جابجایی ٧ رکورد رده های سنی در مسابقات شنای دختران قهرمانی کشور

مسابقات شنای قهرمانی دختران نوجوان کشور با جابجایی ٧ رکورد رده های سنی همراه بود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، طی چهار روز مسابقات شنای قهرمانی نوجوانان دختر کشور – گرامیداشت دهه مبارک فجر- شناگران نوجوان دختر در ٧ ماده موفق به رکوردشکنی شدند.

در رده سنی ١٣-١۴ سال که با چهار رکورد شکنی همراه بود در ماده ۴۰۰ متر آزاد رها طبیب از تهران با ثبت زمان ۵ دقیقه و ٧ ثانیه و ۴٩ صدم ثانیه،توانست رکورد قبلی این ماده را که متعلق به مهدیه شبانی(۵ دقیقه و ٨ ثانیه و ١٧ صدم ثانیه-اسفند ٩۰) بود، ۶٨ صدم ثانیه ارتقا دهد.

هچنین در ماده ۵۰ متر پروانه ساناز همت زاده توانست با ثبت زمان ٣٢ ثانیه و ٣۰ صدم ثانیه رکورد را قبلی را که متعلق به زهرا حسین زاده نمینی(٣٢ ثانیه و ۶٣ صدم ثانیه- اسفندماه ٨٧) بود را ٣٣ صدم ثانیه بهبود بخشد.

در ماده ١۰۰ متر پروانه نیز ساناز همت زاده با ثبت رکورد ١ دقیقه و ١٢ ثانیه و ٨۵ صدم ثانیه توانست رکورد قبلی را که متعلق به زهرا حسین زاده نمینی( ١ دقیقه و ١٢ ثانیه و ٩٣ صدم ثانیه-اسفند ٨٧) بود را ٨ صدم ثانیه بهبود بخشد.

در ماده ۴ در ٢۰۰ متر آزاد تیمی نیز تیم تهران متشکل از ساناز همت زاده، ساجده تبریزی، کیانا رنجبر و رها طبیب با ثبت رکورد ١۰ ثانیه و ١١ ثانیه و ٢٨ صدم ثانیه توانستند رکورد قبلی را که متعلق به ستارگان دلفین (١۰ دقیقه و ١١ ثانیه و ۴٩ صدم ثانیه -بهمن ٩۰ جام خلیج فارس) بود ٢١ صدم ثانیه بهبود بخشند.

در رده سنی ١١-١٢ سال که با سه رکورد شکنی همراه بود در ماده ۴۰۰ متر آزاد مهسا مهمان نواز از خراسان رضوی توانست با ثبت رکورد ۵ دقیقه و ١۶ ثانیه و ۵٨ صدم ثانیه رکورد قبلی را که متعلق به مهدیه شبانی(۵ دقیقه و ١٩ ثانیه و ٣٢ صدم ثانیه-اسفند ٨٨)بود را ٢ ثانیه و ٧۴ صدم ثانیه بهبود بخشد.

در ماده ٢۰۰ متر کرال پشت حنانه افشار از تهران توانست با ثبت رکورد ٢ دقیقه و ۴٨ ثانیه و ٢۰ صدم ثانیه رکورد قبلی را که متعلق به ارغوان تیموری راد ( ٢ دقیقه و ۵٢ ثانیه و ٣٨ صدم ثانیه-اسفند ٨٩) بود را ۴ ثانیه و ١٨ صدم ثانیه بهبود بخشد.

٢۰۰ متر مختلط انفرادی مهسا مهمان نواز از خراسان رضوی با ثبت رکورد ٢ دقیقه و ۴٧ ثانیه و ١٨ صدم ثانیه رکورد قبلی را که متعلق به راحله محمدمیرزایی (٢ دقیقه و ۵١ ثانیه و ۶٢ صدم ثانیه-آبان ٨۰) بود را به میزان ۴ ثانیه و ۴۴ صدم ثانیه بهبود بخشد.

 

image_printپرینت مطلب