به پیشنهاد کمیته فنی و با ابلاغ رئیس فدراسیون

محسن سمیع‌زاده مدیر فنی تیم ملی شنا شد

Print Friendly
محسن سمیع‌زاده مدیر فنی تیم ملی شنا شد

محسن سمیع‌زاده با دریافت حکمی از سوی رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو به سمت مدیر فنی تیم ملی شنا منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ محسن رضوانی رئیس فدراسیون با صدور ابلاغی بر اساس پیشنهاد کمیته فنی شنا، محسن سمیع‌زاده را به عنوان مدیر فنی تیم ملی شنا منصوب کرد.

 

در حکم وی آمده است:

جناب آقای محسن سمیع‌زاده

احتراماً  نظر به تجربه و تخصص جنابعالی به موجب این ابلاغ بعنوانمدیر فنی تیم ملی شنامنصوب می‌شوید. شایسته است به تلاش و تعامل سازنده ا نیروهای کارآمد، پیشکسوتان، ورزشکاران، مربیان و صاحب نظران جامعه شنا کشور و هماهنگی ا کمیته فنی  در راستای سیاست‌ها و تحقق اهداف عالیه این فدراسیون گام برداشته و با برنامه ریزی مطلوب نسبت به ارتقای جایگاه کمی و کیفی شنای کشور توجه جدی معمول دارید.

امید است در سایه توجهات خداوند متعال با ساماندهی منابع و امکانات موجود در انجام وظیفه محوله موفق و موید باشید.


Print Friendly

اخبار مرتبط