستان به عنوان نفر ششم به جمع 16نفر مرحله نیمه نهایی ماده 50متر کرال پشت راه یافت.

مسابقات قهرمانی شنای مجارستان/

جمال چاوشی فر کاپیتان تیم ملی شنا در آخرین روز از مسابقات شنای قهرمانی مجارستان به عنوان نفر ششم به جمع ۱۶نفر مرحله نیمه نهایی ماده ۵۰متر کرال پشت راه یافت.

ملی پوشان شیرجه ایران پس از برگزاری چند جلسه تمرینی عصر امروز (جمعه)مسابقات خود را در تورنومنت بین المللی اتریش آغاز می کنند.

هما اکسپرس در اتریش/

ملی پوشان شیرجه ایران پس از برگزاری چند جلسه تمرینی عصر امروز (جمعه)مسابقات خود را در تورنومنت بین المللی اتریش آغاز می کنند.

اخبار فدراسیون

اعضای فدراسیون