جام سرداران شهید آذربایجان

بخشنامه مسابقات شنا مسافت کوتاه پسران در رده سنی نوجوانان زیر ۱۵ سال

Print Friendly
بخشنامه مسابقات شنا مسافت کوتاه پسران در رده سنی نوجوانان زیر 15 سال

بخشنامه مسابقات شنا مسافت کوتاه پسران در رده سنی نوجوانان زیر ۱۵ سال تحت عنوان (( جام سرداران شهید آذربایجان )) اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ بخشنامه مسابقات شنا مسافت کوتاه پسران در رده سنی نوجوانان زیر ۱۵ سال  تحت عنوان  (( جام سرداران شهید آذربایجان ))  اعلام شد.

برای دریافت نسخه پی دی اف جام سرداران شهید آذربایجان کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

بر اساس تصمیم کمیته فنی شنا مقرراست مسابقات شنا مسافت کوتاه پسران در رده سنی نوجوانان زیر ۱۵ سال  تحت عنوان  (( جام سرداران شهید آذربایجان ))  جهت توسعه کمی و کیفی شنای کشور، به شرح جدول ذیل برگزار گردد. علیهذا مقتضی است با در نظر داشتن مفاد این بخشنامه نسبت به اعزام تیم آن استان جهت شرکت درمسابقات مذکور اقدام فرمائید.

²تعداد افراد اعزامی ازهر استان:

الف) سرپرست ۱ نفر

ب) مربی ۱ نفر

ج) ورزشکار ۸ نفر

حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار ۱۰ نفرخواهد بود.

²محل وزمان اجرای مسابقات:

رده سنی متولدین ورود به اردو شروع مسابقات پایان مسابقات خروج از اردو
نوجوانان (پسر) ۱۳۸۴- ۱۳۸۱ بعدازظهرشنبه  ۶/۶/۱۳۹۵ساعت ۱۴:۰۰ ۰۷/۰۶/۱۳۹۵ ۰۸/۶/۱۳۹۵ صبح روز سه شنبه ۰۹/۰۶/۱۳۹۵

²محل برگزاری و اسکان شناگران:

محل برگزاری: آ. شرقی_تبریز _ خیابان آزادی _بعد از چهارراه مارالان_ روبروی پمپ بنزین _ استخر آبادگران

محل اسکان: آ. شرقی_ تبریز _کوی دانشگاه _ اول سربالایی کوی میرداماد _  مجتمع خوابگاهی علوم پزشکی

مسئول پذیرش : آقای امین سهیلی  با تلفن ۰۹۱۴۴۱۴۸۸۱۵

²چگونگی برگزاری مسابقات:

۱- مسابقات به صورت نهایی (Time Final) برگزار خواهد شد.

۲- مسابقات صبح رأس ساعت ۹ و عصر رأس ساعت ۱۷ آغاز خواهد شد.        (زمان استارت مسابقات عصر روز آخر راس ساعت ۱۶ آغاز خواهد شد).

۳- مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز مسابقات با اهدای کاپ قهرمانی به تیم های برتر برگزار خواهد شد.

²کنگره مسابقات:

رأس ساعت ۲۱ روز قبل از مسابقات(شنبه ۶شهریور) در محل اردو انجام خواهد شد.

²دستورجلسه : 

۱- تلاوت قرآن کریم

۲- خیر مقدم

۳- حضور و غیاب تیم ها

۴- شرح نحوه برگزاری مسابقات

۵-آخرین مهلت زمانی جهت حذف شناگران توسط سرپرستان تیم ها

توجه : اعضای کمیته ژوری ( فنی وانضباطی)  به شرح ذیل می باشند:

  • ناظرفنی فدراسیون
  • ناظرداوری فدراسیون
  • سرپرست کل مسابقات
  • سرپرست اجرایی مسابقات
  • سرداور مسابقات

²مدارک مورد نیاز:

۱-همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار وارسال فایل تصویری آن

تبصره۱: چنانچه ورزشکاری دارای شناسنامه عکس دار نباشد، ارائه فایل تصویری گواهی اشتغال به تحصیل عکس دار معتبر(از آموزش و پرورش)  و همراه داشتن  اصل شناسنامه والدین الزامی است.

۲- یک قطعه عکس ۴×۳ و ارسال فایل دیجیتالی آن

۳- کارت بیمه پزشکی ورزشی (صادره ۱۳۹۵) و ارسال فایل تصویری آن

۴- داشتن حداقل کارت مربیگری درجه ۲ (ویژه مربی) و ارسال فایل تصویری آن

۵- همراه داشتن کارت ملی وارسال فایل  تصویری آن

تبصره ۲ : تصویر اسکن شده (با نام هر شناگر ثبت گردد ) مدارک فوق فقط از طریق ارسال فایل الکترونیکی انجام       می پذیرد ،لذا همراه داشتن اصل مدارک نیز الزامی است.

۶- فایل اسکن شده مدارک تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت شناسایی (ID)  می بایست حداکثر تا تاریخ ۰۱/۰۶/۹۴ از طریق ارسال فایل الکترونیکی  به آدرس ایمیل هیأت شنا ی استان آذربایجان شرقی به آدرس الکترونیکی :                                                                   AES@IRSF.IR   ارسال شود در صورت عدم ارسال مدارک از شرکت تیم ها جلوگیری بعمل خواهد آمد.

* جهت هماهنگی و ارسال فایل الکترونیکی مدارک و کسب اطلاعات بیشتر باتلفن هیات شنای استان آ.شرقی ۰۴۱۳۵۵۶۰۵۵۵ خانم آقاپور و یا سرپرست اجرایی مسابقات آقای  محمدرضا فرج الهی(دبیرهیات شنای استان)  با تلفن۰۹۱۴۳۱۵۲۰۰۱  تماس حاصل نمائید.

تذکر مهم: ضمن ارسال مواد مسابقات شنا و برنامه روزانه مسابقات و برگه ارنج تیم ها خواهشمند است دستور فرمایید مراتب اعلام آمادگی خود را الزاماً باذکر نفرات (شناگر در هررده سنی، مربی، سرپرست) حداکثر تا تاریخ ۳۱/۰۵/۹۵ ازطریق نمابر۰۴۱۳۵۵۶۰۵۵۵ و پست الکترونیکی هیات به آدرس) AES@IRSF.IR) ارسال نمائید.

* تذکرمهم :

شناگران گروه های سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حق شرکت در مسابقات مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت شناگرانی که اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با طی مراحل قانونی صغرسن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد.

²امورمالی

۱- کلیه هزینه های اردویی (غذا،اسکان، ایاب و ذهاب درون شهری ، عوامل اجرایی و غیره ….) شرکت کنندگان اعم از ورزشکار، مربی و سرپرست توسط تیم های اعزامی تامین و پرداخت می شودو هزینه ورودیه  مسابقات به ازاء هر نفر مبلغ  دومیلیون و هفتصدهزارریال (۰۰۰/۷۰۰/۲ ریال) خواهد بود که می بایست به شماره حساب ۰۱۰۹۱۲۰۱۲۸۰۰۵ بانک ملی بنام هیات شنای استان آ.شرقی واریز و فیش واریزی آن را همراه با سایر مدارک در زمان تعیین شده ارسال گردد.

۲- از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان (اولیاءبازیکنان، راننده ، همراه، فرزند، مربی یا سرپرست )جدا˝خودداری گردد.

²مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات:

۱- در هریک از رشته های شنا فقط دو شناگر از هر تیم می تواند در مسابقات شرکت کند.

۲- هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادی وتیمی شرکت نماید.

۳- تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته مسابقه دهند.

۴- ترکیب تیم های امدادی می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز (صبح – عصر)به منشی مسابقات تسلیم گردد.

  • به کلیه نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال اهدا ء می شود.

توجه : مدال، جام وصدور احکام قهرمانی مسابقات توسط هیات میزبان تهیه و اهداء می گردد.

۶- درصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اما به دلایل غیر پزشکی ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبلغ یک میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۱  ریال) جریمه برای هر مورد دریافت خواهد گردید.

توجه : مهلت پرداخت جریمه تا قبل از مسابقه بعدی شناگر خواهدبود . درصورت عدم پرداخت جریمه توسط سرپرست تیم ، شناگر خاطی از حضور در ادامه مسابقات حذف می گردد.

۷- اعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی توسط سرپرست تیم، حداکثر ۳۰ دقیقه پس از پایان مسابقات آن نیمروز همراه با مبلغ پانصد هزار ریال (۵۰۰,۰۰۰ریال) به سرداور مسابقه تحویل داده شود.

۸- درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین خط شنا به دلایل پزشکی از شرکت در مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان مسابقات همان روز نخواهد داشت .

۹- ارسال فایل الکترونیکی ارنج تیم حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۰۲/۶/۹۵ از طریق آدرس الکترونیکی هیات شنای آ.شرقی  :  AES@IRSF.IR انجام گردد. بدیهی است  پس از اتمام تاریخ مذکور هیچگونه تغییری در برگه های ارسالی داده نمی شود، شایان ذکر است در صورت عدم ارسال برگه ارنج تا تاریخ فوق از ورود تیم های فاقد برگه ارنج جلوگیری بعمل خواهد آمد.

 

ماده ۱۰: بمنظور بهره مندی هیأتهای شنای سراسر کشور از توانمندیهای بخش خصوصی، حضور تیم های ورزشی تحت عنوان باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی با معرفی نامه هیات شنای استان در این مسابقات بلامانع میباشد.

تبصره : در صورت افزایش تیم های شرکت کننده و عدم ظرفیت پذیرش محل اسکان ، اولویت با هیاتها و تیم هایی است که در زمان مقرر اعلام آمادگی و برگه ارنج خود را ارسال نموده اند.لازم بذکر است در شرایط یکسان اولویت پذیرش با هیاتهای شنای استانها خواهد بود.

 

 

 

 

 

مسابقات قهرمانی شنای پسران (مسافت کوتاه ) جام سرداران شهید آذربایجان- شهریور ۱۳۹۵

رده سنی نوجوانان(زیر۱۵ سال)

 

عصر روز دوم صبح روز دوم عصر روز اول صبح روز اول
۵۰ متر کرال پشت ۱۰۰ متر آزاد ۵۰ متر آزاد ۲۰۰ متر آزاد
۱۰۰ متر مختلط انفرادی ۲۰۰ متر قورباغه ۲۰۰ متر کرال پشت ۱۰۰ متر کرال پشت
۵۰ متر پروانه ۲۰۰ متر مختلط انفرادی ۱۰۰ متر قورباغه ۵۰ متر قورباغه
۱۰۰×۴ متر مختلط تیمی ۱۰۰ متر پروانه ۱۰۰×۴ متر آزاد تیمی ۲۰۰ متر پروانه

 

انتهای پیام

 

 


Print Friendly

اخبار مرتبط