فراخوان برگزاری دوره داوری درجه ۳

Print Friendly
فراخوان برگزاری دوره داوری درجه 3

دوره داوری درجه ۳ شنا زیر نظر کمیته آموزش فدراسیون شنا برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ کمیته آموزش فدراسیون شنا یک دوره داوری درجه سه برگزار می کند. جهت برگزاری این دوره یک آزمون اولیه چهار شنا از متقاضیان گرفته می شود. کسانی که کارت مربیگری شنا را دارند، نیاز به آزمون اولیه ندارند. متقاضیان می بایست حداکثر تا هفتم آبان نسبت به واریز ۲۵۰۰۰۰ ریالی جهت تست اولیه و قطعی کردن ثبت نام خود اقدام نمایند و مدارک خود را تحویل کمیته آموزش دهند.

شماره حساب فدراسیون :۰۱۰۸۷۶۱۱۳۱۰۰۰


Print Friendly

اخبار مرتبط