پیشتازی شناگران خراسان رضوی و اصفهان در دومین روز/درخشش پارسا حکمت از تیم فارس

دومین روز مسابقات شنای قهرمانی پسران نوجوان کشور با پیشتازی شناگران خراسان رضوی و اصفهان به ترتیب در دو رده سنی ١۴-١٣ و ١٢-١١ سال پیگیری می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، مسابقات شنای قهرمانی نوجوانان پسر کشور – گرامیداشت دهه مبارک فجر- که از دیروز چهارشنبه با شرکت ٣۰ تیم و ۴۰۰ شناگر در دو رده سنی ١٢-١١ سال و ١۴-١٣ سال به میزبانی هیات شنای فارس در استخر انقلاب شیراز آغاز شده است، امروز پنجشنبه در ۵ ماده دوم پیگیری شد که شناگران نوجوان خراسان رضوی، فارس، اصفهان و البرز عناوین برتر مواد مختلف را به خود اختصاص دادند.

در روز دوم مسابقات هم “پارسا حکمت” یکی از چهره های برتر مسابقات از تیم فارس عنوان برتر مواد ۴۰۰ متر آزاد و ١۰۰ متر کرال پشت را به خود اختصاص داد.

وی در روز نخست مسابقات نیز موفق شده بود در دو ماده ٢۰۰ متر آزاد و ١۰۰ متر پروانه در رده سنی ١١-١٢ سال عناوین نخست این دو ماده را کسب کند و خود را به عنوان یکی از پدیده ها و چهره های برتر مسابقات معرفی نماید.

نفرات اول تا سوم رقابتهای ۵ ماده دوم این رقابتها به تفکیک رده سنی به شرح زیر است:

رده سنی ١٢-١١ سال:
*۵۰ متر قورباغه:
١- علی تاجیک از خراسان رضوی با زمان ٣۴ ثانیه و ٣٩ صدم ثانیه
٢- آرمان صیدی از کرمانشاه با زمان ٣۵ ثانیه و ۵١ صدم ثانیه
٣- صابر معتمدی از اصفهان با زمان ٣۶ ثانیه و ۴٣ صدم ثانیه

* ۴۰۰ متر آزاد:
١- پارسا حکمت از فارس با زمان ۴ دقیقه و ۵٩ ثانیه و ۶١ صدم ثانیه
٢- امیر محمد عزیزی از البرز با زمان ۵ دقیقه و ۵٣ صدم ثانیه
٣- علی صفدریان از اصفهان با زمان ۵ دقیقه و ۶ ثانیه و ۵١ صدم ثانیه

* ١۰۰ کرال پشت:
١- پارسا حکمت از فارس با زمان ١ دقیقه و ١۴ ثانیه و ٢٩ صدم ثانیه
٢- امیرمحمد عزیزی از البرز با زمان ١ دقیقه و ١۵ ثانیه و ٧٨ صدم ثانیه
٣- علیرضا امین زمردی از هرمزگان با زمان ١ دقیقه و ١۶ ثانیه و ٣ صدم ثانیه

* ۴ در ١۰۰ متر مختلط تیمی:
١- تیم اصفهان با زمان ۵ دقیقه و ٩ ثانیه و ٢٢ صدم ثانیه
٢- فارس با زمان ۵ دقیقه و ١۰ ثانیه و ١٨ صدم ثانیه
٣- خراسان رضوی با زمان ۵ دقیقه و ١٣ ثانیه و ٣۶ صدم ثانیه

رده سنی ١۴-١٣ سال:
* ۵۰ متر قورباغه:
١- آریا نسیمی شاد از خراسان رضوی با زمان ٣۴ ثانیه و ١۴ صدم ثانیه
٢- پیام غلامی از مازندران با زمان ٣۴ ثانیه و ٧۶ صدم ثانیه
٣- آرمان جعفر تهرانی از تهران با زمان ٣۵ ثانیه و ٣١ صدم ثانیه

*۴۰۰ متر آزاد:
١- آرین زارع از فارس با زمان ۴ دقیقه و ۵١ ثانیه و ۴٨ صدم ثانیه
٢- فراز اکبری از تهران با زمان ۴ دقیقه و ۵۴ ثانیه و ١۵ صدم ثانیه
٣- امیر رضا اصغرزاده اولیایی از خراسان رضوی با زمان ۴ دقیقه و ۵۵ ثانیه و ٧٩ صدم ثانیه

* ١۰۰ متر کرال پشت:
١- محمد شایان شیخی از البرز با زمان ١ دقیقه و ٩ ثانیه و ٨۶ صدم ثانیه
٢- سهند پورحسینی از کرمانشاه با زمان ١ دقیقه و ١۰ ثانیه و ٢٧ صدم ثانیه
٣- محمد صحافی از خراسان رضوی با زمان ١ دقیقه و ١۰ ثانیه و ۴٨ صدم ثانیه

* ٢۰۰ متر پروانه:
١- امیر رضا علی اصغرزاده اولیایی از خراسان رضوی با زمان ٢ دقیقه و ٣۶ ثانیه و ٧۰ صدم ثانیه

٢- آرین زارع از فارس با زمان ٢ دقیقه و ۴٢ ثانیه و ٢٣ صدم ثانیه
٣- علی محمد کرمی ابوالوردی از فارس با زمان ٢ دقیقه و ۴۵ ثانیه و ٩ صدم ثانیه

* ۴ در ١۰۰ متر مختلط تیمی:
١- تیم خراسان رضوی با زمان ۴ دقیقه و ۴۰ ثانیه و ٢١ صدم ثانیه
٢- تیم تهران با زمان ۴ دقیقه و ۴٣ ثانیه و ١٧ صدم ثانیه
٣- تیم البرز با زمان ۴ دقیقه و ۴۶ ثانیه و ٣١ صدم ثانیه

در پایان روز دوم مسابقات شنای پسران نوجوان قهرمانی کشور و در رده سنی ١٢-١١ سال تیم اصفهان با ٢۰٢ امتیاز پیشتاز است و تیم های فارس و تهران به ترتیب با ١٨١ و ١۵۰ امتیاز در رده های دوم و سوم جای دارند.

همچنین در رده سنی ١۴-١٣ سال خراسان رضوی با ٢٩۰ امتیاز پیشتاز این رده سنی است و تیم های البرز و تهران به ترتیب با ١٩٧ و ١٩٣ امتیاز در مکان های دوم و سوم قرار دارند.

این رقابتها صبح فردا جمعه در ۵ ماده سوم پیگیری خواهد شد. مسابقات شنای قهرمانی نوجوانان پسر کشور با شرکت ٣۰ تیم ؛ کرمانشاه، خراسان شمالی، زنجان، هرمزگان، کردستان، البرز، کرمان، کیش، یزد، اصفهان، فارس، چهارمحال بختیاری، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، تهران، گلستان، توابع تهران، قزوین، قم، گیلان، بوشهر، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویر احمد، مازندران، خوزستان، سمنان، لرستان و خراسان رضوی از روز چهارشنبه ١٨ بهمن در دو رده سنی ١٢-١١ و ١٣-١۴ سال آغاز و تا روز شنبه ٢١ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

image_printپرینت مطلب