1

احکام فدراسیون شنا صادر شد

محسن رضوانی با صدور احکام جداگانه ای رئیس و اعضای کمیته فنی شنا را معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ محسن رضوانی با صدور احکام جداگانه ای آقایان فرشاد کرمی را به سمت رئیس کمیته فنی، عباسعلی کشتکار (سرمربی) و خشایار حضرتی (مربی) را به عنوان کادر فنی تیم ملی شنای جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

احکام صادر شده برای اعضای کمیته فنی شنا به شرح زیر است:

جناب آقای فرشاد کرمی
باسلام
احتراماً با عنايت به تخصص و تجارب ارزنده جنابعالي، بموجب اين حكم به سمت رئیس کمیته فنی شنا منصوب مي گردید.شايسته است با بهره گيري از نيروهاي كارآمد و برنامه ريزي مطلوب،
در توسعه و اعتلای این رشته ورزشی در سایه توجهات خداوند منان موفق و مؤید باشید. انتظار دارم با
بهره گیری از تفکرات صاحب نظران و متخصصان امر ضمن اجرای وظایف ذاتی در امور ذیل اهتمام ویژه مبذول فرمائید.
– پیشنهاد اعضاء کمیته فنی شنا
– برنامه ریزی پیرامون تدوین و اجرای طرح توسعه شنای کشور
– مشارکت جدی در تدوین برنامه راهبردی ۴ساله فدراسیون
– توجه و اهتمام ویژه به توسعه همه جانبه شنای کشور از جمله طرح استعدادیابی
– هماهنگی و تعامل با دبیرکل فدراسیون

محسن رضوانی
رئیس فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو

***

جناب آقای عباسعلی کشتکار
باسلام
احتراماً با عنايت به تخصص و تجارب ارزنده جنابعالي، بموجب اين حكم به سمت سرمربیگری
تیم ملی شنای جمهوري اسلامي ايران منصوب مي گردید.شايسته است با بهره گيري از نيروهاي كارآمد و برنامه ريزي مطلوب، در توسعه و اعتلای این رشته ورزشی در سایه توجهات خداوند منان موفق و مؤید باشید. انتظار دارم با بهره گیری از تفکرات صاحب نظران و متخصصان امر ضمن اجرای وظایف ذاتی در امور ذیل اهتمام ویژه مبذول فرمائید.
– تنظیم و هماهنگ سازی برنامه مربیان تحت پوشش
– تعامل و هماهنگی با کمیته فنی شنا
– برنامه ریزی جهت حضور پرقدرت در میادین بین المللی شنا
– ساماندهی پایگاههای ملی شنا و نظارت بر عملکرد مربیان سراسر کشور

محسن رضوانی
رئیس فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو

***

جناب آقای خشایار حضرتی
باسلام
احتراماً با عنايت به تخصص و تجارب ارزنده جنابعالي، بموجب اين حكم به سمت مربی
تیم ملی شنای جمهوري اسلامي ايران منصوب مي گردید.شايسته است با بهره گيري از نيروهاي كارآمد و برنامه ريزي مطلوب، در توسعه و اعتلای این رشته ورزشی در سایه توجهات خداوند منان موفق و مؤید باشید. انتظار دارم با بهره گیری از تفکرات صاحب نظران و متخصصان امر علاوه بر اجرای وظایف ذاتی در امور ذیل اهتمام ویژه مبذول فرمائید.
– تعامل و هماهنگی با سرمربی تیم ملی و کمیته فنی در جهت پیشبرد اهداف عالیه فدراسیون شنا

محسن رضوانی
رئیس فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو

انتهای پیام