برتری شناگران ستارگان دلفین، تهران الف و هیئت شنای گیلان در ۵ماده نخست

مرحله چهارم و پایانی مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور از امروز با برتری شناگران تیم های ستارگان دلفین، هیئت شنای تهران الف و هیئت شنای گیلان در۵ماده نخست آغاز شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، مرحله چهارم وپایانی مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور از صبح امروز چهار شنبه ١۰ اسفند ماه در استخر ورزشگاه ازادی تهران به مدت ٢ روز و با رقابت ۶ تیم ستارگان دلفین، هیئت شنای فارس، فولاد مبارکه سپاهان، هیئت شنای گیلان، هیئت شنای تهران الف و هیئت شنای تهران ب آغاز شد که شناگران تیم های ستارگان دلفین، هیئت شنای تهران الف و هیئت شنای گیلان عناوین برتر ۵ ماده نخست این رقابت ها را به خود اختصاص دادند. نتایج نفرات برتر ۵ ماده اول این رقابتها به شرح زیر است: ٢۰۰ متر کرال پشت: ١- سارینا اشتیاقی از ستارگان دلفین با زمان ٢دقیقه و ٣٢ثانیه و ٣۶صدم ثانیه ٢- سیده نرجس موسوی از هیئت شنای فارس با زمان ٢ دقیقه و ۴٩ثانیه و ٩صدم ثانیه ٣- پریسا پورمتین ازفولاد مبارکه سپاهان با زمان ٢دقیقه و ۴٩ثانیه و٩صدم ثانیه ۵۰ متر آزاد: ١- زهرا حسین زاده نمینی از هیئت شنای تهران الف با زمان ٢٨ثانیه و ٧١صدم ثانیه ٢- سولماز خوشکلام از هیئت شنای گیلان با زمان ٢٩ثانیه و ٣۵صدم ثانیه ٣- سیما عروجی از ستارگان دلفین با زمان ٢٩ثانیه و ۶٣صدم ثانیه ٢۰۰ متر قورباغه: ١- رضیه رضایی از هیئت شنای گیلان با زمان ٢ دقیقه و ۵٩ثانیه و ٧۶صدم ثانیه ٢-عاطفه رئوفت از هیات شنای فارس با زمان ٣ دقیقه و ۰۴ثانیه و ٣٣صدم ثانیه ٣- دنیا حسینی از فولاد مبارکه سپاهان با زمان ٣ دقیقه و ٧ثانیه و ۵٨صدم ثانیه
۴۰۰ متر آزاد: ١- راحله محمد میرزایی ازستارگان دلفینن با زمان ۵دقیقه و ١١ثانیه و ٨٢صدم ثانیه ٢- ساناز همت زاده از ستارگان دلفین با زمان ۵دقیقه و ١۶ثانیه و ۶صدم ثانیه ٣-بیتا برنا زا تیم از تهران الف با زمان ۵دقیقه و ٣۴ثانیه و ۶٧صدم ثانیه * ۴ در ١۰۰ متر مختلط تیمی: ١- تیم هیئت شنای فارس با زمان ٧۵: ۰۰: ۵ دقیقه ٢-تیم ستارگان دلفین با زمان ۰٩: ۰١: ۵ دقیقه ٣- تیم هیئت شنای تهران الف با زمان ٣۵: ١٢: ۵ دقیقه این رقابتها عصر امروز در ۵ ماده دوم پیگیری می شود و تیم ها در مواد ۴۰۰ متر مختلط انفرادی، ١۰۰ متر آزاد، ۵۰۰ متر کرال پشت، ٨۰۰ متر آزاد و ٢۰۰ متر پروانه پیگیری خواهد شد. شایان ذکر است تیم های ستارگان دلفین، فولاد مبارکه سپاهان و هیئت شنای تهران الف عناوین برتر مراحل اول،دوم وسوم مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور جام خلیج فارس را به خود اختصاص دادند.

image_printپرینت مطلب