نتایج مرحله پایانی لیگ دسته یک واترپلو زیر ۱۷ سال

Print Friendly
نتایج مرحله پایانی لیگ دسته یک واترپلو زیر ۱۷ سال

مرحله پایانی دومین دوره لیگ دسته یک واترپلو زیر ۱۷ سال پسران کشور در استخر بین المللی مجموعه ورزشی شهید شیرودی آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛  مرحله پایانی دومین دوره لیگ دست یک واترپلو زیر ۱۷ سال پسران در استخر بین المللی مجموعه ورزشی شهید شیرودی آغاز شد.دور نهایی این رقابت‌ها چهارشنبه الی جمعه ( ۲۳ الی ۲۵ بهمن ۱۳۹۸) با حضور ۸ تیم و در دو گروه پیگیری می‌شود.

تیم های فارس ،زنجان ، اهواز، آبی المپیک اصفهان ، آزادی ج ، خوزستان ، آزادی ب و طلایه داران تیرازیس ۸ تیم حاضر در  مرحله نهایی دومین دوره لیگ دسته یک واترپلو زیر ۱۷ سال کشور هستند.

گروه A:

  1. هیات شنا فارس
  2. هیات شنا زنجان
  3. هیات شنا اهواز
  4. آبی المپیک اصفهان

 

گروه B : 

  1. آزادی ج
  2. هیات شنا خوزستان
  3. آزادی ب
  4. طلایه داران تیرازیس

 

نتایج مرحله پایانی دومین دوره لیگ دسته یک واترپلو زیر ۱۷ سال:

ردیف گروه تیم نتیجه تیم روز تاریخ
۱ A آبی المپیک اصفهان  ۱۳ ۴ هیات شنا زنجان چهارشنبه
۹۸/۱۱/۲۳
۲ A هیات شنا اهواز ۴ ۱۲ هیات شنا فارس چهارشنبه
۹۸/۱۱/۲۳
۳ B آزادی ب ۵ ۸ آزادی ج چهارشنبه
۹۸/۱۱/۲۳
۴ B طلایه داران تیرازیس ۸ ۵ هیات شنا خوزستان چهارشنبه
۹۸/۱۱/۲۳
۵ B آزادی ب ۴ ۱۰ طلایه داران تیرازیس پنجشنبه
۹۸/۱۱/۲۴
۶ B هیات شنا خوزستان ۷ ۹ آزادی ج پنجشنبه
۹۸/۱۱/۲۴
۷ A هیات شنا اهواز ۱ ۱۵ آبی المپیک اصفهان  پنجشنبه
۹۸/۱۱/۲۴
۸ A هیات شنا زنجان ۹ ۸ هیات شنا فارس پنجشنبه
۹۸/۱۱/۲۴
۹ B آزادی ج ۳ ۸ طلایه داران تیرازیس پنجشنبه
۹۸/۱۱/۲۴
۱۰ B هیات شنا خوزستان ۹ ۷ آزادی ب پنجشنبه
۹۸/۱۱/۲۴
۱۱ A هیات شنا فارس ۷ ۱۴ آبی المپیک اصفهان  پنجشنبه
۹۸/۱۱/۲۴
۱۲ A هیات شنا زنجان ۱۳ ۵ هیات شنا اهواز پنجشنبه
۹۸/۱۱/۲۴
۱۳ تیم دوم گروه  B
آزادی ج
 ۴ ۸  تیم اول گروه A
آبی المپیک اصفهان
جمعه
۹۸/۱۱/۲۵
ساعت ۹:۰۰
۱۴ تیم دوم گروه  A
هیات شنا زنجان  
 ۶ ۱۸ تیم اول گروه   B
طلایه داران تیرازیس
جمعه
۹۸/۱۱/۲۵
ساعت: ۱۰:۱۵
۱۵ تیم سوم گروه  A
هیات شنا فارس
 ۸  ۵ تیم سوم گروه  B
هیات شنا خوزستان
جمعه
۹۸/۱۱/۲۵
ساعت ۱۱:۳۰
۱۶ تیم چهارم گروه  A
هیات شنا اهواز
 ۶ ۱۱ تیم چهارم گروه  B
آزادی ب
جمعه
۹۸/۱۱/۲۵
ساعت ۱۲:۴۵
۱۷ رده بندی بازنده بازی ۱۳
آزادی ج
۱۰ ۷ بازنده بازی ۱۴
هیات شنا زنجان 
جمعه
 ۹۸/۱۱/۲۵
ساعت ۱۶:۰۰
۱۸ فینال برنده بازی ۱۳
آبی المپیک اصفهان 
۹ ۶ برنده بازی ۱۴
طلایه داران تیرازیس
جمعه
۹۸/۱۱/۲۵
ساعت ۱۷:۱۵

 

انتهای پیام

 

 


Print Friendly

اخبار مرتبط