نتایج گروه اول و دوم سومین دوره لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال

Print Friendly
نتایج گروه اول و دوم سومین دوره لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال

سومین دوره لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال کشور از امروز (سه‌شنبه) در تهران آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ مرحله اول لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال کشور در سه گروه با حضور ۲۱ تیم از سراسر کشور از امروز (سه‌شنب) آغاز شد. این مسابقات از ۱۱ الی ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۶ در استخر‌های قهرمانی آزادی و استخر بین المللی ۹ دی برگزار می‌شود.

رقایت‌‎های گروه A و B در روزهای سه‌شنبه تا پنج‌شنبه (۱۱ الی ۱۳ مهر ۱۳۹۶) به صورت همزمان در استخر بین‌المللی ۹دی و استخر قهرمانی آزادی برگزار و در ادامه بازی های گروه C از سه‌شنبه (۱۸ مهر ۱۳۹۶) در استخر آزادی دنبال خواهد شد.

 

 

نتایج روز نخست گروه A مسابقات:

بازی مرحله  تیم نتیجه تیم روز و تاریخ ساعت  محل برگزاری
۱ دور اول نیروی زمینی ۱۱ ۱۳ پارس بهادر جنوب سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱ ۹٫۰۰ استخر ۹دی
۲ دور اول طلایه داران ۰ ۲۲ پیشگامان کویر یزد سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱ ۱۰٫۰۰ استخر ۹دی
۳ دور اول سایپا ۱۵ ۷ باشگاه کارگران اصفهان سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱ ۱۱٫۰۰ استخر ۹دی
۴ دور دوم طلایه داران ۲ ۱۱ نیروی زمینی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱ ۱۴٫۰۰ استخر ۹دی
۵ دور دوم پارس بهادر جنوب ۱ ۲۷ سایپا سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱ ۱۵٫۰۰ استخر ۹دی
۶ دور دوم پیشگامان کویر یزد ۲۶ ۲ کشواد سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱ ۱۶٫۰۰ استخر ۹دی
۷ دور سوم سایپا ۱۳ ۰ طلایه داران سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱ ۱۸٫۰۰ استخر ۹دی
۸ دور سوم کشواد ۹ ۸ نیروی زمینی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱ ۱۹٫۰۰ استخر ۹دی
۹ دور سوم باشگاه کارگران اصفهان ۲۰ ۳ پارس بهادر جنوب سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱ ۲۰٫۰۰ استخر ۹دی
۱۰ دور چهارم کشواد ۱ ۲۰ سایپا چهارشنبه ۹۶/۷/۱۲ ۹٫۰۰ استخر ۹دی
۱۱ دور چهارم طلایه داران ۲ ۱۲ باشگاه کارگران اصفهان چهارشنبه ۹۶/۷/۱۲ ۱۱٫۱۵ استخر ۹دی
۱۲ دور چهارم نیروی زمینی ۱ ۲۳ پیشگامان کویر یزد چهارشنبه ۹۶/۷/۱۲ ۱۲٫۳۰ استخر ۹دی
۱۳ دور پنجم باشگاه کارگران اصفهان ۲۳ ۶ کشواد چهارشنبه ۹۶/۷/۱۲ ۱۶٫۰۰ استخر ۹دی
۱۴ دور پنجم پیشگامان کویر یزد ۱۰ ۸ سایپا چهارشنبه ۹۶/۷/۱۲ ۱۷٫۱۵ استخر ۹دی
۱۵ دور پنجم پارس بهادر جنوب ۱۳ ۳ طلایه داران چهارشنبه ۹۶/۷/۱۲ ۱۸٫۳۰ استخر ۹دی
۱۶ دور ششم پیشگامان کویر یزد ۱۰ ۳ باشگاه کارگران اصفهان پنج شنبه ۹۶/۷/۱۳ ۹٫۰۰ استخر ۹دی
۱۷ دور ششم کشواد ۱۱ ۶ پارس بهادر جنوب پنج شنبه ۹۶/۷/۱۳ ۱۰٫۱۵ استخر ۹دی
۱۸ دور ششم سایپا ۲۰ ۱ نیروی زمینی پنج شنبه ۹۶/۷/۱۳ ۱۱٫۳۰ استخر ۹دی
۱۹ دور هفتم پارس بهادر جنوب ۵ ۱۷ پیشگامان کویر یزد پنج شنبه ۹۶/۷/۱۳ ۱۶٫۰۰ استخر ۹دی
۲۰ دور هفتم نیروی زمینی ۴ ۲۳ باشگاه کارگران اصفهان پنج شنبه ۹۶/۷/۱۳ ۱۷٫۱۵ استخر ۹دی
۲۱ دور هفتم طلایه داران ۶ ۷ کشواد پنج شنبه ۹۶/۷/۱۳ ۱۸٫۳۰ استخر ۹دی

نتایج روز نخست گروه  B مسابقات:

بازی مرحله تیم نتیجه تیم روز و تاریخ ساعت محل برگزاری
۱ دور اول زنده یاد هوشنگ پروین ۵ ۹ پالایش نفت آبادان سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱ ۹٫۰۰ استخر آزادی
۲ دور اول تیرازیس(جمانه) ۶ ۱۳ قزوین سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱ ۱۰٫۰۰ استخر آزادی
۳ دور اول پیام تبریز ۱۵ ۰ استان مرکزی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱ ۱۱٫۰۰ استخر آزادی
۴ دور دوم تیرازیس(جمانه) ۴ ۸ زنده یاد هوشنگ پروین سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱ ۱۴٫۰۰ استخر آزادی
۵ دور دوم پالایش نفت آبادان ۲ ۹ پیام تبریز سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱ ۱۵٫۰۰ استخر آزادی
۶ دور دوم قزوین ۶ ۱۲ آزادی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱ ۱۶٫۰۰ استخر آزادی
۷ دور سوم پیام تبریز ۱۳ ۱ تیرازیس(جمانه) سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱ ۱۸٫۰۰ استخر آزادی
۸ دور سوم آزادی ۶ ۳ زنده یاد هوشنگ پروین سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱ ۱۹٫۰۰ استخر آزادی
۹ دور سوم استان مرکزی ۲ ۱۰ پالایش نفت آبادان سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱ ۲۰٫۰۰ استخر آزادی
۱۰ دور چهارم آزادی ۱۵ ۱۱ پیام تبریز چهارشنبه ۹۶/۷/۱۲ ۹٫۰۰ استخر آزادی
۱۱ دور چهارم تیرازیس(جمانه) ۷ ۱ استان مرکزی چهارشنبه ۹۶/۷/۱۲ ۱۰٫۱۵ استخر آزادی
۱۲ دور چهارم زنده یاد هوشنگ پروین ۳ ۶ قزوین چهارشنبه ۹۶/۷/۱۲ ۱۱٫۳۰ استخر آزادی
۱۳ دور پنجم استان مرکزی ۳ ۱۰ آزادی چهارشنبه ۹۶/۷/۱۲ ۱۶٫۰۰ استخر آزادی
۱۴ دور پنجم قزوین ۱۲ ۱۱ پیام تبریز چهارشنبه ۹۶/۷/۱۲ ۱۷٫۱۵ استخر آزادی
۱۵ دور پنجم پالایش نفت آبادان ۶ ۵ تیرازیس(جمانه) چهارشنبه ۹۶/۷/۱۲ ۱۸٫۳۰ استخر آزادی
۱۶ دور ششم قزوین ۵ ۱ استان مرکزی پنج شنبه  ۹۶/۷/۱۳ ۹٫۰۰ استخر آزادی
۱۷ دور ششم آزادی ۹ ۳ پالایش نفت آبادان پنج شنبه  ۹۶/۷/۱۳ ۱۰٫۱۵ استخر آزادی
۱۸ دور ششم پیام تبریز ۶ ۰ زنده یاد هوشنگ پروین پنج شنبه  ۹۶/۷/۱۳ ۱۱٫۳۰ استخر آزادی
۱۹ دور هفتم پالایش نفت آبادان ۷ ۸ قزوین پنج شنبه  ۹۶/۷/۱۳ ۱۶٫۰۰ استخر آزادی
۲۰ دور هفتم زنده یاد هوشنگ پروین ۶ ۵ استان مرکزی پنج شنبه  ۹۶/۷/۱۳ ۱۷٫۱۵ استخر آزادی
۲۱ دور هفتم تیرازیس(جمانه) ۲ ۵ آزادی پنج شنبه  ۹۶/۷/۱۳ ۱۸٫۳۰ استخر آزادی

 

 

انتهای پیام


Print Friendly

اخبار مرتبط