فراخوان مرحله دوم لیگ شنا اعلام شد

Print Friendly
فراخوان مرحله دوم لیگ شنا اعلام شد

کمیته فنی شنا فراخوان مرحله دوم مسابقات شنای قهرمانی باشگاه های کشور را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ کمیته فنی شنا با صدور اطلاعیه ای فراخوان مرحله دوم مسابقات شنای قهرمانی باشگاه های کشور را به شرح زیر اعلام کرد: احتراماً ضمن تقدیر و تشکر از مساعی ارزشمند حضرتعالی […]

کمیته فنی شنا فراخوان مرحله دوم مسابقات شنای قهرمانی باشگاه های کشور را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ کمیته فنی شنا با صدور اطلاعیه ای فراخوان مرحله دوم مسابقات شنای قهرمانی باشگاه های کشور را به شرح زیر اعلام کرد:

احتراماً ضمن تقدیر و تشکر از مساعی ارزشمند حضرتعالی در حسن برگزاری مرحله اول مسابقات قهرمانی باشگاههای شنا کشور (جام خلیج فارس)؛ بدینوسیله خواهشمند است بمنظور برگزاری مطلوبتر مرحله دوم مسابقات باشگاههای شنای کشور دستور فرمائید نسبت به موارد مشروحه ذیل اهتمام ویژه صورت پذیرد:
۱- زمان برگزاری دومین مرحله مسابقات شنا باشگاههای کشور مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ لغایت ۲۶/۱۰/۹۲ در محل استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران تعیین میگردد.
تبصره ۱: زمان برگزاری مراحل بعدی مسابقات متعاقباً اعلام میگردد.
۲- مهلت قانونی واریز حق مشارکت هیأتها/باشگاهها به میزان هفتاد و پنج میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۷۵ ریال) طبق بند ۸
ماده ۵ آئین نامه اجرایی مسابقات تا پایان وقت اداری ۱۸/۱۰/۹۲ تعیین میگردد. لازم بذکر است شماره حساب ۰۱۰۸۷۶۱۱۳۱۰۰۰ بانک ملی بنام درآمدی فدراسیون شنا بمنظور واریز حق مشارکت مفتوح می باشد.
تبصره ۲: بدیهی است از شرکت تیم هایی که فیش واریزی فوق الذکر را تا موعد مقرر به فدراسیون ارسال نکرده اند، ممانعت بعمل خواهد آمد.
۳- مهلت قانونی ارسال مدارک اعضای کادر فنی و ورزشکاران تیم (اعم از نفرات جدید یا مدارک تکمیلی نفرات قبل)
و همچنین ارائه قرارداد فی مابین ورزشکاران و باشگاه جهت ثبت در فدراسیون شنا حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ تعیین میگردد.
تبصره ۳: لازم بذکر است مهلت تعیین شده فوق الذکر قابل تمدید نخواهد بود لذا اهتمام در این خصوص موجب امتنان است.
تبصره ۴: بمنظور تسریع و تسهیل در صدور IDکارت نفرات جدید و یا اصلاح IDکارتهای مرحله اول مقتضی است فایل دیجیتالی عکسهای اعضای کادر فنی و ورزشکاران را بر رویCD و با فرمت JPG ارسال نمائید.
قبلاً از بذل مساعی ارزشمند حضرتعالی قدردانی میگردد.


Print Friendly

پاسخ دهید

اخبار مرتبط