آغاز مرحله دوم لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال از اول آذر ۱۳۹۶ + برنامه کامل

Print Friendly
آغاز مرحله دوم لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال از اول آذر ۱۳۹۶ + برنامه کامل

مرحله دوم سومین دوره لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال کشور به میزبانی تهران، قزوین و مشهد از اول آذر ۱۳۹۶ آغاز می‌شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ مرحله دوم سومین دوره مسابقات لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال کشور به میزبانی سه استان تهران، مشهد و قزوین برگزار خواهد شد. این دوره از مسابقات با حضور ۲۱ تیم در سه گروه از سراسر کشور برگزار شده و مرحله نخست آن  ۱۱ الی ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۶ در استخر‌های قهرمانی آزادی و استخر بین المللی ۹ دی تهران پیگیری و به پایان رسید. پس از پایان مرحله اول این مسابقات تیم‌ پیشگامان کویر یزد در گروه A ، تیم استخر آزادی تهران در گروه B و شرکت ساختمانی ماندنی در گروه C عنوان نخست را از آن خود کردند.

رقابت‌های گروه اول و سوم این مسابقات به مدت سه روز، چهارشنبه الی جمعه  ( اول تا سوم آذر ۱۳۹۶) در استان‌های تهران و مشهد برگزار خواهد شد. همچنین دیدارهای گروه دوم چهارشنبه الی جمعه  ( هشتم تا دهم آذر ۱۳۹۶) در قزوین پیگیری می‌شود.

طبق جدول زمان‌بندی اعلام شده از سوی سازمان لیگ واترپلو مرحله دوم این مسابقات در سه گروه و سه استان مختلف به شرح ذیل برگزار می‌شود:

 

برنامه مرحله دوم گروه A مسابقات:

 

بازی مرحله  گروه تیم تیم روز و تاریخ ساعت  محل برگزاری
۱ دور اول A کشواد طلایه داران چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۹٫۰۰ استخر آزادی
۲ دور اول A باشگاه کارگران اصفهان نیروی زمینی چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۱۰٫۰۰ استخر آزادی
۳ دور اول A پیشگامان کویر یزد پارس بهادر جنوب چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۱۱٫۰۰ استخر آزادی
۴ دور دوم A نیروی زمینی سایپا چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۱۴٫۰۰ استخر آزادی
۵ دور دوم A پارس بهادر جنوب کشواد چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۱۵٫۰۰ استخر آزادی
۶ دور دوم A باشگاه کارگران اصفهان پیشگامان کویر یزد چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۱۶٫۰۰ استخر آزادی
۷ دور سوم A طلایه داران پارس بهادر جنوب چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۱۸٫۰۰ استخر آزادی
۸ دور سوم A سایپا  پیشگامان کویر یزد چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۱۹٫۰۰ استخر آزادی
۹ دور سوم A کشواد باشگاه کارگران اصفهان چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۲۰٫۰۰ استخر آزادی
۱۰ دور چهارم A پیشگامان کویر یزد نیروی زمینی پنج شنبه ۹۶/۹/۲ ۹٫۰۰ استخر آزادی
۱۱ دور چهارم A باشگاه کارگران اصفهان طلایه داران پنج شنبه ۹۶/۹/۲ ۱۰٫۰۰ استخر آزادی
۱۲ دور چهارم A سایپا  کشواد پنج شنبه ۹۶/۹/۲ ۱۱٫۰۰ استخر آزادی
۱۳ دور پنجم A پارس بهادر جنوب باشگاه کارگران اصفهان پنج شنبه ۹۶/۹/۲ ۱۶٫۰۰ استخر آزادی
۱۴ دور پنجم A نیروی زمینی کشواد پنج شنبه ۹۶/۹/۲ ۱۷٫۰۰ استخر آزادی
۱۵ دور پنجم A طلایه داران سایپا پنج شنبه ۹۶/۹/۲ ۱۸٫۰۰ استخر آزادی
۱۶ دور ششم A کشواد پیشگامان کویر یزد  جمعه ۹۶/۹/۳ ۹٫۰۰ استخر آزادی
۱۷ دور ششم A سایپا  پارس بهادر جنوب  جمعه ۹۶/۹/۳ ۱۰٫۰۰ استخر آزادی
۱۸ دور ششم A نیروی زمینی طلایه داران  جمعه ۹۶/۹/۳ ۱۱٫۰۰ استخر آزادی
۱۹ دور هفتم A باشگاه کارگران اصفهان سایپا  جمعه ۹۶/۹/۳ ۱۶٫۰۰ استخر آزادی
۲۰ دور هفتم A پیشگامان کویر یزد طلایه داران  جمعه ۹۶/۹/۳ ۱۷٫۰۰ استخر آزادی
۲۱ دور هفتم A پارس بهادر جنوب نیروی زمینی  جمعه ۹۶/۹/۳ ۱۸٫۰۰ استخر آزادی

 

جدول رده بندی گروه A لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال تا پایان مرحله اول:

ردیف نام تیم بازی برد باخت مساوی گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ پیشگامان کویر یزد ۶ ۶ ۰ ۰ ۱۰۸ ۱۹ ۸۹+ ۱۲
۲ سایپا ۶ ۵ ۱ ۰ ۱۰۳ ۲۰ ۸۳+ ۱۰
۳ باشگاه کارگران اصفهان ۶ ۴ ۲ ۰ ۸۸ ۴۰ ۴۸+ ۸
۴ کشواد ۶ ۳ ۳ ۰ ۳۶ ۸۹ -۵۳ ۶
۵ پارس بهادر جنوب ۶ ۲ ۴ ۰ ۴۱ ۸۹ ۴۸- ۴
۶ نیروی زمینی ۶ ۱ ۵ ۰ ۳۶ ۹۰ ۵۴- ۲
۷ طلایه داران ۶ ۰ ۶ ۰ ۱۳ ۷۸ ۶۵- ۰

 

برنامه مرحله دوم گروه B مسابقات:

بازی مرحله  گروه تیم تیم روز و تاریخ ساعت  محل برگزاری
۱ دور اول B آزادی جمانه(تیرازیس) چهارشنبه ۹۶/۰۹/۸ ۹٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۲ دور اول B استان مرکزی زنده یاد هوشنگ پروین چهارشنبه ۹۶/۰۹/۸ ۱۰٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۳ دور اول B قزوین پالایش نفت آبادان چهارشنبه ۹۶/۰۹/۸ ۱۱٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۴ دور دوم B زنده یاد هوشنگ پروین پیام تبریز چهارشنبه ۹۶/۰۹/۸ ۱۴٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۵ دور دوم B پالایش نفت آبادان آزادی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۸ ۱۵٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۶ دور دوم B استان مرکزی قزوین چهارشنبه ۹۶/۰۹/۸ ۱۶٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۷ دور سوم B جمانه(تیرازیس) پالایش نفت آبادان چهارشنبه ۹۶/۰۹/۸ ۱۸٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۸ دور سوم B پیام تبریز قزوین چهارشنبه ۹۶/۰۹/۸ ۱۹٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۹ دور سوم B آزادی استان مرکزی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۸ ۲۰٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۱۰ دور چهارم B قزوین زنده یاد هوشنگ پروین پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۹ ۹٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۱۱ دور چهارم B استان مرکزی جمانه(تیرازیس) پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۹ ۱۰٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۱۲ دور چهارم B پیام تبریز آزادی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۹ ۱۱٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۱۳ دور پنجم B پالایش نفت آبادان استان مرکزی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۹ ۱۶٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۱۴ دور پنجم B زنده یاد هوشنگ پروین آزادی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۹ ۱۷٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۱۵ دور پنجم B جمانه(تیرازیس) پیام تبریز پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۹ ۱۸٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۱۶ دور ششم B آزادی قزوین  جمعه  ۹۶/۰۹/۱۰ ۹٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۱۷ دور ششم B پیام تبریز پالایش نفت آبادان  جمعه  ۹۶/۰۹/۱۰ ۱۰٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۱۸ دور ششم B زنده یاد هوشنگ پروین جمانه(تیرازیس)  جمعه  ۹۶/۰۹/۱۰ ۱۱٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۱۹ دور هفتم B استان مرکزی پیام تبریز  جمعه  ۹۶/۰۹/۱۰ ۱۶٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۲۰ دور هفتم B قزوین جمانه(تیرازیس)  جمعه  ۹۶/۰۹/۱۰ ۱۷٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین
۲۱ دور هفتم B پالایش نفت آبادان زنده یاد هوشنگ پروین  جمعه  ۹۶/۰۹/۱۰ ۱۸٫۰۰ استخر شهید رجایی قزوین

 

 

جدول رده بندی گروه B لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال تا پایان مرحله اول:

ردیف نام تیم بازی برد باخت مساوی گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ استخر آزادی تهران ۶ ۶ ۰ ۰ ۵۷ ۲۸ ۲۹+ ۱۲
۲ قزوین ۶ ۵ ۱ ۰ ۵۰ ۴۰ ۱۰+ ۱۰
۳ پیام تبریز ۶ ۴ ۲ ۰ ۶۵ ۳۰ ۳۵+ ۸
۴ پالایش نفت آبادان ۶ ۳ ۳ ۰ ۳۷ ۳۸ ۶
۵ زنده یاد هوشنگ پروین ۶ ۲ ۴ ۰ ۲۵ ۳۶ ۱۱- ۴
۶ جمانه (تیرازیس) ۶ ۱ ۵ ۰ ۲۵ ۴۶ ۲۱- ۲
۷ استان مرکزی ۶ ۰ ۶ ۰ ۱۲ ۵۳ ۴۱- ۰

 

برنامه مرحله دوم گروه مسابقات:

بازی مرحله  گروه تیم تیم روز و تاریخ ساعت  محل برگزاری
۱ دور اول C صنایع روی خمسه زنجان آریانا چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱ ۹٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۲ دور اول C فارس آینده سازان آزادی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱ ۱۰٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۳ دور اول C امید آزادی شرکت ساختمانی ماندنی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱ ۱۱٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۴ دور دوم C آینده سازان آزادی آبمیوه سجاد چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱ ۱۴٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۵ دور دوم C شرکت ساختمانی ماندنی صنایع روی خمسه زنجان چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱ ۱۵٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۶ دور دوم C فارس امید آزادی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱ ۱۶٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۷ دور سوم C آریانا شرکت ساختمانی ماندنی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱ ۱۸٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۸ دور سوم C آبمیوه سجاد امید آزادی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱ ۱۹٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۹ دور سوم C صنایع روی خمسه زنجان فارس چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱ ۲۰٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۱۰ دور چهارم C امید آزادی آینده سازان آزادی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۲ ۹٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۱۱ دور چهارم C فارس آریانا پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۲ ۱۰٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۱۲ دور چهارم C آبمیوه سجاد صنایع روی خمسه زنجان پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۲ ۱۱٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۱۳ دور پنجم C شرکت ساختمانی ماندنی فارس پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۲ ۱۶٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۱۴ دور پنجم C آینده سازان آزادی صنایع روی خمسه زنجان پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۲ ۱۷٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۱۵ دور پنجم C آریانا آبمیوه سجاد پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۲ ۱۸٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۱۶ دور ششم C صنایع روی خمسه زنجان امید آزادی جمعه ۹۶/۰۹/۰۳ ۹٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۱۷ دور ششم C آبمیوه سجاد شرکت ساختمانی ماندنی جمعه ۹۶/۰۹/۰۳ ۱۰٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۱۸ دور ششم C آینده سازان آزادی آریانا جمعه ۹۶/۰۹/۰۳ ۱۱٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۱۹ دور هفتم C فارس آبمیوه سجاد جمعه ۹۶/۰۹/۰۳ ۱۶٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۲۰ دور هفتم C امید آزادی آریانا جمعه ۹۶/۰۹/۰۳ ۱۷٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد
۲۱ دور هفتم C شرکت ساختمانی ماندنی آینده سازان آزادی جمعه ۹۶/۰۹/۰۳ ۱۸٫۰۰ استخر شهید هاشمی نژاد مشهد

 

جدول رده بندی گروه C لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال تا پایان مرحله اول:

ردیف نام تیم بازی برد باخت مساوی گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ شرکت ساختمانی ماندنی ۶ ۶ ۰ ۰ ۶۶ ۱۷ ۴۹+ ۱۲
۲ آبمیوه سجاد مشهد ۶ ۵ ۱ ۰ ۶۳ ۲۲ ۴۱+ ۱۰
۳ صنایع روی خمسه زنجان ۶ ۴ ۲ ۰ ۴۷ ۲۲ ۲۵+ ۸
۴ فارس ۶ ۳ ۳ ۰ ۴۰ ۳۲ ۸+ ۶
۵ آریانا ۶ ۲ ۴ ۰ ۲۵ ۴۹ ۲۴- ۴
۶ امید آزادی ۶ ۱ ۵ ۰ ۲۲ ۴۲ ۲۰- ۲
۷ آینده سازان آزادی ۶ ۰ ۶ ۰ ۱۰ ۸۹ ۷۹- ۰

 

 

انتهای پیام


Print Friendly

اخبار مرتبط