رکورد شکنی دختران تهرانی در جام شنای زرین

Print Friendly
رکورد شکنی دختران تهرانی در جام شنای زرین

دختران شناگر تهرانی در رقابت های جام زرین توانستند رکورد کشوری در رده های سنی ۱۲-۱۱ و ۱۴-۱۳ را کاهش دهند و افتخاری دیگر را برای پایتخت به ثبت رسانند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو، شناگران دختر تهرانی در جام زرین نه تنها مدال های طلا در ماده های مختلف را کسب کردند بلکه توانستند رکوردهای کشوری را نیز در مواد مختلف ارتقا دهند تا افتخاری دیگر را برای پایتخت ایران اسلامی در عرصه شنای بانوان به ثبت رسانند.

 رقابت های جام زرین پایتخت در حالی روز پایانی خود را پشت سر گذاشت  که دختران تهرانی توانستند با ارتقا رکورد کشوری مدال های طلا را در نخستین دوره برگزاری این مسابقات از آن خود کنند.

 

 

رکوردهای کاهش یافته در رده سنی ۱۲-۱۱ سال: 

ماده ۵۰ متر آزاد مریم شیخ علی زاده پیشتاز تهران ۰۰:۲۹:۹۳ رکورد قبلی ۰۰:۳۰:۸۱

ماده ۱۰۰ متر آزاد مریم شیخ علی زاده پیشتاز تهران ۰۱:۰۶:۲۸ رکورد ۰۱:۰۷:۷۷ قهرمان کشوری ۹۲

ماده ۲۰۰ متر آزاد مژده رمضانعلی ستارگان دلفین تهران ۰۲:۲۵:۱۷ رکورد قبلی: ۰۲:۲۸:۸۷ اسفند ۹۰

ماده ۴۰۰ متر آزاد دنیا امیر اسدی ستارگان دلفین تهران ۰۵:۰۳:۶۰ رکورد قبلی: ۰۵:۱۶:۵۸ بهمن ۹۱

ماده ۲۰۰ متر قورباغه ژیناگرجی ستارگان دلفین تهران ۰۲:۵۷:۹۰ رکورد قبلی ۰۲:۵۹:۱۴

ماده ۱۰۰ متر کرال پشت مژده رمضانعلی ستارگان دلفین تهران ۰۱:۱۴:۸۷ رکورد قبلی: ۰۱:۱۷:۳۲ آبان ۸۰

ماده ۵۰ متر پروانه مریم شیخ علیزاده پیشتاز بانوان تهران ۰۰:۳۲:۹۲ رکورد قبلی: ۰۰:۳۳:۳۲ اسفند ۹۳

ماده ۱۰۰ متر پروانه مژده رمضانعلی ستارگان دلفین تهران ۰۱:۱۲:۳۵ رکورد قبلی: ۰۱:۱۴:۲۶ اسفند ۹۳

ماده ۲۰۰ متر مختلط انفرادی ژینا گرجی ستارگان دلفین ۰۲:۴۰:۱۲ رکورد قبلی: ۰۲:۴۷:۱۸ اسفند ۹۳

۱۰۰*۴ متر مختلظ تیمی ستارگان دلفین تهران ۰۵:۰۶:۱۱ رکورد قبلی ۰۵:۰۱۱:۰۶ اسفند ۹۳

رکوردهای کاهش یافته در رده سنی ۱۴-۱۳ سال: 

ماده ۵۰ متر آزاد مریم ترکستانی ستارگان دلفین تهران ۰۰:۲۹:۳۸ رکورد قبلی ۰۰:۲۹:۴۸اسفند ۹۰

ماده ۱۰۰ متر آزاد ریحانه نوروزی غدیر رودهن ۰۱:۰۴:۰۸ رکورد قبلی ۰۱:۴۹:۹۱  آذر ۹۰

مریم ترکستانی ۲۰۰ متر آزاد مریم ترکستانی ستارگان دلفین تهران ۰۲:۱۸:۷۴ اسفند ۸۹

ماده ۴۰۰ متر آزاد مریم ترکستانی ستارگان دلفین تهران ۰۴:۵۳:۴۰ رکورد قبلی ۰۵:۰۶:۱۹ قهرمانی کشوری ۹۲

۱۰۰ متر کرال پشت فاطمه زهرا تجدد ۰۱:۱۳:۶۷ رکورد قبلی ۰۱:۱۴:۵۰ اسفند ۹۳

۱۰۰ متر قورباغه درسا تاجیک پیشتاز تهران ۰۱:۲۴:۱۰ رکورد قبلی ۰۱:۲۵:۸۰ اسفند ۹۳

۵۰ متر پروانه زهرا ملکی زندی خراسان رضوی ۰۰:۳۰:۳۲ رکورد قبلی ۰۰:۳۱:۹۱اسفند ۹۳

۲۰۰ متر پروانه مریم ترکستانی ستارگان دلفین تهران ۰۲:۳۳:۶۸ رکورد قبلی ۰۲:۳۸:۳۹اسفند ۹۳

۱۰۰*۴ آزادی تیمی ستارگان دلفین تهران ۰۴:۳۰:۰۵ رکورد قبلی ۰۴:۳۴:۲۱ اسفند ۹۳

۲۰۰*۴ متر آزاد تیمی پریا حسینی، عسل نویدی، روژین عظیمی، مریم ترکستانی تیم ستارگان دلفین تهران ۰۹:۴۲:۰۲ رکورد قبلی ۱۰:۰۴:۰۹اسفند ۹۳

انتهای پیام


Print Friendly

اخبار مرتبط