دستورالعمل اجرایی مسابقات شنا ۱۱- ۱۴ سال پسران «جام فجر پارسیان»

Print Friendly
دستورالعمل اجرایی مسابقات شنا 11- 14 سال پسران «جام فجر پارسیان»

دستورالعمل اجرایی مسابقات شنا مسافت بلند رده سنی ۱۱ -۱۴ سال پسران اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسون شنا، شیرجه و واترپلو؛ بر اساس تصمیم کمیته فنی شنا مسابقات شنا مسافت بلند در رده سنی ۱۱-۱۴ سال پسران تحت عنوان « جام فجرپارسیان » جهت توسعه کمی و کیفی شنای کشور برگزار خواهد شد.

جهت دریافت فرم لسیت اسامی شناگران،استارت لیست مسابقات، برنامه غذایی و …. به لینک انتهای خبر مراجعه کنید.

 

 

دستورالعمل اجرایی مسابقات شنا مسافت بلند در رده سنی ۱۱ -۱۴ سال پسران؛

 

²تعداد افراد اعزامی ازهر استان:

الف) سرپرست ۱ نفر

ب) مربی ۲ نفر

ج) ورزشکار ۷ نفر (۱۱-۱۲ سال) ۸ نفر (۱۳-۱۴سال)

حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار ۱۸ نفرخواهد بود.

 

²محل وزمان اجرای مسابقات:

رده سنی(پسران) متولدین ورود به اردو شروع مسابقات پایان مسابقات خروج از اردو
۱۱-۱۲ سال۱۳-۱۴ سال ۱۳۸۱-۱۳۸۲۱۳۷۹-۱۳۸۰ بعدازظهرسه شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ساعت ۱۶:۰۰ ۱۳۹۳/۱۱/۲۲ ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ صبح روز شنبه۱۳۹۳/۱۱/۲۵ساعت ۰۹:۰۰

 

²محل استخر برگزاری و خوابگاه شناگران:

محل برگزاری : استان فارس- شهرستان شیراز- ابتدای بلوارچمران- بعد از بیمارستان حافظ- استخربین المللی انقلاب

محل خوابگاه و پذیرش : استان فارس- شهرستان شیراز – بلوار مدرس – کوی زهرا – خوابگاه ۲۲ بهمن- تلفن ۰۷۱۳۷۲۷۶۲۰۷

مسئول پذیرش: آقای غلامرضا توتونچی با شماره تلفن ۰۹۱۷۳۱۳۶۱۹۲

تلفن استخر انقلاب ۰۷۱۳۶۲۹۰۵۲۲

مسئول خوابگاه : آقای مولایی با شماره تلفن ۰۹۱۷۷۱۳۳۶۲۵

تلفن هیات شنای استان فارس ۰۷۱۳۶۲۸۶۹۲۳

 

²چگونگی برگزاری مسابقات:

۱- مسابقات به صورت نهایی برگزار خواهد شد.

۲- مسابقات صبح رأس ساعت ۹ و عصر رأس ساعت ۱۷ آغاز خواهد شد.

۳- مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز مسابقات با توزیع مدال به نفرات اول تاسوم واهدای کاپ قهرمانی به تیم های برتر برگزار خواهد شد.

۴- اهداء احکام قهرمانی جام پارسیان بعهده هیات شنا ی استان فارس می باشد.

²کنگره مسابقات:

رأس ساعت ۲۱ روز قبل از مسابقات (۹۳/۱۱/۲۱)در محل خوابگاه انجام خواهد شد.

 

²دستورجلسه :

۱- تلاوت قرآن کریم

۲- خیر مقدم

۳- انتخاب اعضای کمیته های فنی و انضباطی مسابقات

۴- تعداد اعضای کمیته فنی۵ نفر بوده که ۳ نفر از طرف فدراسیون شنا و ۲ نفر از بین مربیان و سرپرستان حاضر با اکثریت آراء خواهد بود.

 

²مدارک مورد نیاز:

۱-همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار

تبصره۱: چنانچه ورزشکاری دارای شناسنامه عکس دار نباشد، ارائه گواهی اشتغال به تحصیل عکس دار معتبر(از آموزش و پرورش) یا اصل شناسنامه والدین الزامی است.

۲- یک قطعه عکس ۴×۳

۳- کارت بیمه پزشکی ورزشی (صادره ۱۳۹۳)

۴- داشتن حداقل کارت مربیگری درجه ۲ (ویژه مربی)

۵-همراه داشتن کارت ملی

تبصره ۲ : تصویر اسکن شده (با نام هر شناگر ثبت گردد ) مدارک فوق فقط از طریق ارسال فایل الکترونیکی انجام  می پذیرد ،لذا همراه داشتن اصل مدارک الزامی است.

۶- فایل اسکن شده مدارک تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت شرکت می بایست حداکثر تا تاریخ ۹۳/۱۱/۱۵ از طریق ارسال فایل الکترونیکی به آدرس ایمیل هیأت شنا ی استان فارس به آدرس الکترونیکی : Shenafars@gmail.comارسال شود در صورت عدم ارسال مدارک از شرکت تیم ها جلوگیری بعمل خواهد آمد.

* جهت هماهنگی و ارسال فایل الکترونیکی مدارک و کسب اطلاعات بیشتر باسرپرست اجرایی مسابقات آقای سید عبدالرسول میرپور   با تلفن  ۰۹۱۷۳۱۷۶۴۹۶ تماس حاصل نمائید.

* تذکرمهم :

شناگران درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حق شرکت در مسابقات مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت شناگرانی که اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با طی مراحل قانونی؛ صغرسن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد.

 

²امورمالی

  • کلیه هزینه های اردویی (غذا،اسکان، ایاب و ذهاب ؛ عوامل اجرایی و غیره) شرکت کنندگان اعم از ورزشکار، مربی و سرپرست توسط تیم های اعزامی تامین و پرداخت می شودو هزینه های اسکان ، غذا و سایرهزینه ها در طول مسابقات به ازاء هر نفر- مسابقه مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال (۲/۵۰۰/۰۰۰ریال) خواهد بود.که می بایست به شماره حساب ۰۱۰۹۳۹۹۶۱۷۰۰۷ بانک ملی شعبه رحمت آباد بنام هیئت شنای استان فارس واریز و فیش یا رسید دریافتی آنرا به آدرس پست الکترونیکی هیات شنای استان فارس (Shenafars@gmail.com) ارسال گردد.

* تذکرمهم : در صورتی که تیمی تمایل به استفاده از امکانات خوابگاه وغذا نداشته باشد می بایست جهت ورودی مسابقات به ازاء هرنفر مبلغ یک میلیون ودویست ریال(۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال) پرداخت نماید . ضمناً در این خصوص باید در مهلت قانونی ارسال نامه اعلام آمادگی تیم ها ،موضوع به فدراسیون و هیات شنای استان فارس اطلاع رسانی گردد.

۲- از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان (اولیاءبازیکنان، راننده ، همراه، فرزند، مربی یا سرپرست )جدا˝خودداری گردد.

 

²مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات:

۱- در هریک از رشته های شنا فقط دو شناگر از هر تیم میتواند در مسابقات شرکت کند.

۲- هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادی وتیمی شرکت نماید.

۳- تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته مسابقه دهند.

۴- ترکیب تیم های امدادی می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز به منشی مسابقات تسلیم گردد.

۵- به کلیه نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال اهدا ء می شود.

۶- تایپ اسامی و رکورد شناگران در برگه ارنج الزامی است از دریافت برگه ارنج دست نویس شده ممانعت می گردد.

۷- درصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اما به دلایل غیر پزشکی ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبلغ (۳۰۰,۰۰۰ ریال) جریمه برای هر مورد دریافت خواهد گردید.

۸- اعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی توسط سرپرست تیم، حداکثر ۳۰ دقیقه پس از پایان هر ماده همراه مبلغ (۵۰۰,۰۰۰ریال) به سرداور مسابقه تحویل داده شود.

۹- درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین خط شنا به دلایل پزشکی از شرکت در مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان مسابقات همان روز نخواهد داشت .

۱۰- ارسال اعلام آمادگی تیم ها با تعیین تعداد نفرات تیم (از طریق فاکس و ایمیل ) حداکثر تا پایان وقت اداری  ۹۳/۱۱/۱۱ و ارسال برگه ارنج تایپ شده تیم (از طریق فاکس و ایمیل ) حداکثر تا پایان وقت اداری ۹۳/۱۱/۱۸ الزاماً از طریق نمابر ۸۸۸۲۰۷۱۴ و پست الکترونیکی فدراسیون به آدرس info@irsf.ir امکان پذیر است . پس از اتمام تاریخ مذکور هیچگونه تغییری در برگه های ارسالی داده نمی شود و تیم هایی که فاقد اعلام آمادگی و برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد.

تذکر مهم: ضمن ارسال (پیوست بخشنامه)مواد مسابقات شنا ، برنامه روزانه مسابقات ، فرم مشخصات و برگه ارنج تیم ها خواهشمند است دستور فرمایید مراتب اعلام آمادگی خود را الزاماًبافرم تکمیلی مشخصات نفرات (شناگر ، مربی، سرپرست) طبق مندرجات ماده ۱۰ ارسال نمائید، شایان ذکر است در صورت عدم ارسال برگه ارنج(تکمیل فرم مخصوص ارنج) تا تاریخ فوق از ورود تیم های فاقد برگه ارنج جلوگیری بعمل خواهد آمد.

 

ماده ۱۱: بمنظور بهره مندی هیأتهای شنای سراسر کشور از توانمندیهای بخش خصوصی، حضور تیم های ورزشی تحت عنوان باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی با معرفی نامه هیات شنای استان در این مسابقات بلامانع میباشد.

تبصره : در صورت افزایش تیم های شرکت کننده و عدم ظرفیت پذیرش محل اسکان ، اولویت با هیاتها و تیم هایی است که در زمان مقرر اعلام آمادگی و برگه ارنج خود را ارسال نموده اند.لازم بذکر است در شرایط یکسان اولویت پذیرش با هیاتهای شنا استانها خواهد بود.

 

جهت دریافت فرم لسیت اسامی شناگران،استارت لیست مسابقات، برنامه غذایی و …. بر روی لینک زیر کلیک کنید.

فایل برنامه ها

انتهای پیام

 

 


Print Friendly

اخبار مرتبط