آیین نامه مسابقات شنا بانوان جام قهرمانی ری

 

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ برطبق تقویم ورزشی فدراسیون شنا و بر اساس تصمیم کمیته فنی شنا، مسابقات شنا مسافت کوتاه در رده سنی بالای 15 سال بانوان تحت عنوان – جام قهرمانی ری – جهت توسعه كمي و كيفي شناي كشور برگزار می شود. این مسابقات به میزبانی شهر ری و در استخر شهید سبزعلی این شهر برگزار خواهد شد.

 

دستوالعمل اجرایی مسابقات شنا مسافت کوتاه بانوان در رده سنی 15 سال به بالا به شرح زیر است:

*تعداد افراد اعزامی ازهر استان:

الف) سرپرست 1نفر

ب) مربی 1 نفر

ج) ورزشکار 9 نفر

حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار 11 نفرخواهد بود.

*محل وزمان اجرای مسابقات:

رده سنی متولدین ورود به اردو شروع مسابقات پایان مسابقات خروج از اردو
بالای 15 سال(دختران) 1378به پایین بعدازظهرچهارشنبه5/9/1393

ساعت 16:00

6/9/1393 7/9/1393 صبح روزشنبه 8/9/1393

ساعت 09:00

*محل برگزاری و اسکان شناگران:

محل برگزاری : استان تهران- شهر ری – دولت آباد- بین فلکه دوم وسوم – خیابان حق گویان – استخر شهید سبز علی تلفکس021-33394777

محل اسکان و پذیرش : استان تهران – اتوبان تندگویان – ضلع غربی مرقد مطهر امام راحل(ره) – هتل آفتاب

مسئول پذیرش: سرکار خانم نرگس کرم پور با تلفن همراه 09376676979

*چگونگی برگزاری مسابقات:

1- مسابقات به صورت نهایی برگزار خواهد شد.

2- مسابقات صبح رأس ساعت 9 و عصر رأس ساعت 17 آغاز خواهد شد.

3- مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرين رشته در بعدازظهر آخرين روز مسابقات با توزیع مدال به نفرات اول تاسوم واهداي كاپ قهرماني به تيم هاي برتر برگزار خواهد شد.

4- اهداء احکام قهرمانی جام ری بعهده هیات شنا ی شهرستان ری می باشد.

*کنگره مسابقات:

رأس ساعت 21 روز قبل از مسابقات (5/9/93)در محل هتل انجام خواهد شد.

*دستورجلسه :

1- تلاوت قرآن کریم

2- خیر مقدم

3- انتخاب اعضای کمیته های فنی وانضباطی مسابقات

4- تعداد اعضای کمیته فنی5 نفر بوده که 3 نفر از طرف فدراسیون شنا و 2 نفر از بین مربیان و سرپرستان حاضر با اکثریت آراء خواهد بود.

مدارک مورد نیاز:

1-همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار

تبصره1:چنانچه ورزشکاری دارای شناسنامه عکس دار نباشد، ارائه گواهی اشتغال به تحصیل عکس دار معتبر(از آموزش و پرورش یا مراکز آموزش عالی) یا اصل شناسنامه والدین الزامی است.

2- یک قطعه عکس 4×3

3- کارت بیمه پزشكي ورزشی (صادره 1393)

4- داشتن حداقل کارت مربیگری درجه 2 (ویژه مربی)

5-همراه داشتن کارت ملی

تبصره 2 : تصویر اسکن شده (با نام هر شناگر ثبت گردد ) مدارک فوقفقط از طریق ارسال فایل الکترونیکی انجام  می پذیرد،لذا همراه داشتن اصل مدارک الزامی است.

6- فایل اسکن شده مدارک تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت شرکت می بایست حداکثر تا تاریخ 25/8/93 از طریق ارسال فایل الکترونیکی به آدرس ایمیل هیأت شنا شهر ری به آدرس الکترونیکی :                                            Swimrey@gmail.com ارسال شود در صورت عدم ارسال مدارک از شرکت تیم ها جلوگیری بعمل خواهد آمد.

* جهت هماهنگی و ارسال فایل الکترونیکی مدارک و کسب اطلاعات بیشتر باسرپرست اجرایی مسابقات سرکار خانم: حمیرا میرابی با تلفن 09123074116تماس حاصل نمائید.

* تذکرمهم :

شناگران درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضيحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حق شرکت در مسابقات مذكور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت شناگرانی که اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با طی مراحل قانونی؛ صغرسن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد.

*امورمالی

1- کلیه هزینه های اردویی (غذا،اسکان، ایاب و ذهاب ؛ عوامل اجرایی و غیره) شرکت کنندگان اعم از ورزشکار، مربی و سرپرست توسط تیم های اعزامی تامین و پرداخت می شودو هزینه های اسکان ، غذا و سایرهزینه ها در طول مسابقات به ازاء هر نفر- مسابقه مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال (000/800/1 ریال) خواهد بود.که می بایست به شماره حساب 0103423132005 بانک صادرات (بنام احمد ابراهیم نیا باغبان ) واریز و فیش یا رسید دریافتی آنرا به آدرس پست الکترونیکی هیات شنا شهر ری (Swimrey@gmail.com )ارسال گردد.

2- از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان (اولیاءبازیکنان، راننده ، همراه، فرزند، مربی یا سرپرست )جدا˝خودداری گردد.

* تذکرمهم :

پذیرش واستقرار کلیه تیم های شرکت کننده (حتی تیم های استان تهران)در محل اسکان الزامی است.

 

*مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات:

1-در هریک از رشته های شنا فقط دو شناگر از هر تیم میتواند در مسابقات شرکت کند.

2- هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادی وتیمی شرکت نماید.

3- تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته مسابقه دهند.

4- ترکیب تیم های امدادی می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز به منشی مسابقات تسلیم گردد.

5- به کلیه نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال اهدا ء می شود.

6- درصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اما به دلایل غیر پزشکی ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبلغ (300,000 ریال) جریمه برای هر مورد دریافت خواهد گردید.

7- اعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی توسط سرپرست تیم، حداکثر 30 دقیقه پس از پایان هر ماده همراه مبلغ(500,000ریال) به سرداور مسابقه تحویل داده شود.

8- درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین خط شنا به دلایل پزشکی از شرکت در مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان مسابقات همان روز نخواهد داشت .

9- ارسال اعلام آمادگی تیم ها با تعیین تعداد نفرات تیم (از طریق فاکس و ایمیل ) حداکثر تا پایان وقت اداری 25/8/1393 و ارسال ارنج تیم (از طریق فاکس و ایمیل ) حداکثر تا پایان وقت اداری 28/8/1393 الزاماً از طریق نمابر 88820714 و پست الکترونیکی فدراسیون به آدرس info@irsf.irامکان پذیر است . پس از اتمام تاریخ مذکور هیچگونه تغییری در برگه های ارسالی داده نمی شود و تیم هایی که فاقد اعلام آمادگی و برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد.

تذکر مهم: ضمن ارسال (پیوست بخشنامه)مواد مسابقات شنا ، برنامه روزانه مسابقات ، فرم مشخصات و برگه ارنج تیم ها خواهشمند است دستور فرمایید مراتب اعلام آمادگی خود را الزاماًبافرم تکمیلی مشخصات نفرات (شناگر ، مربی، سرپرست) طبق مندرجات ماده 9 ارسال نمائید، شایان ذکر است در صورت عدم ارسال برگه ارنج(تکمیل فرم مخصوص ارنج) تا تاریخ فوق از ورود تیم های فاقد برگه ارنج جلوگیری بعمل خواهد آمد.

 

ماده 10: بمنظور بهره مندی هیأتهای شنای سراسر کشور از توانمندیهای بخش خصوصی، حضور تیم های ورزشی تحت عنوان باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی با معرفی نامه هیات شنای استان در این مسابقات بلامانع میباشد.

تبصره : در صورت افزایش تیم های شرکت کننده و عدم ظرفیت پذیرش محل اسکان ، اولویت با هیاتها و تیم هایی است که در زمان مقرر اعلام آمادگی و برگه ارنج خود را ارسال نموده اند.لازم بذکر است در شرایط یکسان اولویت پذیرش با هیاتهای شنا استانها خواهد بود.

 

 

فدراسیون شنای جمهوری اسلامی ایران

مسابقات شنای مسافت کوتاه “جام ری ” بانوان – آذرماه سال 1393

برگ ارنج تیم استان / باشگاه   ——————-

اسامی تیم:

1-                                    4-                                 7-

2-                                    5-                                 8-

3-                                                                       6-

ردیف مواد شنا شناگر اول رکورد شناگر دوم رکورد
1 50 متر آزاد
2 100 متر آزاد
3 200 متر آزاد
4 400 متر آزاد
5 50 متر قورباغه
6 100 متر قورباغه
7 200 متر قورباغه
8 50 متر کرال پشت
9 100 متر کرال پشت
10 200 متر کرال پشت
11 50 متر پروانه
12 100 متر پروانه
13 200 متر پروانه
14 100 متر مختلط انفرادی
15 200 متر مختلط انفرادی
16 100×4 متر آزاد تیمی
17 100×4 متر مختلط تیمی
18 50×4 متر مختلط تیمی
19 50×4 متر آزاد تیمی

امضاء مربی تیم

 

برنامه مسابقات شنای قهرمانی”جام ری” – آذرماه1393

رده سنی 15 سال به بالا – بانوان

عصر روز دوم صبح روز دوم عصر روز اول صبح روز اول
200 متر مختلط انفرادی 200 متر آزاد 400 متر آزاد 100 متر آزاد
50 متر آزاد 100 متر قورباغه 200 متر قورباغه 50 متر قورباغه
200 متر کرال پشت 100 متر پروانه 100 متر مختلط انفرادی 100 متر کرال پشت
100×4 متر مختلط تیمی 50 متر کرال پشت 50 متر پروانه 200 متر پروانه
—- 50×4 متر آزاد تیمی 100×4 متر آزاد تیمی 50×4 متر مختلط تیمی

 

برنامه غذایی (منوی)مسابقات

شام نهار صبحانه روز/تاریخ
کباب کوبیده-دورچین ماکارونی و زیتون –ماست -دوغ —– —- چهارشنبه   5/9/93  
ماکارونی با دورچین پوره سیب زمینی و زیتون-ماست – دوغ جوجه کباب سالاد -دلستر تخم مرغ-کره-پنیر-مربا-عسل -چای پنج شنبه 6/9/93
شنیسل مرغ با دورچین پوره سیب زمینی،ماکارونی و زیتون- ماست – دوغ زرشک پلو با مرغ-سالاد -دلستر تخم مرغ-کره-پنیر-مربا-عسل- شیر-چای جمعه 7/9/93
—— —– تخم مرغ-کره-پنیر-مربا-عسل- شیر-چای شنبه 8/9/93

 

مشخصات فردی شرکت کننده در مسابقات شنا قهرمانی ً جام ری ً

رده های سنی 15 سال به بالا – بانوان (آذرماه1393)

تیم شنا استان / باشگاه : ……………………………….

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره ملی تاریخ تولد محل تولد تلفن تماس شناگر
1 /       /     13
2 /       /     13
3 /       /     13
4 /       /     13
5 /       /     13
6 /       /     13
7    /       /     13
8 /       /     13
9 /       /     13

 

مشخصات مربی/سرپرست تیم :

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد درجه کارت تلفن تماس
1 /     /       13
2 /     /       13 سرپرست

رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضاء

 

انتهای پیام