رقابت نزدیک تیم های ستارگان دلفین، تهران الف و هیئت شنای گیلان

رقابت های ۵ ماده نخست دومین مرحله مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور با برتری تیم های ستارگان دلفین، هیئت شنای تهران الف و هیئت شنای گیلان همراه بود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، مرحله دوم مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور از صبح امروز پنج شنبه در استخر ورزشگاه ازادی تهران و با رقابت ۶ تیم ستارگان دلفین، هیئت شنای فارس، فولاد مبارکه سپاهان، هیئت شنای گیلان، هیئت شنای تهران الف و هیئت شنای تهران ب آغاز شد که شناگران تیم های ستارگان دلفین، هیئت شنای تهران الف و هیئت شنای گیلان عناوین برتر ۵ ماده نخست این رقابت ها را به خود اختصاص دادند.

نتایج نفرات برتر ۵ ماده اول این رقابتها به شرح زیر است:
* ٢۰۰ متر کرال پشت:
١- سارینا اشتیاقی (ستارگان دلفین) با زمان ۶۰: ٣۶: ٢ دقیقه
٢- سیده نرجس موسوی شیرازی فرد (هیئت شنای فارس) با زمان
٨۰: ۴٧: ٢ دقیقه
٣- پریسا پورمتین (فولاد مبارکه سپاهان) با زمان ۶۴: ۵٢: ٢ دقیقه

* ۵۰ متر آزاد:
١- زهرا حسین زاده نمینی (هیئت شنای تهران الف) با زمان ٧٢: ٢٨ ثانیه
٢- سلماز خوشکلام (هیئت شنای گیلان) ۴٣: ٢٩ ثانیه
٣- سیما عروجی (ستارگان دلفین) ٨۵: ٢٩ ثانیه

* ٢۰۰ متر قورباغه:
١- رضیه رضایی (هیئت شنای گیلان) با زمان ٢٨: ۵٧: ٢ دقیقه
٢- دنیا حسینی ( فولاد مبارکه سپاهان) با زمان ٨۴: ۰۰: ٣ دقیقه
٣- عاطفه رئوفت (هیئت شنای فارس) با زمان ۵٧: ۰۵: ٣ دقیقه

*۴۰۰ متر آزاد:
١- راحله محمد میرزایی (ستارگان دلفین) با زمان ٣٢: ١۰: ۵ دقیقه
٢- مائده طهماسبی (ستارگان دلفین) با زمان ۶٧: ١١: ۵ دقیقه
٣- الناز نجفی پور (هیئت شنای فارس) با زمان ٩٣: ۴٩: ۵ دقیقه

* ۴ در ١۰۰ متر مختلط تیمی:
١- تیم هیئت شنای فارس متشکل از (موسوی، رئوفت، شنطیانی، اورنگی) با زمان ۰٧: ۰١: ۵ دقیقه
٢- تیم فولاد مبارکه سپاهان متشکل از (پریسا پورمتین، دنیا حسینی، نادیا احمدی، پیمانه عمرو ) با زمان ٢۵: ۰٩: ۵ دقیقه
٣- تیم ستارگان دلفین متشکل از (ارغوان تیموری، مونا ابراهیمیان، سوگند بهنام، مائده طهماسبی ) با زمان ٨۶: ١١: ۵ دقیقه

این رقابتها عصر امروز پنج شنبه در ۵ ماده دوم پیگیری می شود و تیم ها در مواد ۴۰۰ متر مختلط انفرادی، ١۰۰ متر آزاد، ۵۰۰ متر کرال پشت، ٨۰۰ متر آزاد و ٢۰۰ متر پروانه پیگیری خواهد شد.

لازم به یادآوری است تیم های ستارگان دلفین، فولاد مبارکه سپاهان و هیئت شنای تهران الف عناوین برتر مرحله اول مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور را به خود اختصاص دادند.

مرحله دوم مسابقات شنای باشگاههای کشور طی روزهای پنج شنبه و جمعه (٢٩ و ٣۰ دی ماه) در استخر ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

image_printپرینت مطلب