1

بخشنامه مسابقات شیرجه قهرمانی باشگاه های کشور اعلام شد

کمیته فنی شیرجه بخشنامه مسابقات شیرجه قهرمانی باشگاه های کشور را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، با تصمیم کمیته فنی شیرجه مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور ۱۰ دی ماه برگزار می شود که بخشنامه آن به شرح زیر است:

۱- تاریخ و محل مسابقات:
– زمان مسابقه روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۱۰/۹۲ در محل استخر سه گانه ۹دی مجموعه ورزشی شهیدشیرودی تهران
می باشد.
۲- رشته های مسابقه:
– رقابت های شیرجه قهرمانی کشور دارای ۳ مسابقه فقط مربوط به گروه عموم Open ” بالای ۱۴ سال” طبق قوانين (FINA) خواهد بود.
۳- مواد مسابقات:
– یک متر تخته فنر
– سه متر تخته فنر
– سکو ( ۵ و ۵/۷ و ۱۰ متر ) با توجه به قوانین فینا برای استفاده از ارتفاع سکوها
۴- گروه های سنی:
۱- متولدین سال هاي قبل از ۱۳۷۸
۵- برنامه مسابقات:
– زمان دقیق، ساعات مسابقات و برنامه تمرینات روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۲ ساعت ۱۰ صبح می باشد و امکان تغییر در برنامه ها وجود دارد.
– کنگره مسابقات ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۲ در محل استخر برگزار خواهد شد و ورقه شیرجه تمام مسابقات در کنگره باید به سرپرست کل آقاي امید حدیقی تحويل گردد.
۶- خوابگاه محل غذا خوری:
– تعيين محل استراحت و خوابگاه ورزشکاران، مربیان ، سرپرست و غذاخوري بعهده باشگاهها خواهد بود.
۷- قوانین مسابقات:
– رقابتهای شیرجه قهرمانی باشگاههاي سراسر کشور سال ۱۳۹۲مطابق با آخرین قوانین و مقرراتFINA و آئين نامه مسابقات شیرجه باشگاههای سراسر کشور برگزار خواهد شد كه از هر باشگاه ۲ شيرجه رو حق شركت در هر رشته را دارند.
۸- نحوه برگزاری مسابقات:
– تعداد حرکات برای سکو و تخته طبق قوانین فینا فدراسيون شناي جهان (FINA) مي باشد.
– چگونگی محاسبه امتیازات تیمی، امتیازات تیم ها بر اساس مقامی که هر شیرجه رونده کسب نموده ( مقام اول هجده امتیاز و مقام دوازدهم یک امتیاز) محاسبه خواهد شد.
تبصره:
– تعداد نفرات معرفي شده از هر باشگاه حداکثر ۳ شیرجه رو+ مربیان+ سرپرست جمعاً ۶ نفر میباشد.
توضیح:
– شیرجه روندگانی حق شرکت در مسابقات را خواهند داشت که قبلاً در برگ ارنج تیم با مشخصات کامل در برگ ارنج منظور شده باشند.
– لیست گروه اعزامی تیم باشگاه طبق جدول پیوست (متولدین قبل از ۱۳۷۸)، سرپرست ، مربیان و شیرجه روندگان باید توسط مدير باشگاه تایید و مهر و امضاء گردیده باشد و در زمان ورود به سرپرست کل مسابقات ارائه گردد.
– چنانچه تیمی بدون اعلام آمادگی و عدم حضور در جلسه مديران باشگاهها نداشتن برگ ارنج تیمی را اعزام نماید سرپرست کل مسابقات از پذیرش تیم معذور خواهد بود.
– در کنگره مسابقات جهت نظارت بر صحت برگزاری مسابقات کمیته های ذیل انتخاب میگردد:
– کمیته تعيين صلاحيت طبقه بندي شيرجه روندگان
– کمیته بررسی مدارک
– کمیته اجرایی
– اجرای مفاد بخشنامه برای تمام باشگاهها لازم الاجراست و به هیچ وجه در کنگره فنی مسابقات مفاد بخشنامه تغییر نخواهد نمود.
۹- مسئولین فنی و هیئت داوران:
– مسئولین فنی و هیئت داوران توسط سرپرست کل مسابقه منصوب یا انتخاب میشود.
۱۰- سرپرست فنی و مسئول برگزاری مسابقات:
– سرپرست فنی مسابقات آقای محمدعلی مجزا و مسئول کل برگزاری مسابقات شیرجه قهرمانی باشگاههاي سراسر کشور آقای امید حدیقی میباشد.

محسن رضوانی
رئیس فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو