صدرنشینی تیم ستارگان دلفین در پایان روز نخست

نخستین روز از مرحله اول مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور جام خلیج فارس که از صبح امروز پنج شنبه با حضور ۵ تیم در استخر مجموعه ورزشی آزادی آغاز شده با صدر نشینی تیم شناگران ستارگان دلفین به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا در این رقابتها که با حضور ۵ تیم ستارگان دلفین، هیات شنای تهران(الف)،هیات شنای گیلان، هیات شنای تهران(ب) و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان برگزار می شود ۵٨ شناگر به مدت ٢ روز با یکدیگر به رقابت می پردازند که در همین چارچوب عصر امروز ۵ماده دوم برگزار شد که نتایج آن به این شرح است:

۴۰۰متر مختلط انفرادی:
١-مهر دخت اکبری از تیم هیات شنای تهران( الف) با زمان٣۴/۴۴/۵دقیقه
٢-ارغوان تیموری راد از ستارگان دلفین با زمان٨١/۵٩/۵دقیقه
٣-ژاله رمضانعلی از تیم ستارگان دلفین با زمان٨۴/۰۰/۶دقیقه

١۰۰متر آزاد:
١-زهرا حسین زاده نمینی از تهران الف با زمان ۴٢/۰٣/١دقیقه
٢-پیمانه عمرو از فولاد مبارکه سپاهان با زمان ۵۴/۰۵/١دقیقه
٣-مائده طهماسبی از ستارگان دلفین با زمان ۰۵/۰۶/١دقیقه

۵۰متر کرال پشت:
١-سارینا اشتیاقی از ستارگان دلفین با زمان۴٩/٣٣ ثانیه
٢-راحله محمد میرزایی از ستارگان دلفین با زمان٩۰/٣٣ثانیه
٣-الهام فلاحتی از فولاد مبارکه سپاهان با زمان ٧۰/٣٧ثانیه

٨۰۰متر آزاد:
١- آرزو معتمدی از ستارگان دلفین با زمان۶۵/٢٩/١۰دقیقه
٢- مهر دخت اکبری از تیم هیات شنای تهران( الف) با زمان ٣۴/۴۰/١۰دقیقه
٣- -زهرا برادران از ستارگان دلفین با زمان ٧٣/۴۴/١۰دقیقه

٢۰۰متر پروانه:
١-سوگند بهنام از ستارگان دلفین با زمان٩٢/۴۶/۰٢دقیقه
٢-ساناز همت زاده از ستارگان دلفین با زمان٩۴/۵۴/٢دقیقه
٣-نادیا احمدی از فولاد مبارکه سپاهان با زمان٣۴/۵٩/٢ دقیقه

بدین ترتیب در پایان روز نخست از مرحله اول مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور جام خلیج فارس تیم ستارگان دلفین با٢٩۰ امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار داد و تیمهای فولاد مبارکه سپاهان با٢٧۰ امتیاز، هیات شنای تهران (الف) با ٢۶٢ امتیاز،هیات شنای گیلان با٢٢۴ و هیات شنای تهران (ب) با۴۶ امتیاز در جایگاه دوم تا پنجم جدول قرار گرفتند.

این رقابتها صبح فردا جمعه ٢۵ آذر با برگزاری ۵ ماده سوم پیگیری می شود و تیمها در مواد ۴ در٢۰۰ متر آزاد تیمی،١۰۰متر قورباغه،۵۰ پروانه،٢۰۰ متر آزاد و ١۰۰متر کرال پشت به رقابت می پردازند.

image_printپرینت مطلب