امیرداود کمالی

Print Friendly
امیرداود کمالی

مدیر اجرایی

امیر داورد کمالی مدیر اجرایی


Print Friendly

اخبار مرتبط

شناگر مشهدی تیم ملی  ایران که یکی از امیدهای دست یابی به قله های جهانی است.
آشنایی با قهرمانان شنای ایران در بازی‌های آسیایی/