وزارت ورزش و جوانان در آستانه هفته تربیت بدنی و ورزش بیانیه‌ای را منتشر کرد. در این بیانیه توجه به ترویج ورزش همگانی و توسعه ورزش قهرمانی و حمایت جدی از ورزش بانوان همراه با ارزش‍‌های اخلاقی و پهلوانی مورد تاکید قرار گرفته است.

بیانیه وزارت ورزش و جوانان به مناسبت هفته تربیت بدنی/

وزارت ورزش و جوانان در آستانه هفته تربیت بدنی و ورزش بیانیه‌ای را منتشر کرد. در این بیانیه توجه به ترویج ورزش همگانی و توسعه ورزش قهرمانی و حمایت جدی از ورزش بانوان همراه با ارزش‍‌های اخلاقی و پهلوانی مورد تاکید قرار گرفته است.

اخبار فدراسیون

اعضای فدراسیون

آموزش

زمان پاسخگویی کمیته آموزش فدراسیون به تماس های تلفنی: ۱۰ الی ۱۲ شنبه تا چهارشنبه
شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۸۲۳۱۰۴