عبدالرضا ریاحی مسئول سازمان مسابقات شنا شد

Print Friendly
عبدالرضا رياحي مسئول سازمان مسابقات شنا شد

محسن رضوانی با صدور حکمی عبدالرضا ریاحی را به سمت مسئول سازمان مسابقات شنا منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ با توجه به پیشنهاد کمیته فنی شنا عبدالرضا ریاحی با دریافت حکمی از سوی محسن رضوانی به سمت مسئول سازمان مسابقات شنا منصوب شد.

در حکم وی آمده است:

جناب آقای عبدالرضا ریاحی

نظر به پیشنهاد کمیته فنی شنا نسبت به تعهد و سوابق اجرایی جنابعالی، به موجب این ابلاغ با حفظ سمت بعنوان مسئول سازمان مسابقات شنا منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند‌منان و بهره‌گیری از نیروهای کارآمد در امور محوله مشروحه ذیل موفق و مؤید باشید:

الف) مهندسی و نظامندی مسابقات شنا

ب) پیگیری جشنواره ها بمنظور توسعه سلامت و استعدادیابی

ج) پیگیری مسابقات جام قهرمانی باشگاههای شنای کشور (جام خلیج فارس)

د) برگزاری فراگیر مسابقات قهرمانی استانها و شهرستانها

 محسن رضوانی

رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو

انتهای پیام


Print Friendly

پاسخ دهید

اخبار مرتبط