برنامه کامل زمانبندی مسابقات شنای المپیک ریو

Print Friendly
برنامه کامل زمانبندی مسابقات شنای المپیک ریو

مسابقات شنای المپیک ریو ۲۰۱۶ از عصر روز شنبه (۱۶ مرداد ۱۳۹۵) آغاز می‌شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ سی و یکمین دوره المپیک تابستانی از جمعه (۱۵ مرداد ۱۳۹۵) با برگزاری مراسم افتتاحیه رسما آغاز شد.

ورزشهای آبی حاضر در المپیک هم از فردای روز افتتاحیه مسابقاتشان آغاز می‌شود. فدراسیون جهانی ورزش‌های آبی (فینا) که فدراسیون شنای ایران زیر مجموعه آن قرار دارد در المپیک امسال پنج رشته دارد. شنا، شیرجه، واترپلو، شنای موزون و شنای آب‌های آزاد این رشته ها هستند.

مسابقات زیرمجموعه فینا از صبح امروز شنبه (۱۶ مرداد ۱۳۹۵) با برگزاری واترپلو مردان شروع می‌شود. ظهر همان روز زمان ادامه این مسابقات به همراه شروع مرحله مقدماتی رقابت‌های پرطرفدار شنا است. عصر روز نخست هم چهار فینال در مسابقات شنا برگزار می‌شود تا نخستین مدال آوران جهان ورزش‌های آبی از بین شناگران انتخاب شوند.

رقابت‌های شیرجه با فینال ماده سه متر هماهنگ دو نفره زنان از روز دوم آغاز می‌شود. مسابقات این رشته ها ادامه پیدا می کند تا روز هشتم که شنای المپیک با برگزاری فینال ماده های استقامتی به پایان برسد. از روز نهم (۲۴ مرداد ۱۳۹۵) نخستین فینال مسابقات شنای موزون برگزار خواهد شد. روز دهم هم مسابقات آب‌های آزاد شروع می‌شود تا تمامی رشته‌های زیرمجموعه فینا به طور رسمی وارد مسابقات شوند.

روز شنبه (۳۰ مرداد ۱۳۹۵) با برگزاری مسابقات باقی مانده شیرجه و واترپلو پرونده ورزش‌های آبی سی و یکمین دوره المپیک به میزبانی ریو بسته می‌شود.

از ایران یک نماینده در این رشته ها حضور دارد. آریا نسیمی شاد شناگر جوان ایران که عنوان جوانترین عضو کاروان ورزشی کشور در بازی‌های المپیک ریو را هم به دوش می‌کشد. نسیمی شاد باید ظهر روز سه‌شنبه (۱۹ مرداد ۱۳۹۵) در تنها ماده رقابتی خود یعنی ۲۰۰متر قورباغه به آب بزند.

طبق برنامه ریزی کمیته برگزاری مسابقات، رقابت‌ها در سه زمان صبح، ظهر و عصر برگزار می‌شود. رقابت‌های صبح از ساعت ۹:۰۰ به وقت محلی (۱۶:۳۰ به وقت تهران)، رقابت های ظهر از ساعت ۱۳:۰۰ به وقت محلی (۲۰:۳۰ به وقت تهران) و مسابقات شب از ساعت ۲۲:۰۰ به وقت محلی (۰۵:۳۰ صبح به وقت تهران) آغاز می‌شود.

مسابقات شنا ظهر و عصر هر روز برگزار می‌شود. این رشته از سال ۱۸۹۶ (آتن) در المپیک حاضر بوده است. مردان و زنان در ۱۶ ماده رقابتی تیمی و انفرادی با هم مسابقه می‌دهند. این رقابت‌ها در قالب چهار سبک اصلی شنا (کرال سینه، کرال پشت، قورباغه و پروانه) برگزار می‌شود.

برای دریافت لیست کامل اسامی راه یافتگان المپیک در رشته شنا در بخش مردانو زنانکلیک کنید.

 

برنامه مسابقات شنا در المپیک ریو:

( ۱۶ تا ۲۳ مرداد ۱۳۹۵)

 

روز نخست (۱۶ مرداد ۱۳۹۵):

ظهر (شروع از ۲۰:۳۰ به وقت تهران)

 • ۴۰۰متر مختلط انفرادی مردان (مقدماتی)
 • ۱۰۰متر پروانه زنان (مقدماتی)
 • ۱۰۰متر قورباغه مردان (مقدماتی)
 • ۴۰۰متر آزاد مردان (مقدماتی)
 • ۴۰۰متر مختلط انفرادی زنان (مقدماتی)
 • ۴ در ۱۰۰متر ازاد تیمی زنان (مقدماتی)

 

عصر (شروع از ۰۵:۳۰ صبح به وقت تهران)

 • ۴۰۰متر مختلط انفرادی مردان (فینال)
 • ۱۰۰متر پروانه زنان (نیمه نهایی)
 • ۴۰۰متر آزاد مردان (فینال)
 • ۴۰۰متر مختلط انفرادی زنان (فینال)
 • ۱۰۰متر قورباغه مردان (نیمه‌نهایی)
 • ۴ در ۱۰۰متر آزاد زنان (فینال)

 

روز دوم (۱۷ مرداد ۱۳۹۵):

ظهر (شروع از ۲۰:۳۰ به وقت تهران)

 • ۱۰۰متر کرال پشت زنان (مقدماتی)
 • ۱۰۰متر قورباغه زنان (مقدماتی)
 • ۲۰۰ متر آزاد مردان (مقدماتی)
 • ۴۰۰متر آزاد زنان (مقدماتی)
 • ۱۰۰متر کرال پشت مردان (مقدماتی)
 • ۴ در ۱۰۰متر ازاد تیمی مردان (مقدماتی)

 

عصر (شروع از ۰۵:۳۰ صبح به وقت تهران)

 • ۱۰۰متر پروانه زنان (فینال)
 • ۱۰۰متر قورباغه زنان (نیمه‌نهایی)
 • ۲۰۰ متر آزاد مردان (نیمه‌نهایی)
 • ۱۰۰متر کرال پشت زنان (نیمه‌نهایی)
 • ۱۰۰متر قورباغه مردان (فینال)
 • ۴۰۰متر ازاد زنان (فینال)
 • ۱۰۰متر کرال پشت مردان (نیمه‌نهایی)
 • ۴ در ۱۰۰متر آزاد مردان (فینال)

 

روز سوم (۱۸ مرداد ۱۳۹۵):

ظهر (شروع از ۲۰:۳۰ به وقت تهران)

 • ۲۰۰ متر آزاد زنان (مقدماتی)
 • ۲۰۰متر پروانه مردان (مقدماتی)
 • ۲۰۰متر مختلط انفرادی زنان (مقدماتی)

 

عصر (شروع از ۰۵:۳۰ صبح به وقت تهران)

 • ۲۰۰ متر آزاد زنان (نیمه‌نهایی)
 • ۲۰۰ متر آزاد مردان (فینال)
 • ۱۰۰متر کرال پشت زنان (فینال)
 • ۱۰۰متر کرال پشت مردان (فینال)
 • ۲۰۰متر پروانه مردان (نیمه‌نهایی)
 • ۲۰۰متر مختلط انفرادی زنان (نیمه‌نهایی)

 

روز چهارم (۱۹ مرداد ۱۳۹۵):

ظهر (شروع از ۲۰:۳۰ به وقت تهران)

 • ۱۰۰متر آزاد مردان (مقدماتی)
 • ۲۰۰متر پروانه زنان (مقدماتی)
 • ۲۰۰متر قورباغه مردان (مقدماتی)
 • ۴ در ۲۰۰متر آزاد مردان (مقدماتی)

 

عصر (شروع از ۰۵:۳۰ صبح به وقت تهران)

 • ۱۰۰متر آزاد مردان (نیمه‌نهایی)
 • ۲۰۰ متر آزاد زنان (فینال)
 • ۲۰۰متر پروانه مردان (فینال)
 • ۲۰۰متر پروانه زنان (نیمه‌نهایی)
 • ۲۰۰متر قورباغه مردان (نیمه‌نهایی)
 • ۲۰۰متر مختلط انفرادی زنان (فینال)
 • ۴ در ۲۰۰متر آزاد مردان (فینال)

 

روز پنجم (۲۰ مرداد ۱۳۹۵):

ظهر (شروع از ۲۰:۳۰ به وقت تهران)

 • ۱۰۰متر آزاد زنان (مقدماتی)
 • ۲۰۰متر کرال پشت مردان (مقدماتی)
 • ۲۰۰متر قورباغه زنان (مقدماتی)
 • ۲۰۰متر مختلط انفرادی مردان (مقدماتی)
 • ۴ در ۲۰۰متر آزاد زنان (مقدماتی)

 

عصر (شروع از ۰۵:۳۰ صبح به وقت تهران)

 • ۲۰۰متر قورباغه مردان (فینال)
 • ۱۰۰متر آزاد زنان (نیمه‌نهایی)
 • ۲۰۰متر کرال پشت مردان (نیمه‌نهایی)
 • ۲۰۰متر پروانه زنان (فینال)
 • ۱۰۰متر آزاد مردان (فینال)
 • ۲۰۰متر قورباغه زنان (نیمه‌نهایی)
 • ۲۰۰متر مختلط انفرادی مردان (نیمه‌نهایی)
 • ۴ در ۲۰۰متر آزاد زنان (فینال)

 

روز ششم (۲۱ مرداد ۱۳۹۵):

ظهر (شروع از ۲۰:۳۰ به وقت تهران)

 • ۵۰ متر آزاد مردان (مقدماتی)
 • ۸۰۰متر آزاد زنان (مقدماتی)
 • ۱۰۰متر پروانه مردان (مقدماتی)
 • ۲۰۰متر کرال پشت زنان (مقدماتی)

 

عصر (شروع از ۰۵:۳۰ صبح به وقت تهران)

 • ۵۰متر آزاد زنان (نیمه‌نهایی)
 • ۲۰۰متر قورباغه زنان (فینال)
 • ۲۰۰متر کرال پشت مردان (فینال)
 • ۲۰۰متر مختلط انفرادی مردان (فینال)
 • ۱۰۰متر آزاد زنان (فینال)
 • ۱۰۰متر پروانه مردان (نیمه‌نهایی)

 

روز هفتم (۲۲ مرداد ۱۳۹۵):

ظهر (شروع از ۲۰:۳۰ به وقت تهران)

 • ۵۰متر آزاد زنان (مقدماتی)
 • ۱۵۰۰متر آزاد مردان (مقدماتی)
 • ۴ در ۱۰۰متر مختلط تیمی زنان (مقدماتی)
 • ۴ در ۱۰۰متر مختلط تیمی مردان (مقدماتی)

 

عصر (شروع از ۰۵:۳۰ صبح به وقت تهران)

 • ۵۰متر آزاد زنان (نیمه‌نهایی)
 • ۲۰۰متر کرال پشت زنان (فینال)
 • ۵۰متر آزاد مردان (فینال)
 • ۱۰۰متر پروانه مردان (فینال)
 • ۸۰۰متر آزاد زنان (فینال)

 

روز هشتم (۲۳ مرداد ۱۳۹۵):

ظهر (شروع از ۲۰:۳۰ به وقت تهران)

 • مسابقه ای در رشته شنا برگزار نمی شود

 

عصر (شروع از ۰۵:۳۰ صبح به وقت تهران)

 • ۱۵۰۰متر آزاد مردان (فینال)
 • ۴ در ۱۰۰متر مختلط تیمی زنان (فینال)

 

انتهای پیام


Print Friendly

اخبار مرتبط