شناگران نفت امیدیه در آستانه قهرمانی کشور

شناگران تیم نفت امیدیه فاتح مرحله سوم رقابتهای شنای باشگاههای کشور – جام خلیج فارس – شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، در پایان مرحله سوم رقابتهای شنای باشگاههای کشور که طی روزهای ٢٧ و ٢٨ بهمن ماه با شرکت ٧ تیم ؛ نفت امیدیه، هیئت شنای گیلان، مقاومت بسیج، فولاد ماهان سپاهان، هیئت شنای فارس، هیئت شنای زنجان، نفت تهران در استخر ورزشگاه ازادی تهران برگزار شد، تیم نفت امیدیه با کسب ١٨۴٨ امتیاز به پیشتازی خود در مسابقات شنای باشگاههای کشور تداوم بخشید.

تیم نفت امیدیه در مرحله اول و دوم این مسابقات نیز عنوان تیم برتر را به خود اختصاص داده بود و با صدرنشینی در مرحله سوم در آستانه قهرمانی رقابتهای شنای باشگاههای کشور قرار دارد.

ملی پوشان شنای کشورمان در این رقابتها در قالب تیم های باشگاهی با یکدیگر به رقابت پرداختند و از همین رو خشایار حضرتی سرمربی تیم ملی شنا و “یورگ وویت” مربی سرشناس و برنامه ریز آلمانی که قرار است با فدراسیون شنا همکاری کند به دقت عملکرد شناگران ملی پوش کشورمان را زیر نظر داشتند.

نتایج نفرات برتر ٢۰ ماده مسابقات مرحله سوم شنای باشگاههای کشور به شرح زیر است:

* ٢۰۰ متر کرال پشت:
بهزاد صیاد از باشگاه نفت امیدیه با زمان ٢ دقیقه و ١٩ ثانیه و ٩١ صدم ثانیه

* ۵۰ متر آزاد:
پاشا وحدتی از هیات شنای گیلان با زمان ٢۴ ثانیه و ۵٨ صدم ثانیه

* ٢۰۰ متر قورباغه:
امیر محمد شجاعی فر از نفت امیدیه با زمان ٢ دقیقه و ٣۴ ثانیه و ۶٨ صدم ثانیه

* ۴۰۰ متر آزاد:
آرین اولیایی از تیم نفت امیدیه با زمان ۴ دقیقه و ٢١ ثانیه و ٢٧ صدم ثانیه

* ۴ در ١۰۰ متر مختلط تیمی:
تیم نفت امیدیه با زمان ۴ دقیقه و ٧ ثانیه و ٣ صدم ثانیه

* ۴۰۰ متر مختلط انفرادی:
احمد رضا جلالی از نفت امیدیه با زمان ۵ دقیقه و ٩ ثانیه و ۵٢ صدم ثانیه

* ١۰۰متر آزاد:
محمد بیداریان از مقاومت بسیج زمان۵۴ ثانیه و ۵٨ صدم ثانیه

* ۵۰ متر کرال پشت:
امیر طاهری از مقاومت بسیج با زمان ٢٨ ثانیه و ۶۴ صدم ثانیه

*٨۰۰ متر آزاد:
آرین اولیایی از نفت امیدیه با زمان ٩ دقیقه و ١۵ ثانیه ۴۵ صدم ثانیه

* ٢۰۰ متر پروانه:
احمد رضا جلالی از نفت امیدیه با زمان ٢ دقیقه ١٧ ثانیه و ٣٧ صدم ثانیه

*٢۰۰ متر آزاد:
سعید آشتیانی از باشگاه مقاومت بسیج با زمان ٢ دقیقه و ٣ ثانیه و ٢٢ صدم ثانیه

*۵۰ متر پروانه:
افشین عسگری از باشگاه نفت امیدیه با زمان ٢۵ ثانیه و ٧٧ صدم ثانیه

*١۰۰ متر آزاد:
امیر محمد شجاعی فر از باشگاه نفت امیدیه با زمان ١ دقیقه و ٨ ثانیه و ٢۶ صدم ثانیه

*١۰۰ متر کرال پشت:
عارف چگینی از باشگاه نفت امیدیه با زمان ١ دقیقه و ٢ ثانیه و ٩٨ صدم ثانیه

*۴ در ٢۰۰ آزاد تیمی:
تیم مقاومت بسیج متشکل از ( محمد بیداریان، سعید آشتیانی، پویا پور ابراهیمی و اصلان صالحیان) با زمان ٨ دقیقه و ٢٣ ثانیه و ٧٧ صدم ثانیه

*٢۰۰ متر مختلط انفرادی:
احمد رضا جلالی از باشگاه نفت امیدیه با زمان ٢ دقیقه و ٢۰ ثانیه و ٧٢ صدم ثانیه

*۵۰ متر قورباغه:
امیر محمد شجاعی فر از باشگاه نفت امیدیه با زمان ٣١ ثانیه و ١٨ صدم ثانیه

*١۰۰ متر پروانه:
ابوالرشید اژدری از هیئت شنای گیلان با زمان ۵٨ ثانیه و ١ صدم ثانیه

*۴ در ١۰۰ متر آزاد تیمی:
تیم نفت امیدیه متشکل از (احمد رضا جلالی، بهزاد صیاد، امیر محمد شجاعی فر، پویا جدیدی ) با زمان ٣ دقیقه و ۴٢ ثانیه و ٨ صدم ثانیه

*١۵۰۰ متر آزاد:
آرین علیایی از باشگاه نفت امیدیه با زمان ١٧ دقیقه و ١۵ ثانیه و ۵٢ صدم ثانیه

به این ترتیب با احتساب امتیازات سه مرحله مسابقات شنای باشگاههای کشور تیم نفت و گاز امیدیه با کسب ١٨۴٨ امتیاز در صدر قرار دارد. تیم هیئت شنای گیلان با ١۶٣٢ امتیاز در رده دوم قرار دارد و تیم مقاومت بسیج با ١۵۵۰ امتیاز در جایگاه سوم ایستاده است.

گفتنی است مسابقات شنای باشگاههای کشور طی ۴ مرحله برگزار می شود که مرحله چهارم و پایانی این مسابقات طی روزهای ١٨ و ١٩ اسفند ماه برگزار خواهد شد.

image_printپرینت مطلب