در نخستین روز از رقابت های شنا بازیهای آسیایی اینچئون 2014 جمال چاوشی فر تنها نماینده ایران در ماده 100متر کرال پشت خواهد بود.

بازی های آسیایی _ اینچئون/

در نخستین روز از رقابت های شنا بازیهای آسیایی اینچئون 2014 جمال چاوشی فر تنها نماینده ایران در ماده 100متر کرال پشت خواهد بود.

 سرمربی تیم ملی شنا ایران با ارزیابی از شرایط میزبانی کره ای ها و میزان آمادگی شناگران گفت: به موفقیت جمال چاووشی فر در شکستن رکورد ملی ایمان دارم.

بازی های آسیایی - اینچئون/

 سرمربی تیم ملی شنا ایران با ارزیابی از شرایط میزبانی کره ای ها و میزان آمادگی شناگران گفت: به موفقیت جمال چاووشی فر در شکستن رکورد ملی ایمان دارم.

اخبار فدراسیون

گزارش تصویری

auto
auto
auto
auto

اعضای فدراسیون