جابجایی ٢رکورد ملی وکسب ٨طلا ٣نقره و۴برنز حاصل تلاش شناگران کشورمان

در پایان دومین دوره مسابقات شنای رده های سنی و جایزه بزرگ دبی شناگران کشورمان موفق به جابجایی ٢رکورد ملی وکسب ٨طلا ٣نقره و۴برنز شدند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، در این رقابتها که در ورزشگاه، حمدان بن محمد بن راشد دوشنبه شب و در آخرین مرحله از رقابتهای فینال در بخش جایزه بزرگ ملی پوشان شنا موفق به کسب مدال٣ طلا ١نقره و١برنزشدند. در١۵۰۰متر آزاد: آرین علیایی شناگر کشورمان در رده سنی ١٧-١٨ سال با زمان ١۶ دقیقه و ۴٣ثانیه و ١٧صدم ثانیه بالاتر از شناگرانی از باشگاه همیلتون انگلیس به مدال طلا دست یافت. در۵۰متر کرال پشت:پوریا مالدار قصری با زمان٢٨ثانیه و۵۴ صدم ثانیه به عنوان پنجمی این ماده رسید. در ماده ٢۰۰متر آزاد: محمد بیداریان با زمان١ دقیقه و ۵۵ثانیه و ٨صدم ثانیه پس از شناگر انگلیسی و بالاتر از شناگر سوری در جایگاه دوم قرار گرفت و مدال نقره این ماده را کسب کرد، در٢۰۰متر قورباغه: امیر محمد شجاعی فر با زمان٢ دقیقه و ٣٢ ثانیه و ۴۵ صدم ثانیه چهارم شد. در١۰۰متر پروانه: سعید آشتیانی با زمان۵۶ثانیه و٢۶صدم ثانیه پس از ٢شناگر باشگاه همیلتون به مدال برنز دست یافت وابو الرشید اژدری با زمان۵٨ ثانیه و٣۴ صدم ثانیه به مقام ششمی رسید. در ماده ۴۰۰متر مختلط انفرادی: احمد رضا جلالی با زمان۴ دقیقه و ٣٨ ثانیه و ٣۵ صدم ثانیه به مدال طلا دست یافت پس از او شناگران اماراتی دوم وسوم شدند وسومین طلای کشورمان در روز پایانی این مسابقات نیز در ماده ۴در١۰۰متر آزاد تیمی بدست آمد که تیم کشورمان متشکل از(محمد بیداریان،سروش خواجگی،احمد رضا جلالی وپاشا وحدتی) با ثبت زمان ٣ دقیقه و ٣١ ثانیه و ٧۰ صدم ثانیه با کسب عنوان نخست به مدال طلا دست یافتند.
بدین ترتیب با احتساب ٣ طلا ١نقره و١برنز که در روز آخر این مسابقات توسط ملی پوشان بدست آمد در پایان دومین دوره مسابقات شنای رده های سنی و جایزه بزرگ دبی تیم کشورمان موفق به جابجایی ٢رکورد ملی در ماده ٢۰۰متر کرال پشت توسط پوریا مالدار قصری وکسب ٨ مدال طلا،٣ نقره و ۴برنز شده است. شایان ذکر است ٢٢ کشور و تیم باشگاهی مختلف دنیا در این رقابتها که زیر نظر مسئولان و ناظران فدراسیون بین المللی شنا (فینا) برگزار شد حضور داشتند.

image_printپرینت مطلب