یزدانخواه یکی از اصلی ترین امیدهای تیم ملی واترپلو ایران است که بدون خستگی دست از تلاش و کوشش برای درخشش بر نمی‌دارد.
آشنایی با قهرمانان واترپلو ایران در بازی‌های آسیایی/

شایان قاسمی سنگربان جوان، مودب و پرتلاش  تیم ملی واترپلو ایران است.
آشنایی با قهرمانان واترپلو ایران در بازی‌های آسیایی/

شناگر جوان اصفهانی تیم ملی ایران که یکی از امیدهای دست یابی به موفقیت‌های آینده شنا ایران است.
آشنایی با قهرمانان شنای ایران بازی‌های آسیایی/

شناگر مشهدی تیم ملی  ایران که یکی از امیدهای دست یابی به قله های جهانی است.
آشنایی با قهرمانان شنای ایران در بازی‌های آسیایی/