جابجایی چهار رکورد رده سنی / تاجیک رکورد کشور را پس از ٨ سال شکست

شناگر نوجوان خراسان رضوی موفق شد سه رکورد رده سنی را در مواد ۵۰ متر ازاد، ۵۰ متر قورباغه و ١۰۰ متر قورباغه جابجا کند همچنین تیم منتخب این مسابقات در ماده ۴× ١۰۰ متر مختلط تیمی موفق به رکورد شکنی شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، علی تاجیک شناگر نوجوان رده سنی ١٢-١١ سال از خراسان رضوی با درخششی فوق العاده و آمادگی مثال زدنی در سومین روز مسابقات شنای قهرمانی نوجوانان کشور موفق شد در دو ماده رکوردشکنی کند.

وی ابتدا در ماده ۵۰ متر آزاد با ثبت زمان ٢٧ ثانیه و ٩٧ صدم ثانیه رکورد قبلی این ماده را که به شایان شاه محمدی تعلق داشت (٢٨ ثانیه و ٢١ صدم ثانیه-مسابقات قهرمانی کشور تهران – بهمن سال ١٣٩۰) را به میزان ٢۴ صدم ثانیه کاهش دهد.

تاجیک همچنین صبح امروز جمعه ابتدا در مرحله مقدماتی ماده ۵۰ متر قورباغه به زمان ٣۵ ثانیه و ١٣ صدم ثانیه دست یافت و سپس در رقابتهای بعد از ظهر و فینال این ماده موفق شد زمان ٣۴ ثانیه و ٣٩ صدم ثانیه را از خود بر جای بگذارد و رکورد قبلی این ماده را که به رامین حمزه نتاج از مازندران بود (٣۶ ثانیه و ٩ صدم ثانیه -مسابقات پایگاههای قهرمانی کشور – اسفند ١٣٨٣) پس از ٨ سال به میزان ١ ثانیه و ٧۰ صدم ثانیه کاهش دهد.

این شناگر با آتیه خراسان رضوی همچنین روز پنجشنبه موفق شد در ماده ١۰۰ متر قورباغه با کسب زمان ١ دقیقه و ١٧ ثانیه و ۵٨ صدم ثانیه، رکورد قبلی این ماده را که متعلق به آریا نسیمی شاد دیگر شناگر خراسان رضوی بود( ١ دقیقه و ١٨ ثانیه و ۶ صدم ثانیه -مسابقات قهرمانی کشور – تهران ١٣٩۰) را به میزان ۴٨ صدم ثانیه کاهش دهد.

علی تاجیک شناگر نوجوان خراسان رضوی با جابجایی این سه رکورد رده سنی تمامی نگاههای علاقمندان و مربیان سازنده شنای کشور را متوجه خود کرد.

در ادامه این رقابت ها در رده سنی ١١-١٢ سال تیم منتخب مسابقات متشکل از امیر عزیزی مقدم(البرز)، علی تاجیک(خراسان رضوی)، پارسا حکمت اردکانی(فارس)، علیرضا امینی زمردی(هرمزگان) توانستند در ماده ۴ در ١۰۰ متر مختلط تیمی با ثبت رکورد ۴ دقیقه و ۴٨ ثانیه و ۴٣ صدم ثانیه رکورد این ماده را که متعلق به تیم خراسان رضوی( ۴ دقیقه و ۵٣ ثانیه و ٨۰ صدم ثانیه -سال ٩۰) بود را ۵ ثانیه و ٣٧ صدم ثانیه بهبود بخشند.

مسابقات شنای قهرمانی نوجوانان پسر کشور از روز چهارشنبه ١٨ بهمن با رقابت شرکت ٣۰ تیم از سراسر کشور در دو رده سنی ١٢-١١ و ١٣-١۴ سال آغاز و فردا شنبه ٢١ بهمن با معرفی تیم قهرمان به پایان خواهد رسید.

image_printپرینت مطلب