اسامی قبولشدگان آزمون نهایی مربیگری درجه ۳ شنا بانوان

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ کمیته آموزش فدراسیون اسامی قبول شدگان آزمون نهایی مربیگری درجه ۳ شنا بانوان بهمن ماه ۱۳۹۸ به مدرسی خانم موسوی را اعلام کرد.

لیست قبول شدگان آزمون نهایی  مربیگری درجه 3 شنا(بانوان)
بهمن ماه 98- استخر 9دی-فدراسیون شنا
مدرس:خانم موسوی                        قبولشدگان : 21 نفر

ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی
1 مریم حدادی 12 سارا پیشور فرش
2 فاطمه میر 13 فریما سرخوش
3 غزل کاهه 14 سارا بهمنی پور
4 فاطمه گلناری 15 نسرین پیامی
5 سیده سادات موسوی 16 رویا اکبری
6 پریا سادات حقگو 17 طلیعه ذوالقدر
7 دنیا انصاری 18 لیلا بدلی
8 المیرا دهقان 19 مهسا اسدی
9 زینب طلعتی 20 زهرا کاویانی
10 اعظم داودی 21 منیره فکرت شندی
11 بهاره اقبال بهبهانی

 

 

انتهای پیام