گزارش تصویری(۲)_مجمع عمومی سالیانه فدراسیون شنا

Print Friendly
گزارش تصویری(2)_مجمع عمومی سالیانه فدراسیون شنا

عکاس/
سعید زارعیان

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون شنا روز یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ برگزار شد. روسای هیات های استانی از طریق شبکه وب و به صورت ویدیو کنفرانس در این جلسه حاضر بودند.

مجمع عمومی فدراسیون 1399 AW0I4741 AW0I4739 AW0I4728 AW0I4724 AW0I4717 AW0I4711 AW0I4701 AW0I4779 AW0I4774 AW0I4772 AW0I4770 AW0I4768 AW0I4766 AW0I4764 AW0I4763 AW0I4760 AW0I4758 AW0I4756 AW0I4753 AW0I4749 AW0I4746


Print Friendly

اخبار مرتبط