شناگران فارس در آستانه کسب عنوان قهرمانی کشور

شناگران فارس با کسب عناوین برتر مرحله مقدماتی ۴ ماده پایانی مسابقات شنای بانوان قهرمانی کشور در آستانه کسب عنوان قهرمانی این مسابقات قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، مرحله مقدماتی چهارمین روز از رقابت های شنای قهرمانی کشور صبح امروز چهارشنبه در ۴ ماده پایانی برگزار شد که شناگران تیم فارس با پیشتازی در سه ماده رقابتی در آستانه کسب عنوان قهرمانی قرار گرفتند.

پس از تیم فارس، شناگران تهران با کسب بیشترین امتیازات از بخت زیادی برای کسب مقام قهرمانی برخوردارند و رقابت این دو تیم در مسابقه بعد از ظهر تیم قهرمان این مسابقات را معرفی خواهد کرد.
نتایج مرحله مقدماتی مسابقات صبح امروز چهارشنبه رقابتهای قهرمانی کشور در ۴ ماده پایانی به این شرح است:

*۵۰ متر کرال پشت:
١- سارینا اشتیاقی از تهران با زمان ٣۴ ثانیه و ٧۵ صدم ثانیه
٢- نرجس موسوی از فارس با زمان ٣۵ ثانیه و ۴٩ صدم ثانیه
٣- مائده طهماسبی از تهران با زمان ٣۵ ثانیه و ۶۴ صدم ثانیه

*۴۰۰ متر مختلط انفرادی:
١- مریم اورنگی از فارس با زمان ۵ دقیقه و ۵۵ ثانیه و ٣۴ صدم ثانیه
٢- شیما عبد شنطیایی از فارس با زمان ۵ دقیقه و ۵٧ ثانیه و ۴١ صدم ثانیه
٣- سارینا اشتیاقی از تهران با زمان ۵ دقیقه و ۵٩ ثانیه و ٧٢ صدم ثانیه

*١۰۰ متر آزاد:
١- زهرا حسین زاده از فارس با زمان ١ دقیقه و ۶ ثانیه و ۵٧ صدم ثانیه
٢- مائده طهماسبی از تهران با زمان ١ دقیقه و ٧ ثانیه و ٨۵ صدم ثانیه
٣- مانا حسینی بای از تهران با زمان ١ دقیقه و ٨ ثانیه و ٨١ صدم ثانیه

*۵۰ متر پروانه:
١-زهرا حسین زاده از فارس با زمان ٣١ ثانیه و ۶١ صدم ثانیه
٢- شیما عبد شنطیایی از فارس با زمان ٣٣ ثانیه و ٣٣ صدم ثانیه
٣- کیمیا امیری از تهران با زمان ٣٣ ثانیه و ۵١ صدم ثانیه
ماده ۴ در ١۰۰ متر مختلط تیمی بصورت نهایی عصر امروز برگزار خواهد شد.

دیدارهای فینال مواد فوق عصر امروز پیگیری می شود و با برگزاری این رقابت ها و معرفی تیم های برتر مسابقات شنای بانوان قهرمانی کشور پایان خواهد یافت.

مسابقات شنای قهرمانی کشور (رده سنی عموم) از روز یکشنبه ٢۶ شهریور ماه با شرکت ٨ تیم در استخر ورزشگاه آزادی تهران آغاز شده است و عصر امروز با معرفی تیم قهرمان به پایان می رسد. در حال حاضر تیم های فارس و تهران برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر رقابت دارند.

image_printپرینت مطلب