شهرداری تبریز صدرنشین مرحله نخست مسابقات شیرجه باشگاههای کشور

شهرداری تبریز صدرنشین مرحله نخست مسابقات شیرجه باشگاههای کشور شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، مرحله اول مسابقات شیرجه باشگاههای کشور با شرکت ۴ باشگاه ؛ نفت تهران، شهرداری تبریز، هیات شنای فارس و هیات شنای اصفهان پنجشنبه ٢۵ اسفند در استخر ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد و طی آن این نتایج در موا مختلف بدست آمد:
تخته ١متر فنر:
١-مجتبی ولی پور از شهرداری تبریز با ٢٨٢ امتیاز
٢-علی شکول از شهرداری تبریز با٢۶٩ امتیاز
٣-سینا انگوتی از نفت تهران با ٢۰۶ امتیاز
تخته ٣متر فنر:
١-مجتبی ولی پور از شهرداری تبریز با ٣١٧ امتیاز
٢-علی شکول از شهرداری تبریز با ٢٧٣ امتیاز
٣-سینا انگوتی از نفت تهران با ٢٧٢ امتیاز
سکو:
١-مجتبی ولی پور از شهرداری تبریز با ٢۴٨ امتیاز
٢-فرهاد افسری از شهرداری تبریز با٢٢۴امتیاز
٣-سینا انگوتی از نفت تهران با زمان٢۰١ امتیاز
بدین ترتیب در پایان مرحله اول مسابقات شیرجه باشگاههای کشور شهرداری تبریز با ١۰٢ امتیاز صدرنشین این مسابقات شد وتیم نفت تهران با٧٨ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و تیمهای هیات شنای فارس واصفهان با۵۴ و۶ امتیاز سوم وچهارم شدند.
شایان ذکر است مرحله دوم مسابقات شیرجه باشگاههای کشور در سه ماهه اول سال آینده برگزار خواهد شود.

image_printپرینت مطلب

برگزاری مسابقات شنای بزرگسالان در چهارم مرداد

کمیته شنا پیشکسوتان در نظر دارد یک دوره مسابقات شنا بزرگسالان تحت عنوان (جام خلیج فارس) در رده سنی بالای ۲۵ سال روز پنجشنبه چهارم مرداد ۱۴۰۳ در استخر بین المللی ۹ دی مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار کند.