ستارگان دلفین فاتح مرحله اول شنای بانوان باشگاههای کشور شد

مرحله نخست مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور – جام خلیج فارس- با برتری شناگران تیم ستارگان دلفین به پایان رسید.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، نخستین مرحله مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور طی روزهای پنجشنبه و جمعه (٢۴و٢۵ آذر) با رقابت ۵٨ شناگر در قالب ۵ تیم ستارگان دلفین، فولاد مبارکه سپاهان، هیات شنای تهران (الف)، هیات شنای گیلان و هیات شنای تهران (ب) برگزار شد که در پایان تیم ستارگان دلفین با کسب ۶۰۶ امتیاز فاتح مرحله اول این رقابتها شد و تیم های فولاد مبارکه سپاهان با ۵۵۵ امتیاز، هیات شنای تهران (الف) با ۵٢۵ امتیاز،هیات شنای گیلان با ۴١۴ و هیات شنای تهران( ب) با ٩۵ امتیاز در جایگاههای دوم تا پنجم جدول قرار گرفتند.
نتایج مرحله اول این رقابتها و نفرات برتر این مرحله در ٢۰ ماده رقابتی به شرح زیر است:
*٢۰۰ متر کرال پشت: سارینا اشتیاقی از تیم ستارگان دلفین با زمان٢۵/٣۴/٢ دقیقه
*۵۰ متر آزاد: سیما عروجی از ستارگان دلفین با زمان ۶۰/٢٩ ثانیه
*٢۰۰متر قورباغه: دنیا حسینی از فولاد مبارکه سپاهان با زمان٩٩/۵٩/٢ دقیقه
*۴۰۰متر آزاد: راحله محمد میرزایی از ستارگان دلفین با زمان۴٩/۰٨/۵ دقیقه
*۴در ١۰۰متر مختلط تیمی: فولاد مبارکه سپاهان با زمان۴٧/٢۰/۵ دقیقه
*۴۰۰متر مختلط انفرادی: مهر دخت اکبری از تیم هیات شنای تهران( الف) با زمان٣۴/۴۴/۵دقیقه
*١۰۰متر آزاد: زهرا حسین زاده نمینی از هیات شنای تهران الف با زمان ۴٢/۰٣/١دقیقه
*۵۰ متر کرال پشت: سارینا اشتیاقی از ستارگان دلفین با زمان۴٩/٣٣ ثانیه
*٨۰۰ متر آزاد: آرزو معتمدی از ستارگان دلفین با زمان۶۵/٢٩/١۰دقیقه
*٢۰۰متر پروانه: سوگند بهنام از ستارگان دلفین با زمان٩٢/۴۶/۰٢دقیقه
*٢۰۰ متر آزاد: آرزو معتمدی از ستارگان دلفین با زمان ۵٩: ٢٣: ٢ دقیقه
* ۵۰ متر پروانه: زهرا حسینی نمینی از هیات شنای تهران (الف) با زمان ٣۰:٨۰ ثانیه
*١۰۰ متر قورباغه: دنیا حسینی از باشگاه فولاد مبارکه سپاهان با زمان ٧٧: ٢١: ١ دقیقه
* ١۰۰ متر کرال پشت: سارینا اشتیاقی از باشگاه ستارگان دلفین با زمان ۴٧: ١١: ١ دقیقه
* ۴ در ٢۰۰ متر آزاد تیمی: باشگاه ستارگان دلفین متشکل از (زهرا برادران، سارینا آشتیانی، راحله محمد میرزایی، آرزو معتمدی ) با زمان ١۶: ۵٢: ٩ دقیقه
*٢۰۰ متر مختلط انفرادی: دنیا حسینی از فولاد مبارکه سپاهان با زمان٢٩/۴١/٢دقیقه
*۵۰قورباغه: مژگان سلیمانی از فولاد مبارکه سپاهان با زمان٧٩/٣٨ ثانیه
*١۰۰متر پروانه: زهرا حسین زاده نمینی از هیئت شنای تهران الف با زمان ۰١/۰٨/١دقیقه
*۴در١۰۰ آزاد تیمی: ستارگان دلفین با زمان۰١/٢۴/۴ دقیقه
*١۵۰۰ متر آزاد: آرزو معتمدی ستارگان دلفین با زمان۶۶/۰٢/٢۰ دقیقه

شایان ذکر است مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور در چهار مرحله برگزار خواهد شد که مرحله دوم این رقابتها طی روزهای ٢٢و٢٣ دی ماه جاری به میزبانی تهران برگزار می شود.

بنابر اعلام فدراسیون شنا، مسابقات شنای باشگاههای کشور در بخش مردان نیز طی روزهای اول و دوم دی ماه (پنجشنبه و جمعه هفته جاری ) در استخر ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

image_printپرینت مطلب

برگزاری مسابقات شنای بزرگسالان در چهارم مرداد

کمیته شنا پیشکسوتان در نظر دارد یک دوره مسابقات شنا بزرگسالان تحت عنوان (جام خلیج فارس) در رده سنی بالای ۲۵ سال روز پنجشنبه چهارم مرداد ۱۴۰۳ در استخر بین المللی ۹ دی مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار کند.