گزارش تصویری – تمرین بدنسازی تیم ملی واترپلو در ایتالیا

Print Friendly
گزارش تصویری - تمرین بدنسازی تیم ملی واترپلو در ایتالیا

تمرین بدنسازی تیم ملی واترپلو

به گزارش روابط عمومی فدر اسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ تیم ملی ایران در جریان اردوی آمادگی اش در کشور ایتالیا روزانه بیش از یکساعت به تمرین بدنسازی می پردازد.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020


Print Friendly

اخبار مرتبط