آیین نامه مسابقات شنا رده های سنی ۱۲-۱۱ سال و ۱۴-۱۳ سال اعلام شد

Print Friendly
آیین نامه مسابقات شنا رده های سنی ۱۲-۱۱ سال و ۱۴-۱۳ سال اعلام شد

بر اساس مصوبه کمیته فنی شنا، مسابقات شنا رده های سنی ۱۲-۱۱ سال و ۱۴-۱۳ سال برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ بر اساس مصوبه کمیته فنی شنا، یک دوره مسابقات در رده های سنی ۱۲-۱۱ سال و ۱۴-۱۳ سال گرامیداشت دهه فجر و روز ۲۲بهمن برگزار می شود. […]

بر اساس مصوبه کمیته فنی شنا، مسابقات شنا رده های سنی ۱۲-۱۱ سال و ۱۴-۱۳ سال برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ بر اساس مصوبه کمیته فنی شنا، یک دوره مسابقات در رده های سنی ۱۲-۱۱ سال و ۱۴-۱۳ سال گرامیداشت دهه فجر و روز ۲۲بهمن برگزار می شود. آیین نامه مسابقات به شرح زیر است:

بر اساس تصمیم کمیته فنی شنا مقرراست مسابقات قهرمانی شنا در رده های سنی ۱۲-۱۱ سال و ۱۴-۱۳ سال جهت توسعه کمی و کیفی شنای کشور به شرح جدول ذیل برگزار گردد. علیهذا مقتضی است با در نظر داشتن مفاد این بخشنامه نسبت به اعزام تیم آن استان جهت شرکت درمسابقات مذکور اقدام فرمائید.

*تعداد افراد اعزامی ازهراستان:
الف) سرپرست ۱ نفر
ب) مربی ۲ نفر
ج) ورزشکار ۷ نفر در رده سنی ۱۲-۱۱ سال و ۸ نفر در رده سنی ۱۴-۱۳ سال
حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار و داور ۱۸ نفرخواهد بود.

*محل وزمان اجرای مسابقات:
رده سنی ۱۲-۱۱ سال (پسران) متولدین۸۱-۱۳۸۰ شروع مسابقات ۸/۱۱/۱۳۹۲ پایان مسابقات۱۱/۱۱/۱۳۹۲
رده سنی ۱۳-۱۴ سال (پسران) متولدین ۷۹-۱۳۷۸ شروع مسابقات ۸/۱۱/۱۳۹۲ پایان مسابقات ۱۱/۱۱/۱۳۹۲
محل برگزاری شیراز- استخر مجموعه ورزشی انقلاب شیراز

*محل برگزاری و اسکان شناگران:
محل برگزاری: شیراز- بلوار چمران- بالاتر از بیمارستان حافظ- استخر بین المللی انقلاب
محل اسکان: شیراز- بلوار رحمت- سه راه دارالرحمه- دانشکده فنی مهندسی شهید باهنر

*چگونگی برگزاری مسابقات:
۱- مسابقات به صورت مقدماتی و نهایی برگزار خواهد شد.
۲- مسابقات صبح رأس ساعت ۹ و عصر رأس ساعت ۱۷ آغاز خواهد شد.
۳- مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز مسابقات با اهدای کاپ قهرمانی به تیم های برتر برگزار خواهد شد.

*کنگره مسابقات:
رأس ساعت ۲۱ روز قبل از مسابقات در محل اردو برگزار خواهد شد.

*دستورجلسه :
۱- تلاوت قرآن کریم
۲- خیر مقدم
۳- انتخاب اعضای کمیته های فنی وانضباطی مسابقات
۴- تعداد اعضای کمیته فنی۵ نفر بوده که ۳ نفر از طرف فدراسیون شنا و ۲ نفر از بین مربیان و سرپرستان حاضر با اکثریت آراء خواهد بود.

*مدارک مورد نیاز:
۱-همراه داشتن اصل شناسنامه عکسدار و اصل شناسنامه والدین (مادر یا پدر) و ارسال یک برگ کپی شناسنامه ورزشکار
۲- همراه داشتن گواهی اشتغال به تحصیل عکس دار معتبر الزامی است.
۳- صورت اسامی تیمهای شرکت کننده که به تائید (مهروامضاء) اداره کل ورزش و جوانان و هیئت شنای استان رسیده است.
۴- دو قطعه عکس به منظور صدور کارت مخصوص مسابقات و فایل اسکن شده عکس اعضاء تیم در قالب لوح فشرده
۵- کارت بیمه پزشکی ورزشی (۱۳۹۲)
۶- داشتن حداقل کارت مربیگری درجه ۲ برای مربیان و ارسال کپی کارت مربیگری مربیان
۷-همراه داشتن کارت ملی وارسال کپی کارت ملی ورزشکار
تذکر ۱: کلیه مدارک تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت شرکت می بایست حداکثر تا تاریخ ۱/۱۱/۹۲ به هیأت شنا استان فارس به آدرس : شیراز- ابتدای بلوار چمران- بعد از بیمارستان حافظ- استخر بین المللی انقلاب تلفن: ۶۲۸۶۹۲۳-۰۷۱۱ و فکس: ۶۲۸۶۹۲۴-۰۷۱۱ ارسال شود در صورت عدم ارسال مدارک از شرکت تیم ها جلوگیری بعمل خواهد آمد.
تذکر۲: جهت هماهنگی و ارسال مدارک و کسب اطلاعات بیشتر با نمایندگان هیأت شنا استان فارس آقایان: غلامعلی صلاح (دبیر هیأت شنا استان- ۰۹۱۷۳۳۸۳۳۶۷) و رسول میرپور (سرپرست اجرائی – ۰۹۱۷۳۱۷۶۴۹۶) تماس حاصل نمائید.

*امورمالی
۱- کلیه هزینه های اردویی (غذا،اسکان، ایاب و ذهاب و غیره ….) شرکت کنندگان اعم از ورزشکار، مربی و سرپرست توسط هیأت استان اعزامی تامین و پرداخت می شودو هزینه (اسکان و غذا) در طول مسابقات به ازاء هر نفر یک میلیون و نهصد هزار ریال، (۱/۹۰۰/۰۰۰ ریال) خواهد بود که می بایست به شماره حساب ۰۱۰۹۳۹۹۶۱۷۰۰۷ بانک ملی بنام هیأت شنا استان فارس واریز و فیش واریزی آن به مسئولین برگزاری تحویل داده شود.
۲- از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان (اولیاءبازیکنان، راننده همراه، فرزند، مربی یا سرپرست )جدا˝خودداری گردد.

*مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات:
۱- در هریک از رشته های شنا ۳ شناگر از هر استان میتواند در مسابقات مقدماتی شرکت کند که فقط دو شناگر از هر استان به مسابقات نهایی راه می یابد و نفر سوم امتیاز نخواهد داشت.
تبصره: در رشته های ۸۰۰ و ۱۵۰۰ متر که به صورت نهایی برگزار می گردد فقط دو شناگر از هر استان مجاز به شرکت می باشند.
رکورد ورودی پسران: ۸۰۰ متر آزاد ۳۲-۰۶-۱۲، ۱۵۰۰ متر آزاد ۰۳-۰۵-۲۲
۲- هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادی وتیمی شرکت نماید.
۳- هشت نفر یا هشت تیم برتر مسابقات مقدماتی در هر رشته به مرحله نهایی که در بعدازظهر همان روز برگزار می گردد راه می یابند.
۴- تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته مسابقه دهند.

*تذکر مهم: در صورت شرکت در مواد امدادی ذکر اعلام حضور در زمان ارسال برگه ارنج به فدراسیون الزامی
می باشد.
۵- ترکیب تیم های امدادی می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز به منشی مسابقات تسلیم گردد.
۶- به کلیه نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال اهدا می شود.
۷- درصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اما به دلایل غیر پزشکی ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبلغ (۳۰۰,۰۰۰ ریال) جریمه برای هر مورد دریافت خواهد گردید.
۸- اعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی توسط سرپرست تیم، حداکثر ۳۰ دقیقه پس از پایان هر ماده همراه مبلغ(۵۰۰,۰۰۰ریال) به سرداور مسابقه تحویل داده شود.
۹- درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین خط شنا به دلایل پزشکی از شرکت در مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان مسابقات همان روز نخواهد داشت .
۱۰- ارسال یا فکس ارنج تیمها به فدراسیون حداکثر تا پایان وقت اداری و روز شنبه مورخ ۵/۱۱/۹۲ پس از اتمام تاریخ مذکور هیچگونه تغییری در برگه های ارسالی داده نمی شود و در صورت عدم ارسال تا تاریخ فوق از ورود به مسابقات جلوگیری بعمل خواهد آمد.

*تذکر مهم: ضمن ارسال مواد مسابقات شنا و برنامه روزانه مسابقات و برگه ارنج تیم ها خواهشمند است دستور فرمایید مراتب اعلام آمادگی خود را الزاماًباذکر نفرات (شناگر در هررده سنی، مربی، سرپرست و داور ) حداکثر تا تاریخ ۹۲/۱۰/۲۵ ازطریق نمابر۸۸۸۲۰۷۱۴ و پست الکترونیکی فدراسیون به آدرس (info@irsf.ir) ارسال نمائید.

روز اول:
۲۰۰ متر آزاد (۱۴-۱۳سال)، ۲۰۰ متر آزاد (۱۲-۱۱ سال)، ۱۰۰ متر پروانه (۱۴-۱۳سال)، ۱۰۰ متر پروانه (۱۲- ۱۱ سال)، ۲۰۰ متر قورباغه (۱۴-۱۳سال)، ۲۰۰ متر قورباغه (۱۲-۱۱ سال)، ۱۰۰×۴ متر آزاد تیمی (۱۴-۱۳سال)، ۱۰۰×۴ متر آزاد تیمی (۱۲-۱۱ سال)، ۸۰۰ متر آزاد (۱۴-۱۳ سال)،
روز دوم:
۴۰۰ متر آزاد (۱۴-۱۳سال)، ۴۰۰ متر آزاد (۱۲-۱۱ سال)، ۵۰ متر قورباغه (۱۴-۱۳سال)، ۵۰ متر قورباغه (۱۲- ۱۱ سال)، ۲۰۰ متر پروانه (۱۴-۱۳سال)، ۱۰۰ متر کرال پشت (۱۲-۱۱ سال)، ۱۰۰ متر کرال پشت (۱۴-۱۳ سال)، ۱۰۰×۴ متر مختلط تیمی (۱۲-۱۱ سال)، ۱۰۰×۴ متر مختلط تیمی (۱۴-۱۳ سال)
روز سوم:
۵۰ متر آزاد (۱۴-۱۳ سال)، ۵۰ متر آزاد (۱۲-۱۱ سال)، ۱۰۰ متر قورباغه (۱۴-۱۳ سال)، ۱۰۰ متر قورباغه (۱۲-۱۱ سال)، ۲۰۰ متر کرال پشت (۱۴-۱۳سال)، ۲۰۰ متر کرال پشت (۱۲-۱۱ سال)، ۲۰۰ متر مختلط انفرادی (۱۴-۱۳سال)، ۲۰۰ متر مختلط انفرادی (۱۲-۱۱ سال)، ۱۵۰۰ متر آزاد (۱۴-۱۳ سال)
روز چهارم:
۵۰ متر کرال پشت (۱۴-۱۳سال)، ۵۰ متر کرال پشت (۱۲-۱۱ سال)، ۴۰۰متر مختلط انفرادی (۱۴-۱۳سال)، ۱۰۰ متر آزاد (۱۴-۱۳ سال)، ۱۰۰ متر آزاد (۱۲-۱۱ سال)، ۵۰ متر پروانه (۱۴-۱۳ سال)، ۵۰ متر پروانه (۱۲-۱۱ سال)، ۲۰۰×۴ متر آزاد تیمی (۱۴-۱۳ سال)

انتهای پیام


Print Friendly

پاسخ دهید

اخبار مرتبط