نتایج مرحله دوم سومین دوره لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال (گروه اول و سوم)

Print Friendly
نتایج مرحله دوم سومین دوره لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال (گروه اول و سوم)

مرحله دوم سومین دوره لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال کشور از دیروز(چهارشنبه) در تهران و مشهد آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ مرحله دوم سومین دوره لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال کشور در سه گروه با حضور ۲۱ تیم از سراسر کشور از دیروز (چهارشنبه) آغاز شد. مرحله نخست این مسابقات ۱۱ الی ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۶ در تهران پیگیری و به پایان رسیده بود.

طبق برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ رقابت‌های گروه اول و سوم این مسابقات به مدت سه روز،از اول تا سوم  آذر ۱۳۹۶ در استان‌های تهران و مشهد پیگیری می‌شود. همچنین دیدارهای گروه دوم نیز از چهارشنبه الی جمعه هفته آینده ( هشتم تا دهم آذر ۱۳۹۶) در قزوین برگزار خواهد شد.

نتایج مرحله دوم گروه A مسابقات:

مرحله گروه تیم نتیجه تیم روز و تاریخ ساعت  محل برگزاری
۱ دور اول A کشواد ۴ ۸ طلایه داران چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۹٫۰۰ استخر آزادی
۲ دور اول A باشگاه کارگران اصفهان ۱۲ ۴ نیروی زمینی چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۱۰٫۰۰ استخر آزادی
۳ دور اول A پیشگامان کویر یزد ۱۷ ۲ پارس بهادر جنوب چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۱۱٫۰۰ استخر آزادی
۴ دور دوم A نیروی زمینی ۴ ۱۹ سایپا چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۱۴٫۰۰ استخر آزادی
۵ دور دوم A پارس بهادر جنوب ۳ ۵ کشواد چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۱۵٫۰۰ استخر آزادی
۶ دور دوم A باشگاه کارگران اصفهان ۳ ۱۴ پیشگامان کویر یزد چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۱۶٫۰۰ استخر آزادی
۷ دور سوم A طلایه داران ۴ ۱۰ پارس بهادر جنوب چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۱۸٫۰۰ استخر آزادی
۸ دور سوم A سایپا  ۸ ۱۲ پیشگامان کویر یزد چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۱۹٫۰۰ استخر آزادی
۹ دور سوم A کشواد ۳ ۱۲ باشگاه کارگران اصفهان چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۲۰٫۰۰ استخر آزادی
۱۰ دور چهارم A پیشگامان کویر یزد ۱۹ ۰ نیروی زمینی پنج شنبه ۹۶/۹/۲ ۹٫۰۰ استخر آزادی
۱۱ دور چهارم A باشگاه کارگران اصفهان ۲۲ ۱ طلایه داران پنج شنبه ۹۶/۹/۲ ۱۰٫۰۰ استخر آزادی
۱۲ دور چهارم A سایپا  ۱۳ ۳ کشواد پنج شنبه ۹۶/۹/۲ ۱۱٫۰۰ استخر آزادی
۱۳ دور پنجم A پارس بهادر جنوب ۹ ۲۱ باشگاه کارگران اصفهان پنج شنبه ۹۶/۹/۲ ۱۶٫۰۰ استخر آزادی
۱۴ دور پنجم A نیروی زمینی ۲ ۷ کشواد پنج شنبه ۹۶/۹/۲ ۱۷٫۰۰ استخر آزادی
۱۵ دور پنجم A طلایه داران ۰ ۱۱ سایپا پنج شنبه ۹۶/۹/۲ ۱۸٫۰۰ استخر آزادی
۱۶ دور ششم A کشواد ۳ ۱۷ پیشگامان کویر یزد  جمعه ۹۶/۹/۳ ۹٫۰۰ استخر آزادی
۱۷ دور ششم A سایپا  ۱۳ ۱ پارس بهادر جنوب  جمعه ۹۶/۹/۳ ۱۰٫۰۰ استخر آزادی
۱۸ دور ششم A نیروی زمینی ۸ ۵ طلایه داران  جمعه ۹۶/۹/۳ ۱۱٫۰۰ استخر آزادی
۱۹ دور هفتم A باشگاه کارگران اصفهان ۸ ۱۵ سایپا  جمعه ۹۶/۹/۳ ۱۶٫۰۰ استخر آزادی
۲۰ دور هفتم A پیشگامان کویر یزد ۱۴ ۱ طلایه داران  جمعه ۹۶/۹/۳ ۱۷٫۰۰ استخر آزادی
۲۱ دور هفتم A پارس بهادر جنوب ۶ ۵ نیروی زمینی  جمعه ۹۶/۹/۳ ۱۸٫۰۰ استخر آزادی

 

نتایج مرحله دوم گروه C مسابقات:

بازی مرحله گروه تیم نتیجه تیم روز و تاریخ ساعت محل برگزاری
۱ دور اول C صنایع روی خمسه زنجان ۱۴ ۲ آریانا چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱ ۹٫۰۰  مشهد
۲ دور اول C فارس ۱۳ ۲ آینده سازان آزادی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱ ۱۰٫۰۰  مشهد
۳ دور اول C امید آزادی ۴ ۸ شرکت ساختمانی ماندنی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱ ۱۱٫۰۰  مشهد
۴ دور دوم C آینده سازان آزادی ۰ ۱۶ آبمیوه سجاد چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱ ۱۴٫۰۰  مشهد
۵ دور دوم C شرکت ساختمانی ماندنی ۶ ۶ صنایع روی خمسه زنجان چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱ ۱۵٫۰۰  مشهد
۶ دور دوم C فارس ۱۲ ۴ امید آزادی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱ ۱۶٫۰۰  مشهد
۷ دور سوم C آریانا ۳ ۱۳ شرکت ساختمانی ماندنی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱ ۱۸٫۰۰  مشهد
۸ دور سوم C آبمیوه سجاد ۸ ۳ امید آزادی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱ ۱۹٫۰۰  مشهد
۹ دور سوم C صنایع روی خمسه زنجان ۸ ۴ فارس چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱ ۲۰٫۰۰  مشهد
۱۰ دور چهارم C امید آزادی ۱۴ ۵ آینده سازان آزادی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۲ ۹٫۰۰  مشهد
۱۱ دور چهارم C فارس ۱۲ ۴ آریانا پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۲ ۱۰٫۰۰  مشهد
۱۲ دور چهارم C آبمیوه سجاد ۹ ۶ صنایع روی خمسه زنجان پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۲ ۱۱٫۰۰  مشهد
۱۳ دور پنجم C شرکت ساختمانی ماندنی ۹ ۵ فارس پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۲ ۱۶٫۰۰  مشهد
۱۴ دور پنجم C آینده سازان آزادی ۳ ۲۸ صنایع روی خمسه زنجان پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۲ ۱۷٫۰۰  مشهد
۱۵ دور پنجم C آریانا ۱ ۱۲ آبمیوه سجاد پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۲ ۱۸٫۰۰  مشهد
۱۶ دور ششم C صنایع روی خمسه زنجان ۱۴ ۶ امید آزادی جمعه ۹۶/۰۹/۰۳ ۹٫۰۰  مشهد
۱۷ دور ششم C آبمیوه سجاد ۶ ۳ شرکت ساختمانی ماندنی جمعه ۹۶/۰۹/۰۳ ۱۰٫۰۰  مشهد
۱۸ دور ششم C آینده سازان آزادی ۶ ۱۲ آریانا جمعه ۹۶/۰۹/۰۳ ۱۱٫۰۰  مشهد
۱۹ دور هفتم C فارس ۷ ۱۱ آبمیوه سجاد جمعه ۹۶/۰۹/۰۳ ۱۶٫۰۰  مشهد
۲۰ دور هفتم C امید آزادی ۲ ۴ آریانا جمعه ۹۶/۰۹/۰۳ ۱۷٫۰۰  مشهد
۲۱ دور هفتم C شرکت ساختمانی ماندنی ۱۴ ۱ آینده سازان آزادی جمعه ۹۶/۰۹/۰۳ ۱۸٫۰۰  مشهد

 

 

 

 

 

انتهای پیام

 


Print Friendly

اخبار مرتبط