نشست خبرنگار نشریه قدس با اعضای فدراسیون شنا پیرامون چند و چون و شرایط این رشته پر مدال و آنچه در شنای کشور میگذرد.

در میزگرد قدس با مسئولان و اهالی فدراسیون شنا مطرح شد

نشست خبرنگار نشریه قدس با اعضای فدراسیون شنا پیرامون چند و چون و شرایط این رشته پر مدال و آنچه در شنای کشور میگذرد.

شناگران حرفه‌ای  ارتباطات اجتماعی و دوستان و خانواده خود را فدای ورزش می‌کنند و غالبا این فداکاری آن‌ها کمتر دیده می‌شود.  آن‌ها معمولا در سکوت و انزوا به کار حرفه‌ای خود ادامه می‌دهند.

شناگران حرفه‌ای ارتباطات اجتماعی و دوستان و خانواده خود را فدای ورزش می‌کنند و غالبا این فداکاری آن‌ها کمتر دیده می‌شود. آن‌ها معمولا در سکوت و انزوا به کار حرفه‌ای خود ادامه می‌دهند.

اعضای فدراسیون

آموزش

زمان پاسخگویی کمیته آموزش فدراسیون به تماس های تلفنی: ۱۰ الی ۱۲ شنبه تا چهارشنبه
شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۸۲۳۱۰۴