سرمقاله/

توسعه هم سطح و همزمان قهرمانی و همگانی شنا با اختصاص بودجه

Print Friendly
توسعه هم سطح و همزمان قهرمانی و همگانی شنا با اختصاص بودجه

با نگاهی به شاخصه‌هایی که زمینه ساز چگونگی اختصاص بودجه به یک فدراسیون ورزشی است به نظر می‌آید که این شاخصه‌ها اصولا باید برای هر فدراسیون به صورت جداگانه و با توجه تمام و کمال به وظایف عمومی، همگانی و در نهایت قهرمانی آن فدراسیون تعیین شود.

مسعود موسوی/

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ برای مسئولان، عوامل اجرایی و کلیه ورزشکارانی که در یک فدراسیون ورزشی فعالیت می‌کنند قطعا زمان اختصاص بودجه توسط نهادهای ذیربط، از مهم ترین و حساس‌ترین لحظات در رابطه با اجرایی شدن برنا مه‌های ورزشی آن فدراسیون محسوب می‌شود. لحظاتی که می‌توانند سرنوشت تمامی برنامه‌های یک سال پیش روی فدراسیون را رقم بزنند. اعداد و ارقامی که از یک سو تایید آنها موجب خواهند شد مسئولان فدراسیون ورزشی با تمام قوا در اکثر جنبه‌ها از آموزش گرفته تا قهرمانی و سایر زمینه های فعالیتی با خاطری آسوده از تامین بودجه مورد نیاز جلو برود و از سوی دیگر کاهش بودجه و پایین آمدن اعداد و ارقام مالی بیانگر این امر خواهد بود که تعدادی از برنامه های در نظر گرفته شده  و حیاتی یک فدراسیون به کنار گذاشته شده و طبیعتا صدمات جبران ناپذیری را متوجه فعالیت‌های یک سال آتی یک فدرا سیون نماید.

با نگاهی به شاخصه‌هایی که زمینه ساز چگونگی اختصاص بودجه به یک فدراسیون ورزشی است به نظر می‌آید که این شاخصه‌ها اصولا باید برای هر فدراسیون به صورت جداگانه و با توجه تمام و کمال به وظایف عمومی، همگانی و در نهایت قهرمانی آن فدراسیون تعیین شود و نگاهی یکسان و مشترک شامل تمامی فدراسیون های ورزشی با تفاوت های اصولی نشود. بر همین اساس اگر جنبه قهرمانی در آسیا، جهان و رسیدن به مدال المپیک و آسیایی برای ورزشی همچون کشتی و فدراسیون مربوطه آن در نظر گرفته شود، طبیعتا موجب می شود که تعداد صفر های بودجه اختصاص یافته به این فدراسیون افزایش چشم گیری داشته باشد و بیشتر شود و در نقطه مقابل فدراسیون‌هایی مانند شنا که بنا به دلایل مختلف و قابل بررسی ریشه ای، از سکوهای قهرمانی جهان و المپیک در حال حاضر بهره‌ای نبرده‌اند از حداقل ترین بودجه اختصاصی بهره مند خواهند شد.

در حالی که اتفاقا برعکس باید از چنین فدراسیونهایی که تا رسیدن به سطح اول ورزش قاره و جهان فاصله دارند حمایت‌های مالی بیشتری در زمینه‌های مختلف برنامه‌ای و پایه‌ای انجام شود تا بتوانند با  اتخاذ برنامه ریزی‌های میان و بلند مدت، فاصله خود را تا دریافت مدال آسیایی و جهانی، جبران کرده و  مانند فدراسیون های کشتی و وزنه برداری،به مدال دست یافته و برای کشور افتخار آفرینی کنند. نگاهی  حمایتی و پشتوانه سازانه که البته تاکنون به صورت اصولی بر چگونگی اختصاص بودجه به فدراسیونهای ورزشی کشور حاکم نشده و به همین دلیل است که شاهد هستیم پس از سالیان سال، هنوز هم فقط در دو و یا سه رشته ورزشی موفق می‌شویم به مدال المپیک دست یابیم و هنوز نتوانسته‌ایم تعداد رشته های مدال آور المپیکی خود را افزایش دهیم.

در ارتباط با مسائل مطروحه فوق، به یکی از آخرین اخبار این روزهای سایت رسمی فدراسیون شنا شیرجه و واترپلو اشاره می‌کنیم که خیلی هم مختصر و کوتاه بود به گونه ای که شاید نظر خیلی از اشخاص عادی را هم بخود جلب نکرد چه برسد به مسئولانی که بودجه این فدراسیون را تعیین کرده و سرنوشت آتی برنامه های سالیانه آنها را رقم می زنند. در خبری با عنوان ” راه اندازی سامانه همگانی ورزش شنا در کشور” طی چند خط اعلام شده بود که فعالیت های تمامی استانهای کشور در زمینه توسعه همگانی رشته های آبی و بخصوص شنا  از این تاریخ به بعد در سامانه فوق ثبت شده و در طی سال مورد قضاوت و بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان این خبر  هم باز طی چند خط می خوانیم که در آینده‌ای نچندان دور تاسیس سامانه ورزش همگانی روستایی در زمینه ورزش شنا نیز در این فدراسیون و سایت اصلی پیش بینی شده  و راه اندازی خواهد شد.

اگر به بحث ابتدایی این مطلب یعنی چگونگی اختصاص بودجه به فدراسیون‌ها نگاهی داشته و آن را با خبری که در سایت فدراسیون شنا در زمینه راه اندازی سامانه همگانی فدراسیون شنا تطبیق دهیم قطعا این نکته باید حائز اهمیت بوده و به چشم مسئولان رده اول ورزش کشور بیاید که اگر فدراسیون شنا در بخش همگانی بتواند تاثیرات بسزایی را در استانها، شهرستانها و روستاها داشته و انها را با دریافت بودجه کامل حمایتی در این زمینه فعال نماید، فدراسیون هم می تواند در آینده نزدیک با استعدادیابی در زمینه ورزش شنا و تربیت این استعداد ها به فدراسیونی مدال اور در سطح اسیا و جهان تبدیل شود و از سوی دیگر  به عنوان یک ورزش پایه و مادر همچنین میتواند تمامی رشته های ورزشی را از استعدادهای شناخته شده خود در بخش همگانی بهره‌مند ساخته و انها را  نیز در زمینه کشف و پرورش نسل اتی ورزشی خود تغذیه کند.

جدا از توجه به ویژگی‌های ورزش شنا و تاکید بر آموختن آن چه از لحاظ دینی و چه از لحاظ تربیت جسمانی و روحی نسل آینده ساز کشور، خبر جدید فدراسیون شنا در زمینه همگانی کردن ورزش شنا از این لحاظ اهمیت بیشتری می یابد که در طی دو ماه گذشته  نیزخبر فراخوان دریافت مقالات علمی و ترویجی از کارشناسان و متخصصان حوزه توسعه همگانی ورزش شنا را هم داشتیم و حال تلفیق کامل علمی و کارشناسانه  این مقالات و اجرایی و عملی کردن آانها با استفاده و شناسایی نیروهای فعال همگانی از طریق سامانه همگانی استانی و شهری وروستایی می تواند گام بسیار مهم و تعیین کننده در جهت آینده سازی و آینده نگری ورزش کشور در دو بخش همگانی و قهرمانی فدراسیون شنا باشد، به شرطی که در زمان بررسی و اختصاص بودجه به این فدراسیون و فدراسیون های مشابه ، مبلغ قابل توجهی به بخش همگانی کردن ورزشهای آبی در سراسر کشور اختصاص یابد. بود جه ای که مسئولان فدراسیون شنا را از نگرانی‌هایشان بابت چگونگی تامین هزینه ها و پیگیری برنامه‌های دراز مدت فدراسیون رها کند و به آنها اجازه دهد با آرامش به اجرایی کردن برنامه های کوتاه ، میان و بلند مدت خود با استفاده از راهکارهای متخصصان و کارشناسان ادامه دهد.

اگر شاخصه هایی مانند رشته ورزشی پایه و مادر بودن، تاثیر همگانی کردن رشته شنا در جهت تربیت نیروهای مستعد برای رشته های آبی و همچنین سایر ورزش ها و یا تامین هزینه برای خرید و استفاده از تجهیزات جدید بدنسازی ویژه رشته ای آبی همانند سایر کشورها جهان در زمان تعیین بودجه برای فدراسیون شنا در نظر گرفته نشودو فقط به جنبه قهرمانی و مدال آوری آن در حال حاضر توجه شود طبیعتا بودجه کافی برای این فدراسیون در نظر گرفته نشده و بالطبع شاهد بروز اتفاق مهمی در جهت افتخار افرینی و مدال آوری ملی پوشان ورزشهای ابی نخواهیم بود. اما اگر نگاه این باشد که  در حال حاضر این فدراسیون را  با حمایت مالی در سایر جنبه ها بجز قهرمانی، حمایت کنیم قطعا در آینده بحث مدال آوری هم به دستاوردهای فدراسیون شنا افزوده خواهد شد؛ آن هم در رشته ای  که بالاترین امار توزیع مدال را نسبت به سایر رشته های ورزشی در بازیهای مهمی مانند المپیک دارد.

یادمان نرود که  متاسفانه این روزها در شرایط کرونایی هم بسر می بریم، شرایطی که موجب شده در طی سال جاری حتی یک استخر هم باز نبوده و این امر هم فشار مالی دو چندانی را برمسئولان فدراسیون  و دست اندرکاران ورزش‌های آبی وارد کرده است آن هم در شرایطی که در هر سه رشته شنا ، شیرجه و واترپلو دیدارهای انتخابی راه‌یابی به المپیک توکیو در پیش بوده و شرایط بسیار خاص است. اما علیرغم شرایط کرونایی ، همانگونه که گفته شد  فدراسیون شنا با توجه خاص در بحث آموزش، بخش همگانی و استعدادیابی در ورزش شنا برنامه های کارشناسانه خود را مشخص و اعلام کرده است و حال منتظر حمایت‌های همه جانبه و به ویژه مالی مسئولان در جهت اجرایی شدن هر چه کیفی تر و کمی تر این فعالیت ها است. برنامه هایی که بی شک اآینده ورزش شنای کشور در آسیا و جهان را رقم خواهد زد.

 

 

انتهای پیام


Print Friendly

اخبار مرتبط