طی احکامی از سوی برانوش نیک بین؛

رئیس، دبیر و اعضای کمیته داوران فدراسیون شنا منصوب شدند

Print Friendly
رئیس، دبیر و اعضای کمیته داوران فدراسیون شنا منصوب شدند

طی احکامی از سوی سرپرست فدراسیون شنا، رئیس، دبیر و اعضای کمیته داوران فدراسیون شنا منصوب شدند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، از سوی برانوش نیک بین و طی احکام جداگانه ای مسعود عباسی و بهزاد طباطبایی به عنوان رئیس و دبیر کمیته داوران فدراسیون شنا منصوب شدند. همچنین طی احکامی آقایان سید محمد […]

طی احکامی از سوی سرپرست فدراسیون شنا، رئیس، دبیر و اعضای کمیته داوران فدراسیون شنا منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، از سوی برانوش نیک بین و طی احکام جداگانه ای مسعود عباسی و بهزاد طباطبایی به عنوان رئیس و دبیر کمیته داوران فدراسیون شنا منصوب شدند.

همچنین طی احکامی آقایان سید محمد علی سادات منصوری، عباسعلی کشتکار، حمید شریفیان، سرکار خانم شهرناز ورنوس به عنوان اعضای کمیته داوران فدراسیون شنا منصوب شدند.

در حکم برانوش نیک بین خطاب به مسئولان کمیته داوران آمده است: با عنایت به تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی در داوری شنا، به موجب این حکم به مسئولیت های فوق منصوب می شوید. شایسته است با مشارکت فعال در امور و برنامه ریزی مطلوب در خصوص گسترش و اعتلای داور شنا اقدام لازم را معمول دارید.


Print Friendly

پاسخ دهید

اخبار مرتبط