بخشنامه جشنواره شنای مادران سالم سال 1394:
با سلام
احتراماً در اجرای راهبردهای فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو و لزوم برنامه ریزی به منظور فراهم نمودن زمینه جلب مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزشی و با امعان نظر به سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، مقرر گردیده است چهارمین دوره مسابقات شنا تحت عنوان ” مادران سالم” در کلیه استان ها بصورت یک جشنواره ملی برگزار گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به مفاد این بخشنامه هماهنگی مقتضی در خصوص حسن برگزاری مسابقات استانی معمول و نتایج مربوطه به منظور پیش بینی تمهیدات مناسب در برنامه ریزی آینده به فدراسیون شنا اعلام گردد.
گروه سنی سال تولد مواد
۲۹-۲۵ سال 69-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵ ۵۰ متر آزاد
۳۴-۳۰ سال 64-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰ ۵۰ متر آزاد
۳۹-۳۵ سال ۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵ ۵۰ متر آزاد
۴۴-۴۰ سال ۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰ ۵۰ متر آزاد
۴۹-۴۵ سال ۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵۵۰ متر آزاد
۵۴-۵۰ سال ۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰ ۵۰ متر آزاد
۵۹-۵۵ سال ۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴ ۵۰ متر آزاد
۶۰ سال به بالا متولد ۱۳۳4 به پایین ۵۰ متر آزاد
تاریخ برگزاری:
*در یکی از روزهای هفته زن از تاریخ 28 فروردین ماه لغایت 3 اردیبهشت سال 1394
*با توجه به پیشنهاد معاون امور ورزش بانوان روز انتخابی برگزاری مسابقه طبق جدول نامگذاری گردد.

مدارک مورد نیاز:
۱) کارت بیمه ورزشی 1394
۲) شناسنامه یا کارت ملی
چگونگی برگزاری مسابقات:
۱) مسابقات به صورت نهایی برگزار میگردد.
۲) مسابقات هر رده سنی جداگانه برگزار میگردد.
۳) کلیه قوانین بین المللی در این مسابقات رعایت میگردد.
جوایز و پاداش:
۱) نام نفرات برتر هر رده سنی در سایت فدراسیون شنا اعلام می گردد.
۲) از طرف هیأت شنا استان به نفرات برتر حکم و مدال تعلق می گیرد.
* در ضمن برگزاری این مسابقه یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد هیأتهای تابعه می باشد.
* در صورت ابهام مراتب از طریق کمیته بانوان فدراسیون پیگیری گردد.

 

برنامه مسابقات و نام‌گذاری مسابقات شنای مادران سالم سال 1394: