برگزاری مسابقات شنا بزرگسالان و پیگیری لیگ شنا بانوان استان اصفهان

Print Friendly
برگزاری مسابقات شنا بزرگسالان و پیگیری لیگ شنا بانوان استان اصفهان

مرحله نخست لیگ شنای بانوان و مسابقات قهرمانی شنا بزرگسالان آقایان استان اصفهان به میزبانی استخر انقلاب این استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ مرحله نخست لیگ شنای بانوان استان اصفهان روز پنجشنبه (۱۲ بهمن ۱۳۹۶) به میزبانی استخر انقلاب با حضور بیش از ۳۲۰ شناگر برگزار شد. مرحله دوم و پایانی این رقابت ها اسفندماه ۹۶ برگزار خواهد شد.

 

همچنین مسابقات قهرمانی شنای بزرگسالان استان اصفهان ویژه آقایان انتخابی تیم استان نیز روز جمعه(۱۳بهمن ۱۳۹۶) به میزبانی استخر انقلاب این استان برگزار شد. این رقابت‌ها در نه رده سنی پیگیری و نتایج ذیل بدست آمد:

 

رده سنی ۲۵ تا ۲۹ سال (متولدین ۶۷تا۷۱)

۱۰۰متر کرال سینه:
۱-حسین مرآتیان
۲-مهدی نصوحی
۳-ابراهیم داتلی بیگی
۱۰۰متر قورباغه:
۱-حسین مرآتیان
۲-مجتبی عرب

۵۰متر پروانه:
۱-حسین مرآتیان
رده سنی ۳۰تا ۳۴(متولدین ۶۲تا۶۶):

۱۰۰مترکرال سینه:
۱-فرشاد دادفر
۲-حسین عرب شریف
۳-ساسان خردمند

۱۰۰مترقورباغه:
۱-حسین عرب شریف
۲-ساسان خردمند
۳-بهنام آقاجانیان

۵۰مترپروانه:
۱-حسین عرب شریف
۲-فرشاد دادفر
۳-ساسان خردمند
رده سنی ۳۵تا۳۹(متولدین ۵۷تا۶۱):

۱۰۰متر کرال سینه:
۱-حسین عمرانی
۲-محمدابراهیم زاده
۳-داود شریفی

۱۰۰متر قورباغه:
۱-محمدابراهیم زاده
۲-امیر طاغونکی
۳-محمدراستین پور

۵۰ متر پروانه:
۱-حسین عمرانی
۲-محمدابراهیم زاده
۳-مهدی ریاضی
رده سنی۴۰ تا۴۴ ( ۱۳۵۲تا۱۳۵۶):

۱۰۰مترکرال سینه:
۱-علی اکبر زارع
۲-رضا یاسینی
۳-علی محبوب

۱۰۰متر قورباغه:
۱-رضا یاسینی
۲-علی اکبر زارع
۳-سید بهداد مهاجرانی

۵۰متر پروانه: 
۱-علی اکبر زارع
۲-رضا یاسینی
۳-علی محبوب

رده سنی ۴۵تا ۴۹(۱۳۴۷-۱۳۵۱):

۱۰۰متر کرال سینه:
۱-فرهاد شب انگیز
۲-بهفر کیانی والا
۳-محسن عبدالهی

۵۰ متر قورباغه:
۱-محسن عبدالهی __فرهاد شب انگیز
۳-مسعود حجه فروش

۵۰ متر پروانه:
۱-فرهاد شب انگیز
۲-محسن عبدالهی
۳-سید محسن بلند زاده

رده سنی ۵۵تا ۵۹(۱۳۳۷_۱۳۴۱):

۱۰۰ مترکرال سینه:کک
۱-علی هوشنگی
۲-محمد رضا نبرد
۳-رضا زنگنه

۵۰ متر قورباغه:
۱-علی هوشنگی
۲-نعمت الله ارزمیان جزی
۳-محمد عابدی

۵۰ متر کرال پشت:
۱-علی هوشنگی
۲-محمد رضا نبرد
۳-محمد عابدی

رده سنی ۵۰_۵۴(۱۳۴۲_۱۳۴۶):

۱۰۰متر کرال سینه:
۱-مصطفی نصر اصفهانی
۲-محمد علی پناهی
۳-مجید جبل عاملی

۵۰ متر قورباغه:
۱-مجید جبل عاملی
۲-مسعود نیر پور
۳-محسن احمدی

۵۰ متر کرال پشت:
۱-محمدعلی پناهی
۲-مجید جبل عاملی
۳-مصطفی نصر اصفهانی

رده سنی ۶۰ تا۶۴(۱۳۳۲_۱۳۳۶)

۵۰ متر کرال سینه:
۱-مسعود سهرابی
۲-سعید موحدی
۳-حسین ابو علیزاده

۵۰ متر قورباغه:
۱-سعید موحدی
۲-ابراهیم اسکندری
۳-مسعود سهرابی

۵۰ متر کرال پشت: 
۱-مسعود سهرابی
۲-سعید موحدی
۳-نصرالله بیگی
رده سنی ۶۵_۶۹(۱۳۲۷_۱۳۳۱):

۵۰ متر کرال سینه:
۱-مرتضی انگوری سیچانی
۲-علی جعفریان
۳-علیرضا شیروانی

۵۰ متر قورباغه:
۱-علی جعفریان
۲-مراضی انگوری سیچانی
۳-علیرضا شیروانی

 

 

انتهای پیام

 

 


Print Friendly

اخبار مرتبط