صدرنشینی تیم ستارگان دلفین در پایان مرحله نخست

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا در این رقابتها که با حضور ۵ تیم ستارگان دلفین، هیات شنای تهران(الف)،هیات شنای گیلان، هیات شنای تهران(ب) و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان برگزار می شود ۵٨ شناگر به مدت ٢ روز با یکدیگر رقابت کردند که در مسابقات عصر امروزجمعه ٢۵ آذرشناگران در ۵ماده پایانی این مرحله به رقابت پرداختند که نتایج آن به این شرح است:

٢۰۰متر مختلط انفرادی
١-دنیا حسینی از فولاد مبارکه سپاهان با زمان٢٩/۴١/٢دقیقه
٢-ارغوان تیموری راد از ستارگان دلفین با زمان٩١/۴١/٢دقیقه
٣-مانا حسینی بای از تیم تهران الف بازمان ٣٩/۴۶/٢دقیقه

۵۰قورباغه:
١-مژگان سلیمانی از فولاد مبارکه سپاهان با زمان٧٩/٣٨ ثانیه
٢-ژاله رمضانعلی از ستارگان دلفین با زمان٨۶/٣٩ ثانیه
٣-شکیبا وقوفی از ستارگان دلفین با زمان۴۶/۴۰ثانیه

١۰۰متر پروانه:
١-زهرا حسین زاده نمینی از تهران الف با زمان ۰١/۰٨/١دقیقه
٢-مانا حسینی بای از تیم تهران الف بازمان ٩۵/١۴/١دقیقه
٣- نادیا احمدی از فولاد مبارکه سپاهان با زمان٩۵/١۴/١ دقیقه
۴در١۰۰ آزاد تیمی:
١-ستارگان دلفین با زمان۰١/٢۴/۴ دقیقه
٢-تهران الف با زمان٧۵/٣٨/۴ دقیقه
٣-فولاد مبارکه سپاهان با زمان۶۴/۵٣/۴ دقیقه
١۵۰۰متر آزاد:
١-آرزو معتمدی ستارگان دلفین با زمان۶۶/۰٢/٢۰ دقیقه
٢-مهر دوخت اکبری از تیم تهران الف با زمان٨١/٢٨/٢۰ دقیقه
٣-زهرا برادران ستارگان دلفین با زمان٩۴/٣٧/٢١ دقیقه

بدین ترتیب در پایان مرحله اول مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور جام خلیج فارس تیم ستارگان دلفین با۶۰۶ امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار داد و تیمهای فولاد مبارکه سپاهان با۵۵۵ امتیاز، هیات شنای تهران الف با۵٢۵امتیاز،هیات شنای گیلان با۴١۴ و هیات شنای تهران ب با٩۵ امتیاز در جایگاه دوم تا پنجم جدول قرار گرفتند.
شایان ذکر است این رقابتها در چهار مرحله برگزار می شود و مرحله دوم آن٢٢و٢٣ دی ماه برگزار خواهد شد.

image_printپرینت مطلب