آغاز مرحله سوم لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال از ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ + برنامه کامل

Print Friendly
آغاز مرحله سوم لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال از 11 بهمن ۱۳۹۶ + برنامه کامل

مرحله سوم سومین دوره لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال کشور به میزبانی تهران، تبریز و زنجان از ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ آغاز می‌شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ مرحله سوم سومین دوره مسابقات لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال کشور به میزبانی سه استان تهران، تبریز و زنجان برگزار خواهد شد. این دوره از مسابقات با حضور ۲۱ تیم در سه گروه از سراسر کشور برگزار شده و مرحله دوم آن  اول الی ۱۰ آذر ۱۳۹۶ در شهرهای تهران، مشهد و قزوین پیگیری و به پایان رسید. پس از پایان مرحله دوم  تیم‌ پیشگامان کویر یزد در گروه A، تیم استخر آزادی تهران در گروه B و آبمیوه سجاد مشهد در گروه C عنوان نخست را از آن خود کردند.

در مرحله سوم، رقابت‌های گروه اول و سوم این مسابقات به مدت سه روز، چهارشنبه الی جمعه  ( ۱۱ تا ۱۳ بهمن ۱۳۹۶) در استان‌های تهران و زنجان برگزار خواهد شد. همچنین دیدارهای گروه دوم چهارشنبه الی جمعه  ( ۱۸ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۶) در تبریز پیگیری می‌شود.

 

طبق جدول زمان‌بندی اعلام شده از سوی سازمان لیگ واترپلو مرحله سوم مسابقات لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال در سه گروه و سه استان مختلف به شرح ذیل برگزار می‌شود:

 

برنامه مرحله دوم گروه A مسابقات:

بازی مرحله  گروه تیم تیم روز و تاریخ ساعت  محل برگزاری
۱ دور اول A پارس بهادر جنوب باشگاه کارگران اصفهان چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱ ۹٫۰۰ استخر آزادی
۲ دور اول A نیروی زمینی کشواد چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱ ۱۰٫۰۰ استخر آزادی
۳ دور اول A طلایه داران سایپا چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱ ۱۱٫۰۰ استخر آزادی
۴ دور دوم A پیشگامان کویر یزد نیروی زمینی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱ ۱۴٫۰۰ استخر آزادی
۵ دور دوم A باشگاه کارگران اصفهان طلایه داران چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱ ۱۵٫۰۰ استخر آزادی
۶ دور دوم A سایپا  کشواد چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱ ۱۶٫۰۰ استخر آزادی
۷ دور سوم A طلایه داران پارس بهادر جنوب چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱ ۱۸٫۰۰ استخر آزادی
۸ دور سوم A سایپا  پیشگامان کویر یزد چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱ ۱۹٫۰۰ استخر آزادی
۹ دور سوم A کشواد باشگاه کارگران اصفهان چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱ ۲۰٫۰۰ استخر آزادی
۱۰ دور چهارم A کشواد پیشگامان کویر یزد پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۲ ۹٫۰۰ استخر آزادی
۱۱ دور چهارم A سایپا  پارس بهادر جنوب پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۲ ۱۰٫۰۰ استخر آزادی
۱۲ دور چهارم A نیروی زمینی طلایه داران پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۲ ۱۱٫۰۰ استخر آزادی
۱۳ دور پنجم A پارس بهادر جنوب کشواد پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۲ ۱۶٫۰۰ استخر آزادی
۱۴ دور پنجم A باشگاه کارگران اصفهان پیشگامان کویر یزد پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۲ ۱۷٫۰۰ استخر آزادی
۱۵ دور پنجم A نیروی زمینی سایپا پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۲ ۱۸٫۰۰ استخر آزادی
۱۶ دور ششم A باشگاه کارگران اصفهان سایپا  جمعه ۹۶/۱۱/۱۳ ۹٫۰۰ استخر آزادی
۱۷ دور ششم A پیشگامان کویر یزد طلایه داران  جمعه ۹۶/۱۱/۱۳ ۱۰٫۰۰ استخر آزادی
۱۸ دور ششم A پارس بهادر جنوب نیروی زمینی  جمعه ۹۶/۱۱/۱۳ ۱۱٫۰۰ استخر آزادی
۱۹ دور هفتم A کشواد طلایه داران  جمعه ۹۶/۱۱/۱۳ ۱۶٫۰۰ استخر آزادی
۲۰ دور هفتم A باشگاه کارگران اصفهان نیروی زمینی  جمعه ۹۶/۱۱/۱۳ ۱۷٫۰۰ استخر آزادی
۲۱ دور هفتم A پیشگامان کویر یزد پارس بهادر جنوب  جمعه ۹۶/۱۱/۱۳ ۱۸٫۰۰ استخر آزادی

 

 

جدول رده بندی گروه A لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال تا پایان مرحله دوم:

ردیف نام تیم بازی برد باخت مساوی گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ پیشگامان کویر یزد ۱۲ ۱۲ ۰ ۰ ۲۰۱ ۳۶ ۱۶۵+ ۲۴
۲ سایپا ۱۲ ۱۰ ۲ ۰ ۱۸۲ ۴۸ ۱۳۴+ ۲۰
۳ باشگاه کارگران اصفهان ۱۲ ۸ ۴ ۰ ۱۶۶ ۸۶ ۸۰+ ۱۶
۴ کشواد ۱۲ ۵ ۷ ۰ ۶۱ ۱۴۴ ۸۳- ۱۰
۵ پارس بهادر جنوب ۱۲ ۴ ۸ ۰ ۷۲ ۱۵۴ ۸۲- ۸
۶ نیروی زمینی ۱۲ ۲ ۱۰ ۰ ۵۹ ۱۵۸ ۹۹- ۴
۷ طلایه داران ۱۲ ۱ ۱۱ ۰ ۳۲ ۱۴۷ ۱۱۵- ۲

 

 

برنامه مرحله دوم گروه B مسابقات:

بازی مرحله  گروه تیم تیم روز و تاریخ ساعت  محل برگزاری
۱ دور اول B پالایش نفت آبادان استان مرکزی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸ ۹٫۰۰  تبریز
۲ دور اول B زنده یاد هوشنگ پروین آزادی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸ ۱۰٫۰۰  تبریز
۳ دور اول B جمانه(تیرازیس) پیام تبریز چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸ ۱۱٫۰۰ تبریز
۴ دور دوم B قزوین زنده یاد هوشنگ پروین چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸ ۱۴٫۰۰ تبریز
۵ دور دوم B استان مرکزی جمانه(تیرازیس) چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸ ۱۵٫۰۰  تبریز
۶ دور دوم B پیام تبریز آزادی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸ ۱۶٫۰۰  تبریز
۷ دور سوم B جمانه(تیرازیس) پالایش نفت آبادان چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸ ۱۸٫۰۰  تبریز
۸ دور سوم B آزادی استان مرکزی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸ ۱۹٫۰۰  تبریز
۹ دور سوم B پیام تبریز قزوین چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸ ۲۰٫۰۰ تبریز
۱۰ دور چهارم B آزادی قزوین پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۹ ۹٫۰۰  تبریز
۱۱ دور چهارم B پیام تبریز پالایش نفت آبادان پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۹ ۱۰٫۰۰ تبریز
۱۲ دور چهارم B زنده یاد هوشنگ پروین جمانه(تیرازیس) پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۹ ۱۱٫۰۰  تبریز
۱۳ دور پنجم B استان مرکزی قزوین پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۹ ۱۶٫۰۰ تبریز
۱۴ دور پنجم B پالایش نفت آبادان آزادی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۹ ۱۷٫۰۰ تبریز
۱۵ دور پنجم B زنده یاد هوشنگ پروین پیام تبریز پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۹ ۱۸٫۰۰  تبریز
۱۶ دور ششم B استان مرکزی پیام تبریز  جمعه  ۹۶/۱۱/۲۰ ۹٫۰۰  تبریز
۱۷ دور ششم B قزوین جمانه(تیرازیس)  جمعه  ۹۶/۱۱/۲۰ ۱۰٫۰۰  تبریز
۱۸ دور ششم B پالایش نفت آبادان زنده یاد هوشنگ پروین  جمعه  ۹۶/۱۱/۲۰ ۱۱٫۰۰  تبریز
۱۹ دور هفتم B آزادی جمانه(تیرازیس)  جمعه  ۹۶/۱۱/۲۰ ۱۶٫۰۰  تبریز
۲۰ دور هفتم B استان مرکزی زنده یاد هوشنگ پروین  جمعه  ۹۶/۱۱/۲۰ ۱۷٫۰۰  تبریز
۲۱ دور هفتم B قزوین پالایش نفت آبادان  جمعه  ۹۶/۱۱/۲۰ ۱۸٫۰۰  تبریز

مسئول پذیرش استخر نیروگاه حرارتی تبریز: اصغر توپچی ۰۹۱۴۱۰۱۷۸۵۰

 

جدول رده بندی گروه B لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال تا پایان مرحله دوم:

ردیف نام تیم بازی برد باخت مساوی گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ استخر آزادی تهران ۱۲ ۱۲ ۰ ۰ ۱۱۶ ۵۵ ۶۱+ ۲۴
۲ قزوین ۱۲ ۱۰ ۲ ۰ ۱۰۶ ۶۵ ۴۱+ ۲۰
۳ پیام تبریز ۱۲ ۸ ۴ ۰ ۱۳۵ ۵۴ ۸۱+ ۱۶
۴ پالایش نفت آبادان ۱۲ ۶ ۶ ۰ ۷۶ ۸۱ ۵- ۱۲
۵ زنده یاد هوشنگ پروین ۱۲ ۳ ۹ ۰ ۴۰ ۸۵ ۴۵- ۶
۶ جمانه (تیرازیس) ۱۲ ۲ ۱۰ ۰ ۴۲ ۹۴ ۵۲- ۴
۷ استان مرکزی ۱۲ ۱ ۱۱ ۰ ۲۲ ۱۰۳ ۸۱- ۰

 

 

برنامه مرحله دوم گروه C مسابقات:

 

بازی مرحله  گروه تیم تیم روز و تاریخ ساعت  محل برگزاری
۱ دور اول C شرکت ساختمانی ماندنی فارس چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱ ۹٫۰۰ استخر شهید شهبازی زنجان
۲ دور اول C آینده سازان آزادی صنایع روی خمسه زنجان چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱ ۱۰٫۰۰ استخر شهید شهبازی زنجان
۳ دور اول C آریانا آبمیوه سجاد چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱ ۱۱٫۰۰ استخر شهید شهبازی زنجان
۴ دور دوم C امید آزادی آینده سازان آزادی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱ ۱۴٫۰۰ استخر شهید شهبازی زنجان
۵ دور دوم C فارس آریانا چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱ ۱۵٫۰۰ استخر شهید شهبازی زنجان
۶ دور دوم C آبمیوه سجاد صنایع روی خمسه زنجان چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱ ۱۶٫۰۰ استخر شهید شهبازی زنجان
۷ دور سوم C آریانا شرکت ساختمانی ماندنی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱ ۱۸٫۰۰ استخر شهید شهبازی زنجان
۸ دور سوم C آبمیوه سجاد امید آزادی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱ ۱۹٫۰۰ استخر شهید شهبازی زنجان
۹ دور سوم C صنایع روی خمسه زنجان فارس چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱ ۲۰٫۰۰ استخر شهید شهبازی زنجان
۱۰ دور چهارم C صنایع روی خمسه زنجان امید آزادی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۲ ۹٫۰۰ استخر شهید شهبازی زنجان
۱۱ دور چهارم C آبمیوه سجاد شرکت ساختمانی ماندنی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۲ ۱۰٫۰۰ استخر شهید شهبازی زنجان
۱۲ دور چهارم C آینده سازان آزادی آریانا پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۲ ۱۱٫۰۰ استخر شهید شهبازی زنجان
۱۳ دور پنجم C فارس امید آزادی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۲ ۱۶٫۰۰ استخر شهید شهبازی زنجان
۱۴ دور پنجم C شرکت ساختمانی ماندنی صنایع روی خمسه زنجان پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۲ ۱۷٫۰۰ استخر شهید شهبازی زنجان
۱۵ دور پنجم C آینده سازان آزادی آبمیوه سجاد پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۲ ۱۸٫۰۰ استخر شهید شهبازی زنجان
۱۶ دور ششم C فارس آبمیوه سجاد جمعه ۹۶/۱۱/۱۳ ۹٫۰۰ استخر شهید شهبازی زنجان
۱۷ دور ششم C امید آزادی آریانا جمعه ۹۶/۱۱/۱۳ ۱۰٫۰۰ استخر شهید شهبازی زنجان
۱۸ دور ششم C شرکت ساختمانی ماندنی آینده سازان آزادی جمعه ۹۶/۱۱/۱۳ ۱۱٫۰۰ استخر شهید شهبازی زنجان
۱۹ دور هفتم C صنایع روی خمسه زنجان آریانا جمعه ۹۶/۱۱/۱۳ ۱۶٫۰۰ استخر شهید شهبازی زنجان
۲۰ دور هفتم C فارس آینده سازان آزادی جمعه ۹۶/۱۱/۱۳ ۱۷٫۰۰ استخر شهید شهبازی زنجان
۲۱ دور هفتم C امید آزادی شرکت ساختمانی ماندنی جمعه ۹۶/۱۱/۱۳ ۱۸٫۰۰ استخر شهید شهبازی زنجان

مسئول پذیرش مسابقات زنجان: سردار عمولر افشار ۰۹۱۹۷۴۸۰۳۸۴

 

جدول رده بندی گروه C لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال تا پایان مرحله دوم:

ردیف نام تیم بازی برد باخت مساوی گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ آبمیوه سجاد مشهد ۱۲ ۱۱ ۱ ۰ ۱۲۵ ۴۲ ۸۳+ ۲۲
۲ شرکت ساختمانی ماندنی ۱۲ ۱۰ ۱ ۱ ۱۱۹ ۴۲ ۷۷+ ۲۱
۳ صنایع روی خمسه زنجان ۱۲ ۸ ۳ ۱ ۱۲۳ ۵۲ ۷۱+ ۱۷
۴ فارس ۱۲ ۶ ۶ ۰ ۹۳ ۷۰ ۲۳+ ۱۲
۵ آریانا ۱۲ ۴ ۸ ۰ ۵۱ ۱۰۸ ۵۷- ۸
۶ امید آزادی ۱۲ ۲ ۱۰ ۰ ۵۵ ۹۳ ۳۸- ۴
۷ آینده سازان آزادی ۱۲ ۰ ۱۲ ۰ ۲۷ ۱۸۶ ۱۵۹- ۰

 

انتهای پیام


Print Friendly

اخبار مرتبط