چند نکته مهم برای داوران واترپلو

Print Friendly
چند نکته مهم برای داوران واترپلو

کمیته داوران فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو نکات مهمی که داوران واترپلو برای قضاوت در لیگ باید به آن توجه کنند را منتشر کرد.

به گزراش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ کمیته داوران فدراسیون مشخصه های ضروری، نکات قابل توجه و مهمی که داوران رشته واترپلو برای قضاوت در لیگ باید به آنها توجه کنند را منتشر کرد.

 

۱-رفتار صمیمی با بازیکنان ،همراهان تیم ها نبایستی باعث ایجاد شائبه شود.

۲-مهمترین وظیفه داور جلوگیری از خشونت است.

۳-در مورد اخراج نمودن بازیکنان حتما در تمام لحظات یکسان رفتار شود.

۴-نگه داشتن بازیکن بدون توپ با دو دست و ممانعت از حرکت نامبرده اخراج است.

۵-در مورد خطای تظاهر که به وضوح انجام می‌شود یک کارت زرد به بازیکن خاطی داده شود و در صورت ادامه این روند بازیکن خاطی با کارت قرمز  از مسابقه بیرون فرستاده می‌شود.

۶-در مورد خطای اخراجی ،مورد خطا باید واضح و روشن بوده و این خطا باید از یک فرصت منجر به گل زدن جلوگیری کرده باشد.

۷-گرفتن خطای ساده در مورد سانتر باید در لحظه ای باشد که احتمال از دست دادن توپ برای بازیکن سانتر وجود داشته باشد.

۸-بازیکن داخل ۲متر در صورت تاثیر در بازی حتی دخالت در روند بازیکن مدافع و بودن در دو متر ،داور خطای ۲متر را می‌بایست اعلام کند.

۹-در صورت استمرار بازی خشن و سخت ،بازیکن را تا آخر بازی همراه با جایگزین اخراج می‌گردد.

۱۰-درصورتیکه ۲بازیکن به صورت خشن در طول بازی با یکدیگر درگیر شوند اخراج دبل تا آخر بازی با جایگزین اعمال می‌گردد.

۱۱-معطل کردن تیم ها برای روی خطا قرار گرفتن و شروع بازی با کارت زرد جریمه می‌گردد که این کارت زرد به سرمربی تیم خاطی داده می شود.

۱۲-خطای ساده را اعمال نکنیم تا زمانیکه احتمال از دست دادن توپ باشد.

۱۳-بعد از شوت و برخورد توپ به تیر دروازه در صورت دریافت توپ توسط بازیکنی که داخل خط ۲متر است خطای ۲متر اعلام می‌شود.

۱۴-اگر توپ در دست بازیکن باشد خطا نمی توان گرفت مگر اینکه خطای خشونت یا وحشیگری بر روی بازیکن مورد اشاره صورت گیرد.

 

انتهای پیام


Print Friendly

اخبار مرتبط