1

آغاز لیگ شنای استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومي فدراسیون شنا، شيرجه و واترپلو؛ ليگ شناي استان آذربایجان شرقی گراميداشت دهه مبارک فجر از روز پنجشنبه (دوم بهمن) در تبريز استارت مي خورد. اين مسابقات در چهار مرحله و به صورت رفت و برگشت در دو بخش آقايان و بانوان به ميزباني شهرهاي اهر، مراغه و تبريز برگزارخواهد شد.

در بخش آقايان تيم هاي ميرداماد تبريز، هيئت شناي مراغه، آموزش و پرورش، هيئت شناي اهر و هيئت شناي ميانه بایکدیگر به قابت می پردازند.

تیم های 29 بهمن تبريز، ميرداماد تبريز، هيئت شناي مراغه، آموزش و پرورش و استخر آبادگران تبريز در بخش بانوان حضور دارند.

 

برنامه مسابقات و محل برگزاری دور رفت لیگ شنای استان آذربایجان شرقی- بخش آقایان؛

مرحله اول: روزپنج شنبه 93/11/2 – استخرشهيد قاضي تبريز

مرحله دوم: روز پنج شنبه 93/11/9 – استخر المهدي شهرستان اهر

مرحله سوم: استخر طالقاني تبريز (برگشت)

مرحله چهارم: استخر اطهر مراغه (برگشت)

 

برنامه مسابقات و محل برگزاری دور رفت لیگ شنای استان آذربایجان شرقی- بخش بانوان؛

مرحله اول: روزجمعه 93/11/3 – استخرطالقاني تبريز

مرحله دوم و سوم: استخرطالقاني تبريز

مرحله چهارم: استخر اطهر مراغه

 

انتهای پیام