1

برنامه ی کامل بیست و سومین دوره لیگ برتر واترپلو

با توجه به تغییرات به وجود آمده و جابجایی تیم چوکا تالش از گروه A به گروه B جدول برگزاری مسابقات لیگ برتر واترپلو اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ با توجه به تغییرات به وجود آمده گروه A متشکل از سه تیم نفت و گاز امیدیه، نفت و گاز گچساران و دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین گروه B در قالب چهار تیم شهبازی زنجان، اصفهان، چوکا تالش و آینده سازان به رقابت می پردازند.
برنامه کامل بیست و سومین دوره لیگ برتر واترپلو:

برنامه بازی های گروه A:

بازي هفته تیم تیم گروه روز و تاريخ شهر ساعت
۱ اول نفت امیدیه دانشگاه آزاد A پنجشنبه ۳۰/۸ گچساران ۱۰.۳۰
۲ اول نفت امیدیه نفت و گازگچساران A پنجشنبه ۳۰/۸ گچساران ۱۸.۳۰
۳ اول نفت و گازگچساران دانشگاه آزاد A جمعه ۱/۹ گچساران ۹
۱۰ دوم دانشگاه آزاد نفت و گازگچساران A پنجشنبه ۱۴/۹ امیدیه ۱۰
۱۱ دوم نفت و گازگچساران نفت امیدیه A پنجشنبه ۱۴/۹ امیدیه ۱۸
۱۲ دوم نفت امیدیه دانشگاه آزاد A جمعه ۱۵/۹ امیدیه ۱۰
۱۹ سوم نفت و گازگچساران دانشگاه آزاد A پنجشنبه ۲۸/۹ تهران ۱۰
۲۰ سوم دانشگاه آزاد نفت امیدیه A پنجشنبه ۲۸/۹ تهران ۱۸
۲۱ سوم نفت امیدیه نفت و گازگچساران A جمعه ۲۹/۹ تهران ۱۰

برنامه بازی های گروه B:

بازي هفته تیم تیم گروه شهر ساعت روز و تاريخ
۴ اول اصفهان چوکا تالش B تهران ۹ پنجشنبه ۷/۹
۵ اول شهید شهبازی زنجان آینده سازان B تهران ۱۰:۱۵ پنجشنبه ۷/۹
۶ اول اصفهان شهید شهبازی زنجان B تهران ۱۹ پنجشنبه ۷/۹
۷ اول چوکا تالش آینده سازان B تهران ۲۰:۱۵ پنجشنبه ۷/۹
۸ اول آینده سازان اصفهان B تهران ۸:۳۰ جمعه ۸/۹
۹ اول شهید شهبازی زنجان چوکا تالش B تهران ۱۰:۱۵ جمعه ۸/۹
۱۳ دوم چوکا تالش شهید شهبازی زنجان B زنجان ۹ پنجشنبه ۲۱/۹
۱۴ دوم اصفهان آینده سازان B زنجان ۱۰:۱۵ پنجشنبه ۲۱/۹
۱۵ دوم آینده سازان چوکا تالش B زنجان ۱۸ پنجشنبه ۲۱/۹
۱۶ دوم شهید شهبازی زنجان اصفهان B زنجان ۱۹:۱۵ پنجشنبه ۲۱/۹
۱۷ دوم آینده سازان شهید شهبازی زنجان B زنجان ۹ جمعه ۲۲/۹
۱۸ دوم چوکا تالش اصفهان B زنجان ۱۰:۱۵ جمعه ۲۲/۹
۲۲ سوم اصفهان چوکا تالش B بندر انزلی ۹ پنجشنبه ۵/۱۰
۲۳ سوم شهید شهبازی زنجان آینده سازان B بندر انزلی ۱۰:۱۵ پنجشنبه ۱۰/۵
۲۴ سوم اصفهان شهید شهبازی زنجان B بندر انزلی ۱۸ پنجشنبه ۱۰/۵
۲۵ سوم چوکا تالش آینده سازان B بندر انزلی ۱۹:۱۵ پنجشنبه ۱۰/۵
۲۶ سوم آینده سازان اصفهان B بندر انزلی ۹ جمعه ۱۰/۶
۲۷ سوم شهید شهبازی زنجان چوکا تالش B بندر انزلی ۱۰:۱۵ جمعه ۱۰/۶
۲۸ چهارم چوکا تالش شهید شهبازی زنجان B اصفهان ۹ پنجشنبه ۱۰/۱۹
۲۹ چهارم اصفهان آینده سازان B اصفهان ۱۰:۱۵ پنجشنبه ۱۰/۱۹
۳۰ چهارم آینده سازان چوکا تالش B اصفهان ۱۸ پنجشنبه ۱۰/۱۹
۳۱ چهارم شهید شهبازی زنجان اصفهان B اصفهان ۱۹:۱۵ پنجشنبه ۱۰/۱۹
۳۲ چهارم آینده سازان شهید شهبازی زنجان B اصفهان ۹ جمعه ۱۰/۲۰
۳۳ چهارم چوکا تالش اصفهان B اصفهان ۱۰:۱۵ جمعه ۱۰/۲۰