1

برنامه های حمایتی ویژه ای برای مدال آوران ورزشی داریم

وزیر ورزش و جوانان كشورمان از برنامه های ویژه و مستمر این وزارتخانه از مدال آوران رشته های مختلف ورزشی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، دکتر محمد عباسی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی دولت اظهار داشت: ستادی برای حمایت و تقویت قهرمانان كشورمان كه امیدهای مدال آوری در عرصه های مختلف ورزشی خصوصا المپیک ٢۰١٢ لندن هستند تشكیل شده و تمام عوامل و اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است.

وی ادامه داد: از فدارسیون هایی كه احتمال مدال آوری بیشتری دارند خواسته ایم كه شرایط آموزشی ویژه ای را برای ورزشكارانشان فراهم و اردوهای ویژه ای برگزار كنند.

عباسی خاطرنشان كرد: در خصوص رصد حریفان احتمالی ورزشكاران كشورمان در عرصه های بین المللی هم اقدامات ویژه ای صورت گرفته و این كار ادامه خواهد داشت.