گزارش تصویری-استقبال از کاروان شنا ایران در قهرمانی آسیا

Print Friendly
گزارش تصویری-استقبال از کاروان شنا ایران در قهرمانی آسیا

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ کاروان شنا ایران پس از کسب چهار مدال در قهرمانی آسیا به کشور بازگشت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ کاروان شنا ایران پس از کسب چهار مدال در قهرمانی آسیا به کشور بازگشت.

photo_2019-09-29_09-56-26 photo_2019-09-29_10-20-04 photo_2019-09-29_10-20-11 photo_2019-09-29_10-20-27 photo_2019-09-29_10-20-56 photo_2019-09-29_09-45-28 photo_2019-09-29_09-45-39 photo_2019-09-29_09-46-43 photo_2019-09-29_09-46-49 photo_2019-09-29_09-46-57 photo_2019-09-29_09-47-24 photo_2019-09-29_09-48-40 photo_2019-09-29_09-49-05 photo_2019-09-29_09-49-48 photo_2019-09-29_09-50-00 photo_2019-09-29_09-50-05 photo_2019-09-29_09-50-21 photo_2019-09-29_09-50-34 photo_2019-09-29_09-56-14


Print Friendly

اخبار مرتبط