اطلاعیه سامانه آنلاین فدراسیون شنا

Print Friendly
اطلاعیه سامانه آنلاین فدراسیون شنا

ورزشکاران رشته های شنا، شیرجه ، واترپلو ، شنای هنری و ابهای ازاد در رده های سنی و جنسیت های مختلف میتوانند اطلاعات خود را در سامانه فدراسیون ثبت نمایند و بعد از تایید شدن ، کارت ورزشکاری خود را در پروفایل شخصی شان مشاهده نمایند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ تغییراتی که اخیرا در سامانه فدراسیون ایجاد شده بشرح زیر است:
۱. بخش ثبت اطلاعات ورزشکاران در رده های سنی مختلف در سامانه ایجاد شده است. و ورزشکاران رشته های شنا، شیرجه ، واترپلو ، شنای هنری و ابهای ازاد در رده های سنی و جنسیت های مختلف میتوانند اطلاعات خود را در سامانه فدراسیون ثبت نمایند و بعد از تایید شدن ، کارت ورزشکاری خود را در پروفایل شخصی شان مشاهده نمایند.

الف، ورزشکاران حرفه ای بعد از تایید کمیته فنی فدراسیون میتوانند کارت ورزشکاری خود را در پروفایلشان مشاهده کنند.

ب. ورزشکاران آماتور بعد از تایید هیات استان میتوانند کارت ورزشکاری خود را در پروفایلشان مشاهده کنند.
ج. ورزشکاران مبتدی بعد از تایید مربی خود میتوانند کارت ورزشکاری خود را در پروفایلشان مشاهده کنند.
۲. بخش تخفیفات به ثبت نام کنندگان در دوره های مختلف در پنل هیات استان اضافه شده و قابل بهره برداری می باشد.
۳.‌ مبالغ دریافتی از استخرها در سامانه صفر ریال شده و در سال ۱۴۰۰ ثبت نام استخرها در سامانه فدراسیون برای اخذ مجوز تمدید و تاسیس رایگان میباشد.

۴. برگزاری ، هماهنگی استاد، پیش بینی بستر وبینار، تایید مدارک شرکت کنندگان و صدور گواهینامه دوره های بازآموزی مربیان شنا درجه۳ از اول تیرماه۱۴۰۰ کاملا در اختیار هیات استان قرار میگیرد و کمیته اموزش فدراسیون فقط مجوز برگزاری دوره را تایید می‌کند.
مابقی دوره ها طبق روال قبل با هماهنگی کمیته اموزش فدراسیون برگزار و مدارکشان صادر میشود.

 

 

انتهای پیام


Print Friendly

اخبار مرتبط