برتری شناگران ستارگان دلفین، تهران الف و هیئت شنای گیلان در ۵ماده نخست

سومین مرحله مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور از امروز با برتری شناگران تیم های ستارگان دلفین، هیئت شنای تهران الف و هیئت شنای گیلان در۵ماده نخست آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، مرحله سوم مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور از صبح امروز پنج شنبه ٢۰بهمن ماه در استخر ورزشگاه ازادی تهران به مدت ٢ روز و با رقابت ۶ تیم ستارگان دلفین، هیئت شنای فارس، فولاد مبارکه سپاهان، هیئت شنای گیلان، هیئت شنای تهران الف و هیئت شنای تهران ب آغاز شد که شناگران تیم های ستارگان دلفین، هیئت شنای تهران الف و هیئت شنای گیلان عناوین برتر ۵ ماده نخست این رقابت ها را به خود اختصاص دادند.
نتایج نفرات برتر ۵ ماده اول این رقابتها به شرح زیر است: * ٢۰۰ متر کرال پشت: ١- سارینا اشتیاقی از ستارگان دلفین با زمان ١١: ٣۵: ٢ دقیقه ٢- سیده نرجس موسوی شیرازی فرد از هیئت شنای فارس با زمان ٢٣: ۴٧: ٢ دقیقه ٣- پریسا پورمتین ازفولاد مبارکه سپاهان با زمان ۰۰: ۵١: ٢ دقیقه
* ۵۰ متر آزاد: ١- زهرا حسین زاده نمینی از هیئت شنای تهران الف با زمان ٧۵: ٢٨ ثانیه ٢- سولماز خوشکلام از هیئت شنای گیلان با زمان ۵۵: ٢٩ ثانیه ٣- زهرا برادران از ستارگان دلفین با زمان ٨۵: ٢٩ ثانیه
* ٢۰۰ متر قورباغه: ١- رضیه رضایی از هیئت شنای گیلان با زمان ۰٧: ۵٨: ٢ دقیقه ٢- دنیا حسینی از فولاد مبارکه سپاهان با زمان ٧۵: ۰١: ٣ دقیقه ٣- مانا حسینی بای از هیئت شنای تهران الف زمان ۵٧: ۰٧: ٣ دقیقه
*۴۰۰ متر آزاد: ١- راحله محمد میرزایی ازستارگان دلفینن با زمان ٣٢: ١۰: ۵ دقیقه ٢- ساناز همت زاده از ستارگان دلفین با زمان ٨٨: ١١: ۵ دقیقه ٣-بیتا برنا زا تیم از تهران الف با زمان ٢۵: ۴١: ۵ دقیقه
* ۴ در ١۰۰ متر مختلط تیمی: ١- تیم ستارگان دلفین با زمان ۶۴: ۰۴: ۵ دقیقه ٢-تیم فولاد مبارکه سپاهان با زمان ٧١: ۰٩: ۵ دقیقه ٣- تیم هیئت شنای فارس با زمان ۰۴: ١٢: ۵ دقیقه
این رقابتها عصر امروز پنج شنبه در ۵ ماده دوم پیگیری می شود و تیم ها در مواد ۴۰۰ متر مختلط انفرادی، ١۰۰ متر آزاد، ۵۰۰ متر کرال پشت، ٨۰۰ متر آزاد و ٢۰۰ متر پروانه پیگیری خواهد شد.
شایان ذکر است تیم های ستارگان دلفین، فولاد مبارکه سپاهان و هیئت شنای تهران الف عناوین برتر مراحل اول و دوم مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور جام خلیج فارس را به خود اختصاص دادند.

image_printپرینت مطلب