1

اسامی پذیرفته شدگان بازآموزی داوران واترپلو اعلام شد

کمیته داوران فدراسیون شنا اسامی پذیرفته شدگان دوره بازآموزی داوران واترپلو را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو؛ کمیته داوران فدراسیون شنا اسامی پذیرفته شدگان کلاس بازآموزی داوران واترپلو در سال 1393 را اعلام کرد.
این دوره با مدرسی مسعود رضوانی روز چهارشنبه (۲۱ خرداد) در استخر بین المللی 9دی برگزار شد. هدف از برگزاری این کلاس مرور قوانین ۲۰۱۴ واترپلو و تست قوانین و آمادگی قضاوت در سال ۱۳۹۳ بود.

*اسامی پذیرفته شدگان کلاس بازآموزی داوران واترپلو؛ تهران 93/03/21
1. حامد لطف اله پور از استان آذربایجان شرقی: نمره تئوری 90%
2. میرستار محب یثربی از استان آذربایجان شرقی: نمره تئوری 90%
3. سعید خامودچی از استان آذربایجان غربی: نمره تئوری 85%
4. محمود نصر اصفهاني از استان. اصفهان: نمره تئوری 85%
5. عبدالامیر ریحانی از استان خوزستان: نمره تئوری 80%
6. عزیز بامداد از استان گیلان: نمره تئوری 80%
7. مهران قطبی از استان کرمان: نمره تئوری 80%
8. امیرهوشنگ همراهی از استان تهران: نمره تئوری 75%
9. بابک حسامیان از استان تهران: نمره تئوری 75%
10. مالک قاطع از استان خوزستان: نمره تئوری 75%
11. مسعود آقالطیفی از استان تهران: نمره تئوری 75%
12. محمد خرمیان از استان اصفهان: نمره تئوری 75%
13. محسن طاقه باف از استان یزد: نمره تئوری 75%
14. شهروز شریفیان از استان تهران: نمره تئوری 70%
15. مهدی ابراهیم پناه از استان تهران: نمره تئوری 70%
16. شهریار فخری نژاد از استان لرستان: نمره تئوری 70%
17. محمد نجفی از استان زنجان: نمره تئوری 70%
18. علی آذرخش از استان زنجان: نمره تئوری 70%

انتهای پیام