ورزش های آبی جمهوری اسلامی ایران

برتری شناگران نفت امیدیه، مقاومت بسیج و شناگران پیشتاز البرز در ۵ ماده سوم

دومین روز از مرحله دوم دهمین دوره مسابقات شنای باشگاههای کشور با برتری نفت امیدیه،مقاومت بسیج و شناگران پیشتاز البرز در ۵ماده سوم همراه بود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، مرحله دوم دهمین دوره مسابقات شنای باشگاههای کشور جام خلیج فارس از صبح پنجشنبه ٢٨ دی با رقابت ٨تیم ؛باشگاه ورزشی نیل، نفت امیدیه،مقاومت بسیج، نیروی هوایی ارتش، پارالمپیک و پیام تبریز شناگران پیشتاز البرز، جوانان زنجان و نفت تهران در استخر ورزشگاه آزادی تهران آغاز شده صبح امروز جمعه در ۵ ماده سوم پیگیری شد و شناگران تیم های نفت امیدیه،مقا.مت بسیج و شناگران پیشتاز البرز در ۵ ماده سوم عناوین نخست را به خود اختصاص دادند که نتایج آن به شرح ذیل می باشد:

* ٢۰۰ متر آزاد:
١- همایون حقیقی از شناگران پیشتاز البرز با زمان ٢ دقیقه و ٣ ثانیه و ٩۶ صدم ثانیه
٢- سعید آشتیانی از نفت امیدیه با زمان ٢ دقیقه و ۵ ثانیه و ٧٨صدم ثانیه
٣- اصلان صالحیان از مقاومت بسیج با زمان ٢ دقیقه و ۵ثانیه و ٧٩صدم ثانیه

* ۵۰ مترپروانه:
١- افشین عسگری از باشگاه نفت امیدیه با زمان ٢۵ ثانیه و ٧٧ صدم ثانیه
٢- امین نوشادی از نیروی هوایی ارتش با زمان ٢٧ ثانیه و ٣۵ صدم ثانیه
٣- سینا یوسف زادگان از شناگران پیشتاز البرز با زمان ٢٧ثانیه و ٣٩ صدم ثانیه

* ١۰۰ متر قورباغه:
١- امیر محمد شجاعی فر از نفت امیدیه با زمان ١ دقیقه و ١١ ثانیه و ۵١ صدم ثانیه
٢- سینا رجبی مقدم از نفت امیدیه با زمان ١ دقیقه و ١٣ ثانیه و ١٧ صدم ثانیه
٣- مهبد ایوبی ازمقاومت بسیج با زمان ١ دقیقه و١۵ ثانیه و ۶۰ صدم ثانیه

* ١۰۰ متر كرال پشت:
١- محسن مهمان نواز از مقاومت بسیج با زمان ١ دقیقه و ٣ ثانیه و ٣۴ صدم ثانیه
٢- جمال چاووشی فر از نفت امیدیه با زمان ١ دقیقه و ٣ ثانیه و ۴٢ صدم ثانیه
٣- احمد رضا جلالی از نفت امیدیه با زمان ١ دقیقه و ۵ ثانیه و ۶١ صدم ثانیه

* ۴ در ٢۰۰ متر آزاد تیمی:
١- تیم مقاومت بسیج با زمان ٨ دقیقه و ٣٩ ثانیه و ١٩ صدم ثانیه
٢- تیم نفت تهران با زمان ٩ دقیقه و ۶ ثانیه و ٨٧ صدم ثانیه
٣- نفت امیدیه با زمان ٩ دقیقه و ١۶ ثانیه و ٨١ صدم ثانیه

مرحله دوم مسابقات شنای باشگاههای كشور عصر امروز جمعه با برگزاری ۵ ماده چهارم به پایان خواهد رسید و شناگران در مواد ؛ ٢۰۰ متر مختلط انفرادی، ۵۰ متر قورباغه، ١۰۰ متر پروانه، ۴ در ١۰۰ متر آزاد تیمی و ١۵۰۰ متر آزاد با یكدیگر رقابت خواهند كرد.

image_printپرینت مطلب