ورزش های آبی جمهوری اسلامی ایران

بخشنامه مسابقات شیرجه قهرمانی باشگاه های کشور اعلام شد

کمیته فنی شیرجه بخشنامه مسابقات شیرجه قهرمانی باشگاه های کشور را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، با تصمیم کمیته فنی شیرجه مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور ۱۰ دی ماه برگزار می شود که بخشنامه آن به شرح زیر است:

۱- تاریخ و محل مسابقات:
– زمان مسابقه روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۱۰/۹۲ در محل استخر سه گانه ۹دی مجموعه ورزشی شهیدشیرودی تهران
می باشد.
۲- رشته های مسابقه:
– رقابت های شیرجه قهرمانی کشور دارای ۳ مسابقه فقط مربوط به گروه عموم Open ” بالای ۱۴ سال” طبق قوانين (FINA) خواهد بود.
۳- مواد مسابقات:
– یک متر تخته فنر
– سه متر تخته فنر
– سکو ( ۵ و ۵/۷ و ۱۰ متر ) با توجه به قوانین فینا برای استفاده از ارتفاع سکوها
۴- گروه های سنی:
۱- متولدین سال هاي قبل از ۱۳۷۸
۵- برنامه مسابقات:
– زمان دقیق، ساعات مسابقات و برنامه تمرینات روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۲ ساعت ۱۰ صبح می باشد و امکان تغییر در برنامه ها وجود دارد.
– کنگره مسابقات ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۲ در محل استخر برگزار خواهد شد و ورقه شیرجه تمام مسابقات در کنگره باید به سرپرست کل آقاي امید حدیقی تحويل گردد.
۶- خوابگاه محل غذا خوری:
– تعيين محل استراحت و خوابگاه ورزشکاران، مربیان ، سرپرست و غذاخوري بعهده باشگاهها خواهد بود.
۷- قوانین مسابقات:
– رقابتهای شیرجه قهرمانی باشگاههاي سراسر کشور سال ۱۳۹۲مطابق با آخرین قوانین و مقرراتFINA و آئين نامه مسابقات شیرجه باشگاههای سراسر کشور برگزار خواهد شد كه از هر باشگاه ۲ شيرجه رو حق شركت در هر رشته را دارند.
۸- نحوه برگزاری مسابقات:
– تعداد حرکات برای سکو و تخته طبق قوانین فینا فدراسيون شناي جهان (FINA) مي باشد.
– چگونگی محاسبه امتیازات تیمی، امتیازات تیم ها بر اساس مقامی که هر شیرجه رونده کسب نموده ( مقام اول هجده امتیاز و مقام دوازدهم یک امتیاز) محاسبه خواهد شد.
تبصره:
– تعداد نفرات معرفي شده از هر باشگاه حداکثر ۳ شیرجه رو+ مربیان+ سرپرست جمعاً ۶ نفر میباشد.
توضیح:
– شیرجه روندگانی حق شرکت در مسابقات را خواهند داشت که قبلاً در برگ ارنج تیم با مشخصات کامل در برگ ارنج منظور شده باشند.
– لیست گروه اعزامی تیم باشگاه طبق جدول پیوست (متولدین قبل از ۱۳۷۸)، سرپرست ، مربیان و شیرجه روندگان باید توسط مدير باشگاه تایید و مهر و امضاء گردیده باشد و در زمان ورود به سرپرست کل مسابقات ارائه گردد.
– چنانچه تیمی بدون اعلام آمادگی و عدم حضور در جلسه مديران باشگاهها نداشتن برگ ارنج تیمی را اعزام نماید سرپرست کل مسابقات از پذیرش تیم معذور خواهد بود.
– در کنگره مسابقات جهت نظارت بر صحت برگزاری مسابقات کمیته های ذیل انتخاب میگردد:
– کمیته تعيين صلاحيت طبقه بندي شيرجه روندگان
– کمیته بررسی مدارک
– کمیته اجرایی
– اجرای مفاد بخشنامه برای تمام باشگاهها لازم الاجراست و به هیچ وجه در کنگره فنی مسابقات مفاد بخشنامه تغییر نخواهد نمود.
۹- مسئولین فنی و هیئت داوران:
– مسئولین فنی و هیئت داوران توسط سرپرست کل مسابقه منصوب یا انتخاب میشود.
۱۰- سرپرست فنی و مسئول برگزاری مسابقات:
– سرپرست فنی مسابقات آقای محمدعلی مجزا و مسئول کل برگزاری مسابقات شیرجه قهرمانی باشگاههاي سراسر کشور آقای امید حدیقی میباشد.

محسن رضوانی
رئیس فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو

image_printپرینت مطلب