ورزش های آبی جمهوری اسلامی ایران

آئین نامه مسابقات شنا مسافت کوتاه اعلام شد

کمیته فنی شنا آیین نامه مسابقات شنا مسافت کوتاه، یادواره شهدای شناگر را اعلام کرد.

بر اساس تصمیم کمیته فنی شنا مقرراست مسابقات شنا مسافت کوتاه در رده سنی ١۵ سال به بالا جهت توسعه كمی و كیفی شنای كشور به شرح جدول ذیل برگزار گردد. علیهذا مقتضی است با در نظر داشتن مفاد این بخشنامه نسبت به اعزام تیم آن استان جهت شرکت درمسابقات مذكور اقدام فرمائید.
تعداد افراد اعزامی ازهراستان:
الف) سرپرست ١ نفر
ب) مربی ١ نفر
ج) ورزشکار ٨ نفر
د) داور ١ نفر
حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار و داور ١١ نفرخواهد بود.
محل وزمان اجرای مسابقات:
رده ی سنی ١۵سال به بالا پسران (متولدین ١٣٧٧ به پایین)- ورود به اردو ٩٢.۰٧.٢۴ ساعت ١۶:۰۰- شروع مسابقات ٩٢.٧.٢۵- پایان مسابقات ٩٢.٧.٢۶– خروج از اردو٩٢.٧.٢٧ساعت ٩.٣۰.
رده ی سنی ١۵سال به بالا دختران(متولدین ١٣٧٧ به پایین)- ورود به اردو ٩٢.۰٧.٣۰ساعت ١۶:۰۰- شروع مسابقات ٩٢.٨.١- ٩٢.٧.٢٩– خروج از اردو٩٢.٨.٣ ساعت ٩.٣۰.

محل برگزاری و اسکان شناگران:
محل برگزاری: زنجان- استخر قهرمانی شهید شهبازی
محل اسکان: زنجان، بزرگراه ٢٢ بهمن، روبروی فروشگاه رفاه، مجموعه ورزشی انقلاب، مهمانسرای ورزشکاران
چگونگی برگزاری مسابقات:
١- مسابقات به صورت نهایی برگزار خواهد شد.
٢- مسابقات صبح رأس ساعت ٩ و عصر رأس ساعت ١٧ آغاز خواهد شد.
٣- مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز مسابقات با اهدای كاپ قهرمانی به تیم های برتر برگزار خواهد شد.
کنگره مسابقات:
رأس ساعت ٢١ روز قبل از مسابقات در محل اردو در بخش دختران و پسران انجام خواهد شد.
دستورجلسه:
١- تلاوت قرآن کریم
٢- خیر مقدم
٣- انتخاب اعضای کمیته های فنی وانضباطی مسابقات
۴- تعداد اعضای کمیته فنی۵ نفر بوده که ٣ نفر از طرف فدراسیون شنا و ٢ نفر از بین مربیان و سرپرستان حاضر با اکثریت آراء خواهد بود.

مدارک مورد نیاز:
١-همراه داشتن اصل شناسنامه عکسدار
٢- صورت اسامی تیمهای شرکت کننده که به تائید (مهروامضاء) اداره کل ورزش و جوانان و هیئت شنای استان رسیده است.
٣- دو قطعه عکس به منظور صدور کارت مخصوص مسابقات و فایل اسکن شده عکس اعضاء تیم در قالب لوح فشرده
۴- کارت بیمه پزشكی ورزشی (١٣٩٢)
۵- داشتن حداقل کارت مربیگری درجه ٢ برای مربیان در بخش بانوان و کارت مربیگری درجه ١ در بخش آقایان و ارسال کپی کارت مربیگری مربیان
۶-همراه داشتن کارت ملی وارسال کپی کارت ملی ورزشکار
تذکر ١: کلیه مدارک تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت شرکت می بایست حداکثر تا تاریخ ١٧/٧/٩٢ در بخش پسران و ٢۰/٧/١٣٩٢ در بخش دختران به هیأت شنا استان زنجان به آدرس: زنجان- خیابان ١٧ شهریور۰ استادیوم ١۵ خرداد (امجدیه)- دفتر استخر قهرمانی شهید شهبازی تلفن: ۵٢۶٢۴۰۰-۰٢۴١ و فکس: ۵٢۶٢۴۰١-۰٢۴١ ارسال شود در صورت عدم ارسال مدارک از شرکت تیم ها جلوگیری بعمل خواهد آمد.
تذکر٢: جهت هماهنگی و ارسال مدارک و کسب اطلاعات بیشتر با نمایندگان هیأت شنا استان زنجان آقایان: ساعد صدیقیان (دبیر هیأت شنا استان- ۰٩١٢١۴١۵٢٩۶) و مجید نوری (مسئول کمیته فنی مسابقات هیأت شنا استان- ۰٩١٢٣۴٢٢۵٨٣) تماس حاصل نمائید.
امورمالی
١- کلیه هزینه های اردویی (غذا،اسکان، ایاب و ذهاب و حق الزحمه داور اعزامی و غیره….) شرکت کنندگان اعم از ورزشکار، مربی، سرپرست و داور توسط هیأت استان اعزامی تامین و پرداخت می شودو هزینه (اسکان و غذا) در طول مسابقات به ازاء هر نفر یک میلیون ریال) خواهد بود.
٢- از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان (اولیاءبازیکنان، راننده همراه، فرزند، مربی یا سرپرست )جدا˝خودداری گردد.
مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات:
١- در هریک از رشته های شنا فقط دو شناگر از هر استان میتواند در مسابقات شرکت کند.
٢- هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادی وتیمی شرکت نماید.
٣- تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته مسابقه دهند.
۴- ترکیب تیم های امدادی می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز به منشی مسابقات تسلیم گردد.
۵- به کلیه نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال اهدامی شود.
۶- درصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اما به دلایل غیر پزشکی ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبلغ (٣۰۰,۰۰۰ ریال) جریمه برای هر مورد دریافت خواهد گردید.
٧- اعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی توسط سرپرست تیم، حداکثر ٣۰ دقیقه پس از پایان هر ماده همراه مبلغ(۵۰۰,۰۰۰ریال) به سرداور مسابقه تحویل داده شود.
٨- درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین خط شنا به دلایل پزشکی از شرکت در مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان مسابقات همان روز نخواهد داشت.
٩- استارت لیست مسابقات براساس رکوردهای ارسالی مربیان تنظیم می شود و در صورت صحیح نبودن رکوردها هیأت شنا استان مربوطه شامل یک میلیون ریال جریمه نقدی خواهد شد.
١۰- ارسال یا فکس ارنج تیمها به فدراسیون حداکثر تا پایان وقت اداری و روز دو شنبه مورخ ٢٢/٧/٩٢ در بخش پسران و روز سه شنبه مورخ ٢٣/٧/٩٢ در بخش دختران. پس از اتمام تاریخ های مذکور هیچگونه تغییری در برگه های ارسالی داده نمی شود و در صورت عدم ارسال تا تاریخ فوق از ورود به مسابقات جلوگیری بعمل خواهد آمد.
١١- جهت شناسایی کلیه شناگران نخبه کشور مدیر فنی تیم ملی شنا حق دارد، از شناگران خارج از تیم های اعزامی بصورت خط آزاد در مسابقات شرکت دهد.
تذکر مهم: ضمن ارسال مواد مسابقات شنا و برنامه روزانه مسابقات و برگه ارنج تیم ها خواهشمند است دستور فرمایید مراتب اعلام آمادگی خود را الزاماًباذکر نفرات (شناگر در هررده سنی، مربی، سرپرست و داور ) حداکثر تا تاریخ ١۰/٧/٩٢ (پسران) و ١٢/٧/٩٢ (دختران) ازطریق نمابر٨٨٨٢۰٧١۴ و پست الکترونیکی فدراسیون به آدرس (info@irsf.ir) ارسال نمائید.

image_printپرینت مطلب